Pārstāvis: Biedrība "Veselīga Latvija"Publicēta: 20. Oct (2021)

PAR ATKARĪBU IZRAISOŠAS VIELAS STATUSA NOTEIKŠANU CUKURAM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
594
Jau parakstījuši 594
9'406

Lai nozīmīgi uzlabotu Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokli ilgtermiņā, cita starpā ir būtiski jāsamazina cukura patēriņš uzturā.

Vairums cilvēku saprot, ka pārmērīga cukura lietošana var kaitēt viņu veselībai, tomēr retais apzinās, ka tā var būt arī atkarība. Kustība "Veselīga Latvija" aicina iesaistīties ikvienu iedzīvotāju, lai cukura patēriņš Latvijā tiktu samazināts un lai varētu tikt sperti nozīmīgi soļi sabiedrības veselības veicināšanā. Jau daudzus gadus ārsti un uztura speciālisti akcentē cukura kā riska faktoru dažādu hronisku slimību attīstībā. Šīs slimības samazina arī Latvijas iedzīvotāju aktīvās dzīves gadus un vairo agrīnu mirstību no hroniskām slimībām. Daudzu pētījumu dati liecina, ka cukuram un tā aizvietotājiem ir arī ievērojama loma kvalitatīvas dzīvildzes samazināšanā un dzīves laikā iegūto slimību skaita pieaugumā. Cukura patēriņa ietekmi lielā mērā saista tostarp arī ar garīgās veselības sarežģījumiem. Pēdējā desmitgadē veiktie pētījumi liecina, ka cukurs un tā aizvietotāji ir kvalificējami kā atkarību raisoši. Lai gan tradicionāli atkarību fokuss koncentrējas uz agresīvām vielām, piemēram, morfīnu, kokaīnu, nikotīnu, alkoholu u.c., nesenākie pētījumi (skat. 1. atsauci) aktualizē arī citas sabiedrības veselību un drošību potenciāli negatīvi ietekmējošas atkarības: azartspēles, sekss, kā arī pārtikas produktus, piemēram, cukuru. Plaši un jau seni pētījumi (skat. 2 un 3) apstiprina tēzi, ka cukurs ir vērā ņemama substance ar spēju iniciēt opioīdu un dopamīna rašanos organismā, tā veicinot pieradumu un atkarību no tā.

Nosakot cukuru kā vienu no atkarību raisošām substancēm, būs iespējas efektīvāk kopā kā sabiedrībai strādāt, lai samazinātu tā lietojumu produktos, pārskatīt saldumu un pievienotu rafinēto cukuru saturošu produktu reklamēšanu tai skaitā īpaši jūtīgajā bērnu auditorijā (4. atsauce), kā arī samazināt šo produktu pārāk plašo pieejamību nākotnē. Atsauces: (1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11553044/; (2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2235907/; (3) https://www.newhallhospital.co.uk/news/is-sugar-more-addictive-than-cocaine; (4) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352853215000243?via%3Dihub