Pārstāvis: Biedrība "Bioplāns"Publicēta: 18. Aug

MORES PAGASTA "TAUTU DĪĶA" TĪRĪŠANA
Iniciatīva tiks iesniegta Siguldas novada pašvaldībā

200
208
Jau parakstījuši 208

Ar šo iniciatīvu Biedrība "Bioplāns" vēlas piesaistīt Siguldas novada pašvaldības uzmanību tai piederošajam Tautu dīķim Mores pagastā, kam ir nepieciešama steidzama piesārņojuma un biezā dūņu slāņa likvidēšana. Šobrīd ūdenstilpne aptuveni 2 ha platībā ir aizaugusi biezā slānī ar ūdenszālēm, un grunti sedz vismaz pusotru metru dziļš dūņu slānis. Krasti ir aizauguši un nepieejami. Ūdens analīzes liecina par piesārņojumu, kas radies cilvēka darbības rezultātā.

Vēlamies, lai pašvaldība sadzird vietējo iedzīvotāju lūgumu uzņemties atbildību par šo ūdenstilpni un iekļaut nākamā gada budžeta plānā projektēšanas, dīķa attīrīšanas un padziļināšanas izmaksas.

No šīm pārmaiņām gan vietējā sabiedrība, gan ikviens iebraucējs iegūs viegli pieejamu, tīru ūdenstilpni un vietu rekreācijai. Tiks radīta atpūtas vieta, kur pavadīt brīvo laiku – pastaigāties, peldēties, atpūsties ar ģimeni, baudīt ūdens priekus, makšķerēt. Vieta, kur būs iespējams organizēt āra pasākumus, koncertus, mākslas un sporta aktivitātes un uzņemt Mores pagasta viesus un tūristus. Vēl svarīgāk – dabiskā vide tiks attīrīta no piesārņojuma, un ūdens augu un dzīvnieku populācijai tiks nodrošināti daudz labāki apstākļi.

Pievienots dokuments

Tauta_par_Tautu_diiki.pdf (atvērt)