Iniciatīva ir sekmīga un tiek ieviesta dzīvē

Pārstāvis: Belousovs OļegsPublicēta: 03. Oct (2022)

NOVĒRST MALDINĀŠANU AR AROMATIZĒTAJĀM E-CIGARETĒM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
11'016
Jau parakstījuši 11'016

Ņemot vērā gan sabiedrības, sevišķi nepilngadīgo, veselības apsvērumus, gan esošos starptautiskos piemērus, aicinu novērst maldinošo un kaitīgo ilūziju, ka inovatīvie smēķēšanas un nikotīna uzņemšanas veidi ir kaut kas jauks, patīkams un nevainīgs. Aromatizētās e-cigaretes dažādos to veidos tieši to dara, un ar tām nikotīna ietekmē un paredzamā atkarībā nonāk arī mazgadīgie. Dažādie aromāti ir vilinoši, un tieši uz visu jauno salīdzinoši atvērtos bērnus provocē atrast piekļuvi e-cigaretēm un tās pamēģināt.

Tāpēc piedāvāju grozīt Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumu, aizliedzot aromatizēto elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tehnoloģiju apriti. Līdzīgi regulējumi ir jau vairākās valstīs, ieskaitot šo tehnoloģiju apriti internetā.

Ar šo pārmaiņu mēs pasargāsim sevišķi bērnus un jauniešus no mānīgi, maldinoši rosinātas un veselībai bīstamas atkarības izplatības. Diemžēl kopā ar citiem vecākiem arī pats esmu saskāries ar gadījumiem, ka pat sākumskolas bērni ir smēķējuši aromatizētās e-cigaretes. Bērniem vilinošs un maldinošs ir to radītais iespaids, jo šīs ierīces pēc izskata ir šķietami "nevainīgas", to aromāti ir ļoti pievilcīgi, un tās ir atkārtoti piepildāmas un ērtas lietošanā. Bērni, arī mazgadīgie, ir gana izmanīgi, lai iegūtu aromatizētās e-cigaretes internetveikalos, no vienaudžiem un vecākiem bērniem u.c. Pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem, 2019. gadā elektroniskās cigaretes regulāri ir lietojuši 18% no 13-15 gadus veciem skolēniem, tostarp 22% zēnu un 14% meiteņu. Mēs panācām, ka Latvijā nav vietas "spaisiem"; tagad kopīgi panāksim arī to, ka Latvijā nebūs vietas arī aromatizētajām e-cigaretēm.

Iniciatīvas jaunumi

No 2025. gada aromatizēto elektronisko smēķēšanas ierīču tirdzniecība ir aizliegta06. Feb

Valsts prezidents ir izsludinājis Saeimā pieņemtos grozījumus Tabakas aprites likumā, un tie stāsies spēkā ceturtdien, 8. februārī.

Līdz ar to praktiski ir īstenota pilsoņu iniciatīva "Novērst maldināšanu ar aromatizētajām e-cigaretēm". Apsveicam tās autoru! Un paldies visiem iniciatīvas parakstītājiem!

Izmaiņas paredz gada laikā dažādos termiņos ieviest virkni jaunu ierobežojumu smēķētājiem, raksta oficiālais "LVportāls". To vidū, piemēram, aizliegums smēķēt un iegādāties produktus, kas paredzēti šādam mērķim, personām līdz 20 gadu vecumam. Tāpat noteikti ierobežojumi minēto produktu sastāvam un vizuālajam izskatam, padarot tos mazāk pievilcīgus patērētājiem, kā arī plānotas stingrākas prasības tirdzniecības vietām un bargāki sodi par veiktajiem pārkāpumiem.

Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā teju vienbalsīgi tika pieņemti Saeimas sēdē 2024. gada 11. janvārī.

Likumā nostiprināti tabakas aizstājējprodukti

Apjomīgākie grozījumi Tabakas aprites likumā saistīti ar tabakas aizstājējproduktu regulējuma iekļaušanu.

Likums papildināts ar jaunu terminu – "tabakas aizstājējprodukts". Tas ir produkts, kas satur vai nesatur nikotīnu (izņemot ārstniecības līdzekļus, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes) un kuru paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, bezdūmu tabakas izstrādājumus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes, neatkarīgi no nikotīna satura šajos produktos un to lietošanas veida.

Līdz ar izmaiņām pārveidots likuma nosaukums, proti, turpmāk tas būs "Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums".

Tabakas aizstājējproduktu sastāva regulējums

Stājoties spēkā grozījumiem, paredzēts, ka no 2025. gada 1. janvāra tirgū būs atļauts laist tikai tādus tabakas aizstājējproduktus, kuru iepakojuma masa nepārsniedz 20 gramus un kuru iepakojumā ir ne mazāk kā 20 tabakas aizstājējproduktu.

Savukārt maksimālā nikotīna koncentrācija tabakas aizstājējproduktā nedrīkstēs pārsniegt četrus miligramus uz gramu. Tāpat sastāvā nedrīkstēs būt vitamīni vai citas vielas, kas rada maldīgu iespaidu par mazāku kaitējumu veselībai, kā arī kofeīns, taurīns vai cits stimulējošs savienojums.

Aizliegtas arī vielas, kas atvieglo nikotīna uzņemšanu un kam piemīt kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas īpašības.

Tabakas aizstājējproduktu iepakojuma izskats

Turpmāk uz tabakas aizstājējproduktu iepakojuma aizliegts izvietot elementus, kas popularizē tabakas aizstājējproduktus vai veicina to patēriņu, liek domāt, ka konkrētais tabakas aizstājējprodukts ir mazāk kaitīgs par citiem vai konkrētajam produktam ir labāka bioloģiskās sadalīšanās spēja vai citas videi labvēlīgas īpašības.

Aizliegts arī izvietot atsauces uz garšu, smaržu, jebkādiem aromatizētājiem vai citām piedevām vai to trūkumu, izņemot informāciju par aromatizētājiem.

Iepakojumam aizliegts līdzināties pārtikas vai kosmētikas produktam. Turklāt noteiktas bērniem droša un izturīga iepakojuma prasības.

Informācija par produkta sastāvu un riskiem

No 2024. gada 1. augusta katrai tabakas aizstājējproduktu iepakojuma vienībai klāt jābūt informatīvai lapiņai, kurā ietverti norādījumi par produkta lietošanu un glabāšanu, tai skaitā to, ka produktu nav ieteicams lietot vienlaikus ar citiem nikotīnu saturošiem produktiem. Jānorāda informācija par kontrindikācijām, iespējamu nevēlamu iedarbību, pieraduma izraisīšanu un toksiskumu. Tāpat jāiekļauj brīdinājumi īpašām riska grupām, kā arī ražotāja vai importētāja un juridisko vai fizisko personu kontaktinformācija Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā.

No 2025. gada 1. janvāra uz katra tabakas aizstājējprodukta iepakojuma un ārējā iepakojuma jābūt uzdrukātam šādam brīdinājumam par ietekmi uz veselību: "Šis produkts kaitē Jūsu veselībai un rada atkarību."

Uz iepakojuma būs jānorāda visu produktā iekļauto sastāvdaļu saraksts dilstošā secībā un nikotīna daudzums vienā iepakojuma vienībā un vienā tabakas aizstājējproduktā, tabakas aizstājējprodukta masa vienā iepakojuma vienībā, partijas numurs, kā arī ieteikums produktu glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Likumā iekļauts tabakas karsēšanas ierīču regulējums

Ar grozījumiem Tabakas aprites likumā ietverts karsēšanas ierīču regulējums. Precizēts augu smēķēšanas produkta skaidrojums, nosakot, ka tas ir izstrādājums, kura pamatā ir augi, garšaugi vai augļi un kurš nesatur tabaku, un kuru var lietot, izmantojot ne tikai degšanas, bet arī karsēšanas procesu.

Turpretī elektronisko smēķēšanas ierīču skaidrojums papildināts ar apakšpunktu, kas noteic, ka par elektronisko smēķēšanas ierīci dēvējama arī elektroniskā karsēšanas ierīce, kas ir izstrādājums vai šā izstrādājuma daļa, kura paredzēta jaunieviesta tabakas izstrādājuma, tabakas aizstājējprodukta, augu smēķēšanas produkta vai cita produkta (izņemot ārstniecības līdzekļus) lietošanai, lai caur iemuti ieelpotu nikotīnu saturošu vai nesaturošu tvaiku.

Normas, kas vienlaikus ar šiem grozījumiem turpmāk attieksies arī uz karsējamiem augu smēķēšanas produktiem, stāsies spēkā 2024. gada 1. augustā. No minētā datuma stāsies spēkā arī aizliegums mazumtirdzniecības vietās izvietot elektroniskās karsēšanas ierīces.

Mainīts vecuma ierobežojums – varēs iegādāties no 20 gadu vecuma

No 2025. gada 1. janvāra tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, un šīs personas tos nedrīkstēs iegādāties.

Lai pārliecinātos par konkrētās personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums būs pieprasīt, lai tā uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Paredzēts, ka pilngadīga persona līdz 20 gadu vecumam nedrīkstēs smēķēt, lietot tabakas aizstājējproduktus vai bezdūmu tabakas izstrādājumus, kā arī glabāt tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai to uzpildes tvertnes.

Turklāt pilngadīgu personu līdz 20 gadu vecumam aizliegts iesaistīt smēķēšanā un tabakas aizstājējproduktu vai bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanā; nodot šīs personas rīcībā ar attiecīgo likumu regulētos produktus.

Aromāta un vizuālā izskata ierobežojumi

Stājoties spēkā grozījumiem, aizliegts ražot un laist tirgū tādus tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus vai elektroniskās smēķēšanas ierīces, kas vizuāli atgādina saldumus, uzkodas, rotaļlietas.

No 2024. gada 1. augusta aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus un jaunieviestus tabakas izstrādājumus, kam sastāvā ir mentols, tā analogi un geraniols.

Savukārt no 2025. gada 1. janvāra aizliegts tirgot elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus, izņemot aromatizētājus, kas rada tabakas smaržu vai garšu.

Izmaiņas smēķēšanas vietu ierobežojumos – aizliedz smēķēt uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju terasēm

Ar likuma grozījumiem noteikts, ka turpmāk smēķēt būs aizliegts arī uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju terasēm, Saeimas un Ministru kabineta ēkās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

Tāpat turpmāk aizliegts lietot tabakas aizstājējproduktus un bezdūmu tabakas izstrādājumus izglītības iestāžu, izglītības iestāžu dienesta viesnīcu un audzināšanas iestāžu telpās, kā arī šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās.

No 2025. gada 1. janvāra stāsies spēkā aizliegums smēķēt azartspēļu organizēšanas vietās.

Jaunas prasības tirdzniecības vietām

Līdz šim Tabakas aprites likums paredzēja, ka mazumtirdzniecības vietās ir aizliegts izvietot tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un šo izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes tā, ka pircēji var tās redzēt. Lai nodrošinātu pircēju informēšanu par iepriekš minēto preču pieejamību un cenām, mazumtirdzniecības vietās pēc pircēja pieprasījuma jābūt pieejamai informācijas lapai, kurā norādīts izstrādājuma nosaukums, tā cena un daudzums vienā iepakojuma vienībā.

Grozījumi Tabakas aprites likumā noteic, ka no 2024. gada 1. augusta uz informācijas lapas norādāma arī šāda informācija – "Lūdz palīdzību! 67037333; (seko saite uz SPKC mājaslapu)" – un brīdinājuma teksts par ietekmi uz veselību atbilstoši izstrādājuma veidam, kas tiek laists tirgū mazumtirdzniecības vietās.

Noteikts, ka turpmāk par regulējumā ietverto preču izvietošanu mazumtirdzniecības vietā tādā veidā, ka pircēji konkrētās preces var redzēt, piemērojams brīdinājums vai naudas sods juridiskajai personai no 50 līdz 350 eiro.

Izmaiņas nosacījumos par šņaucamās, košļājamās tabakas un tabakas izstrādājumu orālai lietošanai laišanu apgrozībā

Grozījumi Tabakas aprites likumā papildināti ar jaunu pantu, nosakot, ka šņaucamo tabaku un košļājamo tabaku, kā arī tabakas izstrādājumus orālai lietošanai aizliegts laist brīvā apgrozībā normatīvo aktu muitas jomā izpratnē, izņemot to laišanu brīvā apgrozībā nolūkā piegādāt preces saņēmējam citā dalībvalstī un laist preces brīvā apgrozībā ar daļēju nodošanu patēriņam, ja preces tiek novietotas akcīzes preču noliktavā.

Cigaretēm noteiktie aizliegumi

Paredzēts aizliegums turpmāk laist tirgū tādas cigaretes, kas neatbilst degšanas un ugunsdrošības prasībām attiecībā uz pašdziestošām cigaretēm.

Paplašināts aizliegums tirgot un iegādāties, izmantojot distances saziņas līdzekļus

Stājoties spēkā grozījumiem, noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) konfiscē no trešajām valstīm komerciālos pasta sūtījumos nosūtītus tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes, kuru saņēmējs ir fiziskā persona.

Plānots, ka turpmāk tabakas aizstājējproduktus aizliegts pārdot patērētājam un tam aizliegts tos iegādāties, izmantojot distances saziņas līdzekļus, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts teritorijas.

Noteikti bargāki sodi par pārkāpumiem

Par tabakas aizstājējproduktu pārdošanu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, tiks piemērots naudas sods fiziskajai personai no 100 līdz 210 eiro, bet juridiskajai personai – no 200 līdz 700 eiro. Turpretī par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu iegādāšanos, izmantojot distances saziņas līdzekļus (izņemot iegādāšanos no trešās valsts), tiks piemērots naudas sods fiziskajai personai no 100 līdz 210 eiro.

Ar likuma grozījumiem paredzēts no 2025. gada 1. janvāra palielināt maksimālo sodu par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, nosakot, ka juridiskās personas pārdevējam tiks piemērots sods no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai – no 700 līdz 7100 eiro.

Savukārt par smēķēšanu vai tabakas aizstājējproduktu vai bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanu un par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu iegādāšanos vai glabāšanu, ja to izdarījusi pilngadīga persona, kura ir jaunāka par 20 gadiem, tiks piemērots brīdinājums vai naudas sods līdz 15 eiro.

Par pilngadīgas personas, kura ir jaunāka par 20 gadiem, iesaistīšanu smēķēšanā, tabakas aizstājējproduktu vai bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanā tiks piemērots naudas sods no 35 līdz 700 eiro.

Avots: LVportāls

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 71 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītu likumu ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Saeima pirmajā lasījumā lems par ierobežojumu laist tirgū aromatizētus karsējamās tabakas izstrādājumus10. May (2023)

Kolektīvais iesniegums "Novērst maldināšanu ar aromatizētajām e-cigaretēm" Saeimā nonāca pērnā gada nogalē, un ceturtdien, 11. maijā, notiks pirmais lasījums attiecīgam likumprojektam, ziņo Saeimas Preses dienests.

Šai pirmajā lasījumā konceptuāli lems par likumprojektu, kas paredz ierobežojumu laist tirgū aromatizētus karsējamās tabakas izstrādājumus.

Attiecībā uz ManaBalss.lv autoru iniciatīvām deputātiem ceturtdienas sēdē būs arī jālemj par 10'260 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs" turpmāko virzību. Jānorāda, ka 14. Saeimā jaunas pilsoņu iniciatīvas par likumdošanas grozījumiem darba kārtībā nonāk biežāk nekā divas reizes mēnesī. Kopā ar jau likumdošanas procesā esošajām iepriekšējām iniciatīvām šo pilsoņu kolektīvo iesniegumu izskatīšana komisijās un valdībā attiecīgi ir daudz biežāka.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 60 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Aktivizējam papildus parakstu vākšanu08. Dec (2022)

Šī iniciatīva tuvojas iesniegšanas statusam Saeimā. Vēršam jūsu uzmanību, ka drošībai par likumā noteikto nepieciešamo parakstu skaitu ManaBalss vienmēr lūdz papildus parakstus – lai kopumā to būtu vismaz 10’300.

Šāda piesardzība izriet no fakta, ka pēc Saeimas veiktās kolektīvo iesniegumu parakstu pārbaudes iedzīvotāju reģistrā vienmēr zināma daļa "atbirst", jo neatbilst likumā (Saeimas kārtības rullī) atrunātajam noteikumam – ka kolektīvo iesniegumu var iesniegt "10’000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu".

Attiecīgi – atkrīt tie, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī Latvijas nepilsoņi un ārvalstnieki, kuriem ir Latvijas digitālās autorizēšanās iespējas, bet kuri nav pilsoņi. Tāpat netiek ieskaitīti to cilvēku paraksti, kuri starplaikā pirms iesniegšanas ir miruši.

ManaBalss pieredze liecina, ka iniciatīvām, kuru atbalstā nav paredzami liela dalījuma starp sabiedrības latviešu un krievvalodīgo daļu un kuru atbalsta vākšana nav ilgusi daudzus gadus, parakstu drošības rezerve ir 300 līdz 350 balsis.

Piemēram, iniciatīva "Par Latvijas mežu saglabāšanu" atbalstu vāca kopš 2011. gada jūnija, un iesniegta tika 2020. gada janvārī. Pārbaudes iznākumā tai tika atsijātas 362 balsis. Laimīgā kārtā drošības rezervei bija savāktas 437 balsis virs noteiktā 10’000 sliekšņa. Pretējā gadījumā Saeima šo iesniegumu būtu tiesīga neizskatīt, un gadiem ilgusī kampaņa ar plašo tautas atbalstu varētu būt velta.

Jānorāda gan, ka Latvijas politiķiem un amatpersonām ir vērojama liela cieņa pret kolektīvajiem iesniegumiem vispār. Piemēram, 2016. gadā iesniegums "Par izdienas pensijas noteikšanu arī pašvaldības policistiem" izrādījās ar nepietiekamu parakstu skaitu. Paraksti šai iniciatīvai tika vākti gan ManaBalss platformā, gan "uz papīra", kā tas dažkārt notiek, un autori izšķīrās par riskantu soli – iesniegšanu bez pietiekamas parakstu drošības rezerves.

Parlamentārieši bija tik pretimnākoši, ka, izbeidzot iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu un konstatējot, ka tas nekvalificējas nodošanai plenārsēdes balsojumam, tomēr izdarīja politisku lēmumu un to uzreiz nodeva nākamajai instancei – atbilstīgajai Sociālo un darba lietu komisijai.

Iznākumā šis jautājums nonāca politiskajā dienaskārtībā, un ministrijām bija jāiesniedz komisijai izvērsts viedoklis par izdienas pensiju sistēmas pārskatīšanu, pilnveidošanu, saņēmēju loku nepaplašināšanu un vienotas sistēmas izveidi, rodot kopīgu vienlīdzīgu un taisnīgu risinājumu, kas būtu saprotams visai Latvijas sabiedrībai.

Šis un līdzīgie tomēr ir izņēmuma gadījumi. Tāpēc lūdzam ar izpratni attiekties pret aicinājumiem iniciatīvām savākt rezerves parakstus.

Ja Tu atbalsti šīs iniciatīvas virzīto priekšlikumu, dalies ar to ar saviem draugiem un sekotājiem sociālajos tīklos!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Arī Bērnu slimnīca aicina deputātus aizliegt aromatizētās elektroniskās cigaretes05. Dec (2022)

Bērnu slimnīca aicina 14. Saeimas deputātus pieņemt grozījumus "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā", kas ierobežos šo produktu pieejamību, lai pasargātu bērnus un jauniešus, kuri neapzināti pakļauj sevi nikotīna atkarības riskam, ziņo LSM.

Tas sasaucas ar iniciatīvas "Novērst maldināšanu ar aromatizētajām e-cigaretēm" prasību, kas aizvien vāc pilsoņu parakstus, lai to iesniegtu Saeimā.

Bērnu slimnīcas virsārste, bērnu pneimonoloģe Renāte Snipe norādīja, ka bērni un jaunieši, kuri izmēģina tā saucamās elektroniskās cigaretes, tvaicējamās ierīces un citus tabakas aizstājējproduktus, jo īpaši dažādu zīmolu krāsainos un smaržīgos izstrādājumus, neapzināti pakļauj sevi nikotīna atkarības riskam.

Pēdējo pāris gadu laikā gan vecāki un izglītības iestāžu pārstāvji, gan veselības aprūpes speciālisti medijos ir atkārtoti pauduši pārliecību par nepieciešamību stingrāk kontrolēt un arī aizliegt šo ierīču izplatīšanu. Tās ir kaitīgas ne vien to lietotājiem, bet arī apdraud globālo progresu cīņā pret tabakas izplatību, tā vietā veicinot jaunas no nikotīna un smēķēšanas procesa atkarīgas paaudzes attīstību, norādīja Bērnu slimnīcā.

R. Snipe pauda: "Nikotīns ir viena no spēcīgākajām atkarību izraisošajām vielām. Jo agrākā vecumā jaunietis vai pat bērns to izmēģina un sāk lietot, jo lielāks risks, ka attīstīsies atkarība. Nikotīna atkarība pazemina spēju koncentrēties, pazemina motivāciju, rada garastāvokļa svārstības, kā rezultātā cieš jau tā trauslā jauniešu mentālā veselība. Jāņem vērā, ka atkarība veidojas ne tikai no nikotīna, bet arī no procesa. Tabakas aizstājējprodukti, kas izskatās un tiek reklamēti teju kā stilīgi aksesuāri ar patīkami smaržojošajiem aromatizētājiem, ir īpaši saistoši, līdz ar to bīstami bērniem un jauniešiem, jo nereti tiek uztverti arī kā statusa simbols."

Pēc ārstes domām, grozījumi likumā pasargās jaunāko sabiedrības daļu no atkarības veidošanās, sirds un asinsvadu, plaušu, kā arī onkoloģisko slimību attīstības nākotnē. Sirds un asinsvadu slimības ir visbiežākais nāves cēlonis Latvijā, un tabakas aizstājējproduktu pieejamības ierobežošana ir viens no soļiem, kā mirstības līmeni nākotnē mazināt.

"Nozares lobijs ir būtiski veicinājis brīvu šo ierīču pieejamību un diemžēl likumdošanas process nav ticis līdzi tabakas aizstājējproduktu variācijām un pozicionējumam tirgū," norādīja R. Snipe, aicinot Saeimas deputātus atbildīgi izvērtēt likumprojektu un pieņemt pēc iespējas stingrākus ierobežojumus elektronisko smēķēšanas ierīču izplatīšanā.

Agrīna atkarības veidošanās ir īpaši bīstama un grūti ārstējama, tādēļ Bērnu slimnīca mudina arī vecākus pievērst uzmanību bērnu paradumiem.

"Ja regulāri jūtat saldenu smaržu vai atrodat kādu tabakas vai nikotīna izstrādājumu vai beztabakas smēķēšanas ierīci, runājiet ar bērnu – noskaidrojiet, vai viņš lieto šos izstrādājumus, un nepieciešamības gadījumā vērsieties pie Bērnu slimnīcas narkologa," aicināja R. Snipe.

Grozījumus "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā" 6. decembrī izskatīs Saeimas Sociālo un darba lietu komisija. Tie paredzētu aizliegumu ražot un izplatīt elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus ar aromatizētājiem (tabakas aizstājējprodukti – produkti, kas neatkarīgi no tā, vai satur nikotīnu, izmantojami līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, bezdūmu tabakas izstrādājumi, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes).

ManaBalss.lv norāda, ka elektronisko cigarešu tirdzniecību regulējošajai likumdošanai Saeimā ir jau gara priekšvēsture. Ir uzteicami, ka šo sabiedrībai nepārprotami aktuālo jautājumu savā dienaskārtībā ir pārņēmusi arī jaunā Saeima. Aicinām šīs iniciatīvas atbalstītājus aizvien dalīties ar iniciatīvas saiti sevišķi sociālajos tīklos, lai uzturētu jums svarīgā jautājuma aktualitāti un nodrošinātu arī iniciatīvas nonākšanu Saeimā. Iniciatīva noteikti ir papildus arguments jau sāktajā un acīmredzami ne vienkāršajā likumdošanas pārmaiņu procesā.

Avots: LSM; ManaBalss.lv

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Politiskais fons aromatizēto elektronisko cigarešu tirdzniecības aizliegumam ir; bet aizvien ir nepieciešams arī atbalsts iniciatīvai10. Nov (2022)

Citu iesākto likumprojektu starpā 14. Saeima "pūrā" ir saņēmusi uz trešo un galīgo lasījumu sagatavoto likumprojektu, kas aizliedz aromatizēto elektronisko cigarešu tirdzniecību.

Ņemot vērā, ka Saeimas kārtējam sasaukumam ne obligāti ir jāpārņem iepriekšējās Saeimas iesāktā dienaskārtība, ManaBalss.lv komanda aicina šīs iniciatīvas atbalstītājus turpināt dalīties ar to soctīklos un ar draugiem un domubiedriem, lai panāktu iniciatīvas iesniegšanu 14. Saeimā jau drīzumā.

Tiem, kas vēl apsver savu atbalstu vai nē, var noderēt iniciatīvas uzstādītās problēmas izvērsta analīze Latvijas radio raidījumā "Ģimenes studija".

Vecāku satraukums ir, ka "saltus" bērni smēķē pat klasē. Arī kādas skolas direktore atzīst – smēķēt "saltus" arī skolas telpās diemžēl var droši, jo nav smakas, un nevar pieķert.

Tomēr arī šim inovatīvajam risinājumam eventuāli ir paredzamas tradicionālās smēķēšanas sekas – nikotīna atkarība. Proti, ja vien laika gaitā un līdz ar uzkrātajiem datiem nenoskaidrosies arī vēl citas.

Pētījumi rāda, ka elektroniskās cigaretes ir mazāk kaitīgas par parastajām cigaretēm, tomēr tās aizvien ir ļoti kaitīgas, raksta LSM.

Avots: LSM

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Atbalsts aromatizēto elektronisko cigarešu tirdzniecības aizliegumam ir; lēmums – jaunās Saeimas ziņā14. Oct (2022)

Paralēli pilsoņu parakstu vākšanai par iniciatīvu aizliegt aromatizēto elektronisko cigarešu tirdzniecību Saeimas deputāti ir pauduši savu atbalstu šādam risinājumam, vēsta TV3 Ziņas.

Diskusijas par aromatizētām elektroniskajām cigaretēm 13. Saeimā ir samērā senas. Tik senas, ka zem priekšlikumiem likumprojektā, kas aizliedz konkrētos produkts tirgot Latvijā, ir veselības ministres Ilzes Viņķeles paraksts.

Strīdi par šo ieceri bijuši pamatīgi. No vienas puses, šīs elektroniskās cigaretes jeb "saltiņus" ļoti plaši iecienījuši jaunieši un tie kā šķietami nekaitīgi un pat ar dažādām garšām un krāsām vilinoši nokļūst arī nepilngadīgo rokās. No otras puses, nodokļu ieņēmumi, iespēja tās joprojām iegādāties ārvalstīs vai melnajā tirgū, un tas, ka šīs ierīces ir aizstājējprodukts parastajām cigaretēm, ko potenciāli varētu sākt smēķēt vairāk.

Tomēr ceturtdien, 13. oktobrī, Saeimas deputāti izšķīrās par labu aizliegumam.

"Tas attiecas tieši uz šiem jaunajiem produktiem. Mēs ar šo likumu definējām šīs jaunās ierīces un, ja tās saturēs smaržvielas vai mentolu, tās tirgot nevarēs," likumprojektu komentē Saeimas Sociālo lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride (A/P).

Par elektroniskajām cigaretēm trešajā un galīgajā lasījumā būs jālemj jau nākamajam Saeimas sasaukumam.

Ņemot vērā, ka Saeimas kārtējam sasaukumam ne obligāti ir jāpārņem iepriekšējās Saeimas iesāktā dienaskārtība, ManaBalss.lv komanda aicina šīs iniciatīvas atbalstītājus turpināt dalīties ar to soctīklos un ar draugiem un domubiedriem, lai panāktu iniciatīvas iesniegšanu 14. Saeimā jau drīzumā. Iniciatīvas jeb kolektīvā iesnieguma iekļaušana jaunās Saeimas dienaskārtībā uzturēs aktuālu arī trešā lasījuma nepieciešamību par grozījumiem Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, kur jau ir paredzēta iniciatīvas ierosinātā pārmaiņa.

Avots: TV3; ManaBalss.lv

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS