Iniciatīva ir iesniegta adresātam

Pārstāvis: Vairis DoktenieksPublicēta: 24. Nov (2022)

PAR IESPĒJU ATJAUNOT TRANSPORTLĪDZEKLIM TO PAŠU NUMURU
Iniciatīva tiks iesniegta Ministru kabinetā

1'000
2'048
Jau parakstījuši 2'048

Vēlos panākt izmaiņas likumdošanā, lai turpmāk transportlīdzekļiem piešķirtā vispārējās lietošanas, speciālās nozīmes, kā arī individuālās valsts reģistrācijas numura zīmes, transportlīdzekļa, vai tā numura zīmes nozagšanas vai nozaudēšanas gadījumā var atjaunot ar tādu pašu burtu un ciparu kombināciju.

Tāpēc aicinu veikt attiecīgas izmaiņas vai papildināt Ministru kabineta noteikumus Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi": CSDD reģistrācijai pieejamo numuru kopumā obligāti, bez izņēmumiem iekļauj visas iepriekš izsniegtās un no iepriekšējām sērijām neizsniegtās, kā arī norakstītu transportlīdzekļu numuru sērijas, kuras CSDD ir tiesības izmantot cita transportlīdzekļa reģistrācijai. Jebkuru iepriekš izsniegto un aktuālo sēriju var izmantot gan kā vispārējo, gan kā speciālās nozīmes numuru izsniegšanai. Numura zīmes (zīmju) zudības gadījumā, transportlīdzeklim atjauno esošo numuru, izgatavojot tādas pašas burtu un ciparu kombinācijas numura zīmi (zīmes). Iepriekš minētais attiecināms uz visiem numura zīmes zudības gadījumiem, sākot no 1992 gada.

Vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir atļauts atjaunot numura zīmi (zīmes) tās zudības gadījumā. Ieviešot šādu iespēju Latvijā, mūsu iedzīvotāji būtu ieguvēji, jo, valsts reģistrācijas numuru izvēloties no CSDD izsniedzamo numuru kopuma, ir jāveic papildus maksa 150 EUR vai 300 EUR, bet "individuālās" numura zīmes maksa ir 3647,59 EUR. Un transportlīdzekļa numura zīmes zudības gadījumā iepriekš minētās summas tiek zaudētas. CSDD pieejamo numuru kopumā iekļaujot visas bez izņēmuma numura zīmes, tiktu veicināta CSDD caurspīdīguma politika, kā arī tiktu izslēgts iekšējas korupcijas risks, un klientiem būtu lielākas iespējas izvēlēties sev vēlamo numura zīmi.