Pārstāvis: Vigo ZaļaiskalnsPublicēta: 31. Mar (2023)

LEGALIZETMARIHUANU.LV
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
4'325
Jau parakstījuši 4'325
5'675

Vēlamies panākt marihuānas legalizāciju Latvijā. Proti, vienai personai atļaut audzēt desmit stādus savām vajadzībām. Atcelt likumdošanā paredzēto administratīvo un kriminālo atbildību par tās glabāšanu, pārvadāšanu, audzēšanu un lietošanu personām, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Pārskatīt administratīvos un kriminālos sodus un praksi, kā tiek veikta autovadītāju pārbaude par marihuānas klātesamību organismā. Noteikt pieļaujamo THC klātbūtni asinīs līdz pieciem nanogramiem uz vienu kubikmililitru.

Lai legalizētu marihuānas audzēšanu, lietošanu un pārdošanu piedāvājam mainīt esošos likumus un izveidot jaunus. Izstrādāt nozares regulējumu marihuānas ražotājiem, pārdevējiem un patērētājiem.

Mēs kā sabiedrība varētu sākt risināt dažādas mūsu garīgās un fiziskās veselības problēmas, izmantojot savus dārzus vai siltumnīcas, kas pats par sevi varētu sniegt milzīgu spēku. Tas veicinātu šo pasaulē daudzsološo industriju arī Latvijā, tāpat – jaunu nozaru un darba vietu izveidi un ienākumus no nodokļiem. Šāds regulējums varētu arī palīdzēt samazināt izmaksas un riskus, kas rodas, ražojot un iznīcinot tonnām farmaceitisko produktu. Un visbeidzot – tas nozīmē, ka sarunas par narkotikām, ko mēs runāsim ar saviem bērniem, būs daudz vairāk balstītas uz faktiem un būs patiesākas, nekā tās sarunas par narkotikām, ar kādām daudzi no mums saskārās bērnībā.