Izskatīta pašvaldībā kā vienkāršs iesniegums; risinājums tiek apspriests

Pārstāvis: Valdis KozulansPublicēta: 07. Jul (2023)

MOTOTRASE VENTSPILĪ
Iniciatīva tiks iesniegta Ventspils valstspilsētas pašvaldībā

400
426
Jau parakstījuši 426

AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI VENTSPILS VALSTSPILSĒTĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! Aicinu Ventspilī izveidot mototrasi, tā nostiprinot motosporta tradīcijas pilsētā un novadā. Motosporta entuziastu ar jau zināmiem sasniegumiem šai sporta veidā Ventspilī netrūkst. Tas ir jānostiprina, un ir jādod iespēja šo tradīciju turpināt arī jaunajai paaudzei.

Tāpēc aicinu pašvaldību ar Ventspilī esošo motosporta entuziastu, piemēram, motokluba, palīdzību pārrunāt, izplānot, nolemt un īstenot visu nepieciešamo mototrases izveidei Ventspilī. Interesentu atsaucība tādai plānošanai un arī praktiskai darīšanai noteikti būs.

Savulaik "Dzintarjūras" trase izvirzīja Ventspili motosporta avangardā. Šī tradīcija ir jāatjauno un jāpaceļ jaunā līmenī ar jaunas mototrases izveidi. AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI VENTSPILS VALSTSPILSĒTĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! CITU ATBALSTĪTĀJU PARAKSTI BEIGĀS PĒC LIKUMA NETIKS ŅEMTI VĒRĀ UN INICIATĪVAS KAMPAŅAS LAIKĀ TRAUCĒS SAPRAST, KĀDS IR REĀLAIS ATBALSTĪTĀJU SKAITS.

Iniciatīvas jaunumi

Par mototrases Ventspilī variantiem diskutēs tuvākajā laikā; lūdzam PASTIPRINĀTU atbildīgumu par pašvaldību iniciatīvu parakstīšanu13. Sep (2023)

Pēc 14. augustā pašvaldībā iesniegtās iniciatīvas tās autors un organizācija ManaBalss ir saņēmusi Ventspils pašvaldības Sporta pārvaldes vēstuli.

Kopumā pašvaldības komentārs ir par labu iniciatīvas prasībai un tās parakstītājiem, tomēr vēršam uzmanību uz ārkārtīgi lielo kļūdaino parakstu skaitu. Proti, no 401 pašvaldībā iesniegtā paraksta Pašvaldību likumam atbilstīgi ir tikai 285 paraksti.

Tas nozīmē, ka iecerētais kolektīvais iesniegums ar tam pienākošos izskatīšanas procedūru praktiski nav noticis. Un pašvaldības atbilde autoram ir sniegta Iesniegumu likumā – nevis Pašvaldību likumā – noteiktajā kārtībā.

Laimīgā kārtā šoreiz pašvaldības un iniciatīvas autora domas daudzmaz sakrīt, un mototrases jautājums virzīsies jebkurā gadījumā. Protams, visai strauji gūtais parakstītāju atbalsts kopš iniciatīvas publicēšanas 7. jūlijā, pat ja to liela daļa neatbilst likumam, arī ir zīme šā jautājuma aktualitātei jebkurā gadījumā.

Tomēr ar kolektīvajiem iesniegumiem pilsoņu izvirzītās prasības mēdz būt arī pašvaldībām ne tuvu ne patīkamas un vietējo politiķu un amatpersonu vidū populāras. Sevišķi šādos gadījumos tehnisks iemesls ar nepietiekamu parakstu skaitu, teiksim – četri paraksti par maz – ir pietiekams, lai iniciatīvas prasību praktiski "noairētu" bez tās reālas izskatīšanas un izdiskutēšanas maksimāli augstā pašvaldības politiskajā un administratīvajā līmenī.

Pašvaldību likums šādu iespēju mums, Latvijas pilsoņiem, dod – likt pašvaldības dienaskārtībā iekļaut jautājumus, kurus pašvaldības politiķi un amatpersonas negribētu redzēt saviem rakstāmgaldiem pat ne tuvumā. Un pat viens iztrūkstošs paraksts šādā gadījumā var būt izšķirīgs, lai visa iepriekšējā iniciatīvas kampaņa "uzkārtos", jo pašvaldība par tai neērto jautājumu pilnīgi likumiski var vienkārši "atrakstīties".

Tam rezultāts ir vilšanās pašvaldības iedzīvotāju pusē un cinisms, ka "mēs jau neko nevaram; tie tur dara, kā grib".

Nē, MĒS VARAM GAN! Ar 65 pēc pilsoņu iniciatīvām grozītiem likumiem tas 12 gadu laikā ir pierādījies Saeimā, un Pašvaldības likums šo varēšanu mums tagad garantē arī pašvaldībās. Bet – draugi mīļie, mums IR JĀIZPILDA SAVI MĀJASDARBI, sākot ar elementāru savākšanos, ar uzmanības pievēršanu, kas te vispār notiek.

Un notiek sekojošais. Kā jau tas lieliem burtiem ir norādīts attiecīgo iniciatīvu sākumā un beigās, par pašvaldībām adresētajām iniciatīvām tiek aicināti parakstīties TIKAI ATTIECĪGAJĀ PAŠVALDĪBĀ DEKLARĒTIE LATVIJAS PILSOŅI VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJI ŠAI PAŠVALDĪBĀ.

Savaldiet savas emocijas un sentimentu; nesadomājieties nekādus citus argumentus, ka "es jau tikai gribu to labāko" utt. Šeit vajag tikai juridisku saprašanu un attiecīgu rīcību – tīri un tikai saskaņā ar likumu. Jebkas cits labi domātais beigās būs par sliktu – tas būs lāča pakalpojums tai idejai un prasībai, par kuru Tu paraksties.

Protams, katrs sākums ir grūts, un Pašvaldību likums ar tā tiesībām, tai skaitā uz kolektīvo iesniegumu, ir ļoti jauns. Ar laiku mēs iemācīsimies un salāgosimies. Tomēr pašlaik iniciatīvu autoriem ir ļoti grūti rēķināties, ka savāktais balsu skaits kaut vai daudzmaz atbilst likumā noteiktajam slieksnim. ManaBalss jau tā nosaka augstāku vācamo parakstu slieksni, tomēr kļūdas apmērs nav paredzams.

Ja Ventspils mototrases iniciatīvas gadījumā kļūda ir 29%, tad ir iniciatīvas, par kurām juridiski nederīgo parakstu skaits sasniedz pat pusi. Draugi mīļie, tas nav labi, un tas nav arī ilgtspējīgi. Ja mēs, Latvijas pilsoņi, gribam vairot savu reālo teikšanu pašvaldību darbā, tad ir, piedošanu, jāsavācas. Ir jābūt saprotošiem, informētiem un atbildīgiem, ne tikai emocionāliem, parakstītājiem.

Likums mums ir, un tas pārliecinoši ir mūsu pusē. Tomēr tas ir tikai instruments. Nav normāli, ka ar šādu svarīgu un spēcīgu instrumentu notiek tā, kā tai Marka Tvena stāstā – ka ar valsts zīmogu dauza riekstus. Emocijām un spontānām izpausmēm ir savas vietas. Kolektīvie iesniegumi, tai skaitā pašvaldībām, paģēr jau nosvērtu un lietišķu attieksmi.

Pēc šā konceptuālā ievada – jau konkrēti par mototrasi savs sakāmais ir arī Ventspils valstspilsētas Sporta pārvaldei.

Pārvalde vēstulē iniciatīvas autoram raksta sekojošo:

"Saistībā ar Jūsu rosināto iniciatīvu un mūsu kopīgā tikšanās reizē 2023.gada 1. septembrī pārrunāto, vēlamies vēlreiz informēt, ka jautājums par mototrases izveidi Ventspilī pēdējo gadu laikā ir aktualizēts vairākkārt. Pēdējo reizi jautājums par mototrases izveides iespējām tika skatīts 2023. gada 23. marta Ventspils valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības un vides komisijas sēdē.

Viennozīmīgs ir viedoklis, ka mototrases ierīkošana pilsētas teritorijā un ar to saistītie trokšņi nedrīkst ietekmēt un pasliktināt ne vides, ne arī iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tāpēc aktuāls ir jautājums par trases iespējamo atrašanās vietu. Šajā sakarā svarīgs un nozīmīgs būtu arī pašu motosporta pārstāvju vienots viedoklis un aktīva iesaiste jautājuma risināšanā. No Ventspils valstspilsētas pašvaldības puses ir bijušas iniciatīvas ar dažādiem risinājumiem, kā un kur nodrošināt iespēju interesentiem nodarboties ar motosportu Ventspilī vai tās tuvumā, taču tām nav bijis atbalsts.

Tā kā šobrīd ir izrādīta interese un piedāvātas idejas par divām potenciālām vietām mototrases izveidei – viena Pērkoņu ielas rajonā un otra Mauru ceļa apkārtnē, tad šobrīd jautājums tiek gatavots atkārtotai izskatīšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības un vides komisijā. Plānots, ka jautājums komisijas sēdē varētu tikt skatīts tuvāko nedēļu laikā un uz sēdi uzaicināsim Jūs, kā arī citus Ventspils motosporta pārstāvjus.

Pateicamies Jums par ieinteresētību motosporta attīstības veicināšanā Ventspilī!"

No organizācijas ManaBalss puses – paldies pašvaldībai par atsaucību. Un, protams, ikvienam parakstītājam paldies par atbalstu. Bet nu mācāmies, mācāmies un savācamies, lūdzu!

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 65 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS