Pārstāvis: Jeļena BoikoPublicēta: 06. Jul

PALIELINĀT VECĀKU PABALSTA APMĒRU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
8'736
Jau parakstījuši 8'736
1'264

Vecāku pabalsta mērķis ir kompensēt personai darbā gūstamos ienākumus, kurus tā zaudē bērna kopšanas dēļ, un sniegt atbalstu ģimenei, kurā ir bērns. Esošais pabalsta apmērs ir, izvēloties 13 mēnešu periodu, 60% no bruto algas vai, izvēloties 19 mēnešu periodu, 43.75% no bruto algas. Tas nav samērīgi pret vecāka iepriekšējo finansiālo stāvokli. Ņemot vērā straujo inflāciju un kredīta maksājuma pieaugumu, jaunas ģimenes, saņemot šādu pabalstu, nevar segt savas saistības un vēl apgādāt bērnu. Uzskatu, ka bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā vecākiem netiek nodrošināts pienācīgs finansiālais līmenis, lai segtu visus izdevumus, kā arī pabalsts netiek indeksēts visu periodu, ņemot vērā aktuālo inflācijas līmeni. Tas nozīmē, ka vecāki 1,5 gadu saņem tādu summu, kas vairs nav aktuāla, un nevar nosegt pieaugušās izmaksas. Valsts ar šādu pabalstu arī neveicina dzimstības radītājus un padara jaunās ģimenes par trūcīgām.

Piedāvāju palielināt vecāku pabalstu, izvēloties 13 mēnešu periodu, uz 75% no bruto algas vai, izvēloties 19 mēnešu periodu, uz 60% no bruto algas, kā arī veikt pabalsta indeksāciju reiz gadā, pamatojoties uz inflācijas rādītājiem.

Tā mazu bērnu vecāki iegūs ierastajiem ienākumiem adekvātu finansiālo līmeni arī bērna kopšanas atvaļinājuma laikā.