Iesniegta Saeimā

Pārstāvis: Irina GraudiņaPublicēta: 19. Jan

LATVIJAS LAUKU SKOLĀM – BŪT!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
11'548
Jau parakstījuši 11'548

Ar šo iniciatīvu vēlamies panākt, lai Saeima pievērš uzmanību tam, vai 21.11.2023. Ministru kabinetā zināšanai pieņemtais (skat. 66. § sēdes protokolā https://www.vestnesis.lv/op/2023/228.21) Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziņojums "Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā" (https://tapportals.mk.gov.lv/attachments/legal_acts/document_versions/79661ed7-c426-435f-a623-994e405e7b14/download), kas paredz skolēnu skaita prasības skolās, ir sagatavots atbilstīgi Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā lauku iedzīvotāju, interesēm un vai tas nav pieņemts vienpusīgi, neizprotot reālo situāciju valstī. Uzņemamies vērtēt, ka šis ziņojums valdībā nav pienācīgi apspriests. Tomēr, pamatojoties uz šo ziņojumu, ir plānots slēgt vai reorganizēt ap 60 lauku skolu dažādos Latvijas reģionos. Runa šeit ir par valsts mēroga problēmu, tāpēc lūdzu Saeimas iejaukšanos, bet piemēram norādīšu, ka pašreizējais lēmums par skolas slēgšanu Kuldīgas novadā vien skar vairākas skolas, ieskaitot Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolu.

Kabiles pagasts robežojas ar trīs novadiem, un izsenis skolēni no tiem ir apmeklējuši Kabiles skolu, jo tā ir tuvākā skola. Kabilē skola nepārtraukti ir darbojusies jau kopš 1784. (!) gada. Tagadējā skolas ēka ir uzcelta 1858. gadā, un tā ir bijis izglītības centrs ne tikai kabilniekiem, bet arī tuvākajiem Tukuma un Saldus novada pagastiem. Tomēr Kuldīgas novada pašvaldība, kura pieņem gala lēmumu par skolas slēgšanu vai reorganizāciju, nerēķinās ne ar sava novada, ne kaimiņu novadu bērnu pamattiesībām un interesēm, situāciju neizprotot un skolu vēlas slēgt. Šādi rīkoties pašvaldībai uzspiežot Izglītības un zinātnes ministrijas jaunie noteikumi, kuru leģitimitāte ir diskutabla. Kā norādīts, MK tos ir "pieņēmis zināšanai". Uzskatām, ka starp slēgšanai paredzētajām skolām tomēr nav liekama vienlīdzības zīme, un katrs gadījums ir jāizvērtē individuāli. Jāizskata arī iespēja pamatskolas pārveidot par sākumskolām.

Uzskatām, ka mums katram ir savi pienākumi: skolēniem jāmācās, vecākiem jārūpējas par saviem bērniem, bet ierēdņiem un politiķiem – jāsakārto likumdošana, lai bērni varētu mācīties sev piemērotākajā skolā. Ir vispārzināms fakts, ka valstī samazinās dzimstība, un tas visvairāk skar lauku iedzīvotājus. Tāpat nenoliedzam, ka pēc IZM noteikumiem, lai cik diskutabli tie būtu, bērnu skaits mūsu skolā neatbilst tur uzstādītajiem parametriem. Tomēr neuzskatām, ka trūkstošo bērnu skaits ir tik būtisks, ka skolu likvidēšana ir vienīgais veids, kā risināt valsts un pašvaldības finansiālās problēmas uz lauku skolu likvidācijas rēķina, neizprotot konkrēto situāciju. Jāņem arī vērā, ka bērnu skaits skolās ir mainīgs, un vietām tas uzrāda, kaut nelielas, tomēr pieauguma tendences. Šāda rīcība vienlaikus iznīcina ne tikai skolas, bet arī pagastus, liekot cilvēkiem doties prom no lauku reģioniem. Saglabājot dzīvotspējīgu skolu, mēs saglabāsim dzīvotspējīgu, radošu un pašpietiekamu kopienu.

Iniciatīvas jaunumi

Aktivizējam papildus parakstu vākšanu02. Apr

Šī iniciatīva tuvojas iesniegšanas statusam Saeimā. Vēršam jūsu uzmanību, ka drošībai par likumā noteikto nepieciešamo parakstu skaitu ManaBalss vienmēr lūdz papildus parakstus – lai kopumā to būtu vismaz 10’300.

Šāda piesardzība izriet no fakta, ka pēc Saeimas veiktās kolektīvo iesniegumu parakstu pārbaudes iedzīvotāju reģistrā vienmēr zināma daļa "atbirst", jo neatbilst likumā (Saeimas kārtības rullī) atrunātajam noteikumam – ka kolektīvo iesniegumu var iesniegt "10’000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu".

Attiecīgi – atkrīt tie, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī Latvijas nepilsoņi un ārvalstnieki, kuriem ir Latvijas digitālās autorizēšanās iespējas, bet kuri nav pilsoņi. Tāpat netiek ieskaitīti to cilvēku paraksti, kuri starplaikā pirms iesniegšanas ir miruši.

ManaBalss pieredze liecina, ka iniciatīvām, kuru atbalstā nav paredzami liela dalījuma starp sabiedrības latviešu un krievvalodīgo daļu un kuru atbalsta vākšana nav ilgusi daudzus gadus, parakstu drošības rezerve ir 300 līdz 350 balsis.

Piemēram, iniciatīva "Par Latvijas mežu saglabāšanu" atbalstu vāca kopš 2011. gada jūnija, un iesniegta tika 2020. gada janvārī. Pārbaudes iznākumā tai tika atsijātas 362 balsis. Laimīgā kārtā drošības rezervei bija savāktas 437 balsis virs noteiktā 10’000 sliekšņa. Pretējā gadījumā Saeima šo iesniegumu būtu tiesīga neizskatīt, un gadiem ilgusī kampaņa ar plašo tautas atbalstu varētu būt velta.

Jānorāda gan, ka Latvijas politiķiem un amatpersonām ir vērojama liela cieņa pret kolektīvajiem iesniegumiem vispār. Piemēram, 2016. gadā iesniegums "Par izdienas pensijas noteikšanu arī pašvaldības policistiem" izrādījās ar nepietiekamu parakstu skaitu. Paraksti šai iniciatīvai tika vākti gan ManaBalss platformā, gan "uz papīra", kā tas dažkārt notiek, un autori izšķīrās par riskantu soli – iesniegšanu bez pietiekamas parakstu drošības rezerves.

Parlamentārieši bija tik pretimnākoši, ka, izbeidzot iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu un konstatējot, ka tas nekvalificējas nodošanai plenārsēdes balsojumam, tomēr izdarīja politisku lēmumu un to uzreiz nodeva nākamajai instancei – atbilstīgajai Sociālo un darba lietu komisijai.

Iznākumā šis jautājums nonāca politiskajā dienaskārtībā, un ministrijām bija jāiesniedz komisijai izvērsts viedoklis par izdienas pensiju sistēmas pārskatīšanu, pilnveidošanu, saņēmēju loku nepaplašināšanu un vienotas sistēmas izveidi, rodot kopīgu vienlīdzīgu un taisnīgu risinājumu, kas būtu saprotams visai Latvijas sabiedrībai.

Šis un līdzīgie tomēr ir izņēmuma gadījumi. Tāpēc lūdzam ar izpratni attiekties pret aicinājumiem iniciatīvām savākt rezerves parakstus.

Ja Tu atbalsti šīs iniciatīvas virzīto priekšlikumu, dalies ar to ar saviem draugiem un sekotājiem sociālajos tīklos!

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 76 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Ēdoles un arī Kabiles pamatskola netiek slēgta26. Feb

Esam saņēmuši Kuldīgas novada pašvaldības vēstuli, ka darbu turpinās gan Ēdoles pamatskola, gan Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola.

"Līdz ar to kolektīvā iesnieguma prasība neslēgt šo skolu, ir izpildīta," konkrēti par iniciatīvu "Pieprasām saglabāt Ēdoles pamatskolu" raksta Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektors Rimants Safonovs.

Lūgts komentēt, kāds ir pašreizējais statuss diskusijā par Kabiles pamatskolu, viņš papildinošā vēstulē komentē, ka darbu turpina arī tā.

Kabiles pilsoniskie aktīvisti aizvien turpina parakstu vākšanu valsts līmeņa iniciatīvai "Latvijas lauku skolām – būt!", lai panāktu Latvijas līmenī ievērotu principu par katras zem jautājuma noliktās skolas izvērtēšanu atsevišķi, nevis pēc vispārīgām formālām pazīmēm.

Ja atbalsti iniciatīvu "Latvijas lauku skolām – būt!", tad ne vien paraksti to, bet arī dalies ar to sociālajos tīklos! Tā Tu palīdzēsi šā jautājuma nonākšanai un izskatīšanai Saeimā.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 75 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS