Iniciatīva ir izskatīta un paredzami vismaz daļēji tiks ieviesta

Pārstāvis: Vairis DoktenieksPublicēta: 24. Nov (2022)

PAR IESPĒJU ATJAUNOT TRANSPORTLĪDZEKLIM TO PAŠU NUMURU
Iniciatīva tiks iesniegta Ministru kabinetā

1'000
2'207
Jau parakstījuši 2'207

Vēlos panākt izmaiņas likumdošanā, lai turpmāk transportlīdzekļiem piešķirtā vispārējās lietošanas, speciālās nozīmes, kā arī individuālās valsts reģistrācijas numura zīmes, transportlīdzekļa, vai tā numura zīmes nozagšanas vai nozaudēšanas gadījumā var atjaunot ar tādu pašu burtu un ciparu kombināciju.

Tāpēc aicinu veikt attiecīgas izmaiņas vai papildināt Ministru kabineta noteikumus Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi": CSDD reģistrācijai pieejamo numuru kopumā obligāti, bez izņēmumiem iekļauj visas iepriekš izsniegtās un no iepriekšējām sērijām neizsniegtās, kā arī norakstītu transportlīdzekļu numuru sērijas, kuras CSDD ir tiesības izmantot cita transportlīdzekļa reģistrācijai. Jebkuru iepriekš izsniegto un aktuālo sēriju var izmantot gan kā vispārējo, gan kā speciālās nozīmes numuru izsniegšanai. Numura zīmes (zīmju) zudības gadījumā, transportlīdzeklim atjauno esošo numuru, izgatavojot tādas pašas burtu un ciparu kombinācijas numura zīmi (zīmes). Iepriekš minētais attiecināms uz visiem numura zīmes zudības gadījumiem, sākot no 1992 gada.

Vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir atļauts atjaunot numura zīmi (zīmes) tās zudības gadījumā. Ieviešot šādu iespēju Latvijā, mūsu iedzīvotāji būtu ieguvēji, jo, valsts reģistrācijas numuru izvēloties no CSDD izsniedzamo numuru kopuma, ir jāveic papildus maksa 150 EUR vai 300 EUR, bet "individuālās" numura zīmes maksa ir 3647,59 EUR. Un transportlīdzekļa numura zīmes zudības gadījumā iepriekš minētās summas tiek zaudētas. CSDD pieejamo numuru kopumā iekļaujot visas bez izņēmuma numura zīmes, tiktu veicināta CSDD caurspīdīguma politika, kā arī tiktu izslēgts iekšējas korupcijas risks, un klientiem būtu lielākas iespējas izvēlēties sev vēlamo numura zīmi.

Iniciatīvas jaunumi

Darbs starp instancēm notiek, lai kaut daļēji iniciatīvas prasība tiktu ieviesta02. Oct

Pērn novembra beigās Ministru kabinetā tika iesniegta iniciatīva "Par iespēju atjaunot transportlīdzeklim to pašu numuru". Esam saņēmuši Satiksmes ministrijas atbildi – komentāru par iniciatīvas prasību, kas vienlaikus ir adresēta arī citām iesaistītajām pusēm: Valsts kancelejai, Iekšlietu ministrijai, Valsts policijai un VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija".

Īsumā – iniciatīvas autors secina, ka divas trešdaļas no iniciatīvas tās adresāti neatbalsta, tomēr to daļu, kas ir saistīta tieši ar numuru atjaunošanu, instances acīmredzami apspriež vairākos līmeņos, un turpinās šīs problēmas un nepieciešamā risinājuma izpēte. Kopumā – viss nav slikti; process drīzāk ir vērtējams kā pozitīvs; darbs starp instancēm notiek, un gala lēmums agrāk vai vēlāk, bet ir sagaidāms.

Izvērstāk – Satiksmes ministrija iniciatīvu un tās prasību komentē sekojoši.

Atbilstīgi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" 10.2 punktam reģistrācijai pieejamo numuru kopumā iekļauj šādus numurus:

- 10.2 1. valsts reģistrācijas numurus no kārtējās sērijas un vispārējās izmantošanas numurus arī no nākamās sērijas, kuru CSDD piešķirs transportlīdzekļiem datorprogrammas noteiktā secībā;

- 10.2 2. iepriekš reģistrētu transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus, kurus CSDD ir tiesības izmantot cita transportlīdzekļa reģistrācijai.

Līdz ar to CSDD jau šobrīd klientiem piedāvā iespēju izvēlēties transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus arī no iepriekš izsniegtajām numuru sērijām ar nosacījumu, ja CSDD ir tiesības šo numuru izmantot cita transportlīdzekļa reģistrācijai. Atkārtoti numuru var piešķirt, ja transportlīdzeklim iepriekš piešķirtās numuru zīmes ir nodotas CSDD, numurs nav rezervēts (saglabāts), un numuru zīmes nav gājušas zudībā (nozagtas vai nozaudētas).

Saistībā ar kolektīvajā iesniegumā minēto ierosinājumu par norakstīto transportlīdzekļu numuru zīmju iekļaušanu reģistrācijai pieejamo numuru kopumā, ne Satiksmes ministrijai, ne CSDD iebildumu nav. Tomēr vēršam uzmanību, ka pieejamo numuru kopumā varētu iekļaut tikai tādus numurus, kuru numuru zīmes ir nodotas CSDD pie attiecīgā transportlīdzekļa norakstīšanas.

Paskaidrojam, ka ceļu satiksmes norises un ceļu satiksmes drošības organizatoriskos un tiesiskos pamatus Latvijā, kas ietver arī reģistrācijas darbības, nodrošina un regulē tiesību normas un valsts pārvaldes institūcijas. Līdz ar to līdz šim realizētā prakse, kas ir vērsta uz vienveidīgas un nepārprotamas transportlīdzekļu identifikācijas nodrošināšanu, ir leģitīma un saglabājama, ja vien tas nesamērīgi neierobežo personas tiesības vai tiesiskās intereses.

Reģistrācijas numuru sēriju nodalīšana pēc transportlīdzekļa veida ir pamatota ar nepieciešamību uzskaitīt transportlīdzekļus un identificēt tos. Šādu CSDD kā atbildīgās institūcijas pienākumu nosaka Ceļu satiksmes likuma 10. panta pirmās daļas 3. punkts, un Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumi Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi".

Savukārt identifikācijas vajadzība ir redzama, piemēram, Ceļu satiksmes likuma 16. panta 6.2 daļas 2. punktā un Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnijā noteikumu Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" 4. punktā, kas nosaka aizliegumu bezceļu transportlīdzekļu pastāvīgu dalību ceļu satiksmē. Noteiktu tipu speciālās nozīmes numura zīmēm ir papildus vizuālās atpazīstamības elementi, tajā skaitā atšķirīgas reģistrācijas numura sērijas transportlīdzekļa veida vieglas, vizuālas identifikācijas nodrošināšanai.

Sistēmiski vērtējot normatīvo aktu prasības, tostarp no tiem izrietošos CSDD pienākumus un konkrētiem ceļu satiksmes dalībniekiem piešķirtās tiesības, ir atzīstams, ka konkrētas valsts reģistrācijas numuru sērijas piešķiršana/piesaistīšana noteiktam numura zīmju veidam ir objektīvi nepieciešama vajadzība ceļu satiksmes organizēšanai, normatīvo aktu prasību izpildes kontrolēšanai, kā arī attiecīgo tiesību piešķiršanai un piešķirto tiesību izmantošanai.

Ņemot vērā minēto, ierosinājums mainīt praksē ieviesto principu, kur speciālās nozīmes numuriem tiek piešķirtas speciālas sērijas, un šīs speciālās sērijas nav atļauts izmantot vispārējās nozīmes numuriem vai otrādi, nav atbalstāms.

Saistībā ar priekšlikumu atļaut transportlīdzeklim atjaunot nozaudētu, nozagtu numura zīmi, informējam, ka konkrētais jautājums skar arī citu institūciju kompetenci. Līdz ar to par priekšlikuma tālāku virzību iespējams diskutēt tikai pēc konsultāciju veikšanas ar Iekšlietu ministriju un Valsts policiju.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 65 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS