Iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Georgijs JakovļevsPublicēta: pirms 24 dienām

SAGLABĀT RĪGAS BEBRU DZĪVĪBU; APPLŪŠANAS PROBLĒMU RISINĀT REĀLISTISKI
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas valstspilsētas pašvaldībā

2'000
2'499
Jau parakstījuši 2'499

Šī iniciatīva veidota ar mērķi apturēt bebru bezgalīgu ķeršanu un nogalināšanu, kā tas notiks, īstenojoties Rīgas domes plānam. 60 vai vairāk bebru likvidācija neatrisinās problēmu ar infrastruktūru un teritoriju applūšanu, kas ir reāli novēršamā problēma, jo noķerto vietā ātri ienāks citi bebri – to jau gadiem ilgi uzsver eksperti. Latvijas un Rīgas vides aizsardzības un dzīvnieku aizsardzības nevalstiskajām organizācijām nav bijusi iespēja piedalīties diskusijā Mājokļu un vides departamenta Medību koordinācijas komisijas sēdēs, iepazīties un apstrīdēt pieņemto lēmumu. Neskatoties uz Eiropas Kopienu padomes Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (skat. šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:31992L0043), mednieki Latvijā ik gadu nogalina 20–30 tūkstošus bebru, jo Dzīvnieku aizsardzības likums uz medījamo dzīvnieku sugām neattiecas.

Sarunā ar portālu "Delfi" Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš Rīgas domes izvēlēto ceļu raksturo kā bezjēdzīgu: "Faktiski pēc katras ūdens līmeņa paaugstināšanās palu rezultātā mēs varam sagaidīt, ka šīs vietas Rīgā, ja tās turpinās būt piemērotas bebriem, atkal piepildīsies. Un bebru ķeršana bez viņu rīcības seku novēršanas, kā to dara, piemēram, Rīgas kanālā, kur apliek režģi ap kokiem, ir pilnīgi bezjēdzīga" (skat. https://www.delfi.lv/news/national/politics/bebri-riga-tapat-bus-eksperts-neredz-jegu-dzivnieku-izmedisanai.d?id=55288432). Iepazīstoties ar pašvaldības uzskaitītajiem iemesliem, eksperts norāda, ka tādā gadījumā būtu divi ceļi: ja tā ir vide, kur nav svarīgu dabas vērtību un tur mītošo sugu, tad ir jāveic krasta attīrīšana. Tad bebriem tur nebūtu materiālu, no kā dambi veidot. Taču, ja tas ir kāds parks un tur esošie koki ir svarīgi, tad derēs risinājums, kas tika izvēlēts Rīgas kanālā gadījumā, kur koki tika aplikti ar režģiem. Tāpēc aicinām ar kvalificētu specialistu palīdzību veikt teritorijas izpēti par vietām, kurās ir bebri un tie rada applūdināšanas risku, bojā infrastruktūru un kokus. Praktiski – novērot vidi un regulāri atbrīvot ūdenstilpes no bebru veidotajiem dambjiem.

Pēc pašvaldības datiem, pēdējo trīs gadu laikā bebru dambju nojaukšanai iztērēti vairāk nekā 27'000 eiro. 24.01.2023. ar vienu no medniekiem ir noslēgts līgums Nr.RD-23-80-lī par bebru izķeršanu līdz 2024. gada beigām. Līguma summa ir 30'000 eiro (bez PVN). Kādēļ par bebru praktiski bezjēdzīgo likvidāciju medniekiem tiks maksāts, ja bebru nomedīšanas fakts nerisina pašu problēmu – infrastruktūras bojājumus un teritoriju applūšanu? Šis ir kārtējais gadījums, kas uzskatāmi apliecina neprofesionalitāti savvaļas sugu pašvaldībā mūsu galvaspilsētā un valstī. Mēs uzskatam, ka 21. gadsimtā ir nehumāni iznīcināt dzīvniekus. Tā ir cietsirdība pret savvaļas dzīvniekiem Rīgas pilsētā. SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU, AICINĀM PARAKSTĪTIES RĪGĀ PIERAKSTĪTOS LATVIJAS PLSOŅUS VECUMĀ NO 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ.