Pārstāvis: Nipers RaimondsPublicēta: 17. Nov (2021)

NOTEIKT EKONOMISKI PAMATOTU NEAPLIEKAMO MINIMUMU 1080 EIRO APMĒRĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
6'812
Jau parakstījuši 6'812
3'188

Aicinu nodrošināt iedzīvotāju labklājību, nosakot ekonomiski pamatotu neapliekamo minimumu iedzīvotāju ienākumiem.

Ar esošajām nodokļu likmēm un pamatojoties uz patēriņa cenu indeksu valstī, ienākumu neapliekamais minimums ir jānosaka 1080 eiro apmērā (skat. pielikumu).

Līdz ar to iedzīvotājiem palielināsies ienākumi, veidosies sabiedrības vidusslānis, mazināsies darbaspējīgo iedzīvotāju emigrācija.

Pievienots dokuments

Neapliekamais_minimums.pdf (atvērt)