Iniciatīvas prasība ir izpildīta neatkarīgi no pašas iniciatīvas

Pārstāvis: Resursu centrs sievietēm "Marta"Publicēta: 01. Jul (2013)

JURIDISKA AIZSARDZĪBA NEREĢISTRĒTĀS ATTIECĪBĀS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'586
Jau parakstījuši 1'586
8'414

Ņemot vērā izmaiņas ģimenes sociālekonomiskajos un kultūras modeļos Latvijā, ir nobriedusi situācija, kurā ir vitāli nepieciešama valstiski atbildīga rīcība – jāievieš Civillikumā paplašināta definīcija jēdzienam ģimene, kurā tiktu norādīts atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksei un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.pantam, ka - ģimenes jēdziens neaprobežojas ar attiecībām, kas balstās uz laulību. Šis jēdziens var ietvert citas de facto attiecības, atzīstot par apliecinājumu ģimenes dzīvei ne tikai juridiski noslēgtu laulību, bet arī ģimenes dzīves faktisku pastāvēšanu, kura balstīta gan uz emocionālām, gan finansiālām attiecībām, kopdzīvi vai kopīgiem bērniem.

Mēs pieprasām Latvijas augstāko lēmējvaru – Latvijas Republikas Saeimu:• iekļaut Civillikumā Ģimenes definīciju, atbilstoši iepriekšminētajam;• attiecīgi sakārtot likumdošanas bāzi, lai tiktu nodrošināta tiesiskā aizsardzība arī tām personām, kuras nav noslēgušas laulību, bet kuras dzīvo ģimenē.

Dzimumu līdztiesīgas attiecības un vienlīdzīgas iespējas privātajā sfērā.

Iniciatīvas jaunumi

Līdz ar partnerības institūta izveidi iniciatīvas prasība ir izpildīta14. Nov (2023)

Līdz ar Saeimas 9. novembrī galīgajā lasījumā pieņemtajiem grozījumiem astoņos likumos Latvijā tiek ieviests partnerības institūts. Tas ir jauns veids, kā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu, tajā skaitā viendzimuma pāru, attiecības un paredzēt tām sociālo un ekonomisko aizsardzību.

Lai gan pēc 34 Saeimas deputātu prasības Valsts prezidents uz diviem mēnešiem ir apturējis pieņemtā likuma "Grozījumi Notariāta likumā" stāšanos spēkā, dodot laiku parakstu vākšanai par referendumu, līdz ar pieņemtajiem grozījumiem tomēr atbalstu praktiski ir guvusi iniciatīva "Sargāsim visas ģimenes".

Iniciatīvas autors ManaBalss.lv norāda, ka Tieslietu ministrijā arī savāktie paraksti par iniciatīvu ir lietoti par argumentu nepieciešamajām likumdošanas izmaiņām. Tie, lai arī netika formāli iesniegti, tomēr ir ņemti vērā. Līdz ar to secinām, ka iniciatīva "Sargāsim visas ģimenes" ir panākusi savu pirms tās oficiālas iesniegšanas.

Attiecīgi šī ir jau 22. pilsoņu iniciatīva, kuru politikas veidotāji savā dienaskārtībā ir pārņēmuši proaktīvi jeb pirms tās oficiālas iesniegšanas. Līdz ar šo pilsoniskās sabiedrības panākumu kopumā 12 gadu laikā jau 68 likumi Latvijā ir mainīti pēc pilsoņu iniciatīvu prasībām.

Līdztekus šim tehniski par sekmīgu iniciatīvu ir atzīstama arī resursu centra sievietēm "Marta" vēl 2013. gadā izveidotā iniciatīva "Juridiska aizsardzība nereģistrētās attiecībās". Tās statuss ManaBalss.lv vērtējumā ir – prasība ir izpildīta neatkarīgi no pašas iniciatīvas.

Par tiesībām, kam līdz ar partnerības institūta ieviešanu ir paredzēts stāsies spēkā 2024. gada 1. jūlijā, varat izvērsti lasīt LSM publikācijā.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 67 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS