Pārstāvis: Zane ZvirgzdiņaPublicēta: 27. Jun (2019)

PAR ATKLĀTU ALGU VALSTS PĀRVALDĒ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
8'055
Jau parakstījuši 8'055
1'945

Aicinām būt atklātiem un ar likumu noteikt, ka visām valsts un pašvaldību institūcijām savās mājaslapās ik mēnesi jāpublisko amatpersonām un darbiniekiem izmaksātā atlīdzība līdz ar personas vārdu un uzvārdu.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina Saeimu rīkoties sabiedrības interesēs un papildināt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.

Ja ikviens varēs brīvi iepazīties ar valsts pārvaldē strādājošo atlīdzību, tiks saglabāta valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojuma atklātība, kas: • Ļaus sabiedrībai ātri un vienkārši sekot līdzi valsts institūciju darbam; • Ļaus atklāt un novērst fiktīvu nodarbinātību; • Veicinās veselīgu konkurenci darbinieku starpā, • Mazinās iespēju, ka piemaksas vai lielāks atalgojums tiek noteikts vadītāju favorītiem; • Mazinās “atalgojuma plaisu” starp vīriešiem un sievietēm; • Veicinās sabiedrības uzticēšanos valsts un pašvaldību institūcijām.

Pievienots dokuments

iniciativa_Mana_Balss_Algu_publicesana.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Vai informācijai par algām valsts un pašvaldību iestādēs ir jābūt atklātai? Iniciatīvas autori rīko publisku diskusiju02. Nov (2022)

"Sabiedrība par atklātību – Delna" (Delna) aicina piedalīties tiešsaistes ekspertu forumā un apaļā galda diskusijā "Par atklātu atlīdzību valsts un pašvaldību iestādēs"!

Pasākums notiek piektdien, 2022. gada 4. novembrī, no 10.00 līdz 12.00 (Rīgas laiks) konferenču platformā Zoom (reģistrējies šeit) un Delnas Facebook kontā.

Šis ir trešais pasākums četru pasākumu sērijā 2022. gadā, kas veltīts starptautiskajām rekomendācijām un Latvijas progresam korupcijas novēršanā, politiskās godprātības un atklātības veicināšanā.

Pasākuma mērķis ir paplašināt informētību par

- plānoto valsts pārvaldes atalgojuma sistēmas reformu un 2023. gadā un 2024. gada plāniem;

- vajadzību publicēt valsts amatpersonu un darbinieku atlīdzību valsts iestādēs, tajā skaitā valstij un pašvaldībai piederošajās kapitālsabiedrībās.

Pasākumu atklās finanšu ministra padomnieks budžeta jautājumos Ints Dālderis, ekspertu forumā kā eksperti piedalīsies Valsts kancelejas, Valsts kontroles un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji.

Šobrīd darbojas tikai likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" spēkā esošais pienākums iesniegt amatpersonu deklarācijas (attiecas tikai uz konkrētām amatpersonām, bet neattiecas uz valsts pārvaldes darbiniekiem). Pēc Satversmes tiesas 2019. gada 7. marta spriedumu lietā Nr. 2018‑11‑01 vairāk netiek publicēta amatpersonu un darbinieku saņemtā atlīdzība un tādējādi ir ievērojami vājināts valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojuma atklātības līmenis un sabiedriskās kontroles mehānisms un jārod esošai situācijai jauns risinājums.

Latvijas sabiedrība ir ieinteresēta efektīvā un paredzamā publisko līdzekļu izlietojumā, kas ietver arī amatpersonu un darbinieku atlīdzības pārraudzību. Tas dod iespēju ātri atklāt un reaģēt uz nodarbinātības un iestāžu pārvaldības problēmām, tajā skaitā amatu savienošanām, nedabiski lielas slodzes apmēriem un interešu konflikta riskiem. Papildu tam ļauj atklāt un novērst fiktīvu nodarbinātību.

Atlīdzības atklātība kopumā veicina veselīgu konkurenci darbinieku starpā un sabiedrības uzticēšanos valsts un pašvaldību iestādēm.

Aicinātie dalībnieki: Saeimas deputāti, ministriju un pašvaldību pārstāvji, mediji, sabiedrība un ikviens interesents. Šis pasākums notiek tiešsaistē konferenču platformā

Reģistrētajiem dalībniekiem Zoom saiti nosūtīsim uz e-pastu neilgi pirms pasākuma.

Avots: Delna

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Tiek pārvērtēts Saeimas ētikas kodekss19. May (2022)

Sveiks! Tu saņem šo ziņu, jo esi parakstījis/-usi kādu no "Sabiedrība par atklātību – Delna" ierosinātajām vai atbalstītajām iniciatīvām. Tāpēc vēršam Tavu uzmanību arī uz šo "Delnas" rīkoto pasākumu. Ja esi parakstījis vairākas līdzīgas ManaBalss.lv iniciatīvas, ko ir rosinājusi vai atbalsta "Delna", tad Tu šo ziņu e-pastā vari saņemt vairākkārt. Atvainojamies par sagādāto neērtību un lūdzam Tavu sapratni – šī nav "nospamošana", bet gan mēģinājums turēt Tevi lietas kursā. Lai novērstu šādu ziņu dublēšanos vienam adresātam, ir nepieciešams programmēšanas darbs, ko pašlaik nevaram atļauties. Solām pie pirmās iespējas to paveikt.

Laiks pārskatīt daudz kritizēto Saeimas deputātu ētikas kodeksu! Ārvalstu un vietējie eksperti, kā arī atbildīgās iestādes regulāri norāda, ka Saeimas ētikas kodekss ir vispārīgs un ka tam trūkst detalizēta rīcības apraksta. Turklāt tas nav pārskatīts kopš tā pieņemšanas 2006. gadā.

Pēc 2021. gada Globālā Korupcijas barometra datiem Latvijas iedzīvotāju ieskatā Saeima ir visvairāk korumpētā valsts iestāde. 38% iedzīvotāju uzskata, ka deputāti ir iesaistīti korupcijas gadījumos (Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 28%).

"Sabiedrība par atklātību – Delna" rīko tiešsaistes ekspertu forumu un publisko diskusiju, lai paplašinātu informētību par Saeimas deputātu ētikas kodeksa vispārīgo tvērumu un trūkumiem.

Kopā ar ekspertiem vērsīsim uzmanību uz vajadzību stingrāk reglamentēt deputātu rīcību, tajā skaitā arī komunikāciju ar interešu pārstāvjiem (lobētājiem).

Pasākums notiek 2022. gada 20. maijā plkst. 10.00-12.00 konferenču platformā Zoom (lūgums reģistrēties šeit) un  tiešraidē "Delnas" Facebook lapā.

Šī ir jau otrā apaļā galda tikšanās četru pasākumu sērijā 2022. gadā, kas veltīta starptautiskajām rekomendācijām un Latvijas progresam korupcijas novēršanā, politiskās godprātības un atklātības veicināšanā.

Pasākuma mērķis ir paplašināt informētību par Saeimas deputātu ētikas kodeksa vispārīgo tvērumu un trūkumiem. Kā arī pastiprināt deputātu centienus pārskatīt un atjaunināt ētikas kodeksu saskaņā ar topošā interešu pārstāvības atklātības regulējuma atklātības un godprātības principiem un atbilstoši GRECO ceturtās kārtas novērtējumā izteiktajām rekomendācijām.

GRECO ceturtās kārtas novērtējuma ziņojumā starptautiskie eksperti ieteica pārskatīt, atjaunināt un papildināt ētikas kodeksu ar praktiskiem pasākumiem, lai nodrošinātu to, ka deputāti rīkojas godprātīgi, ievēro ētikas normas un vadās pēc vienotām korupcijas novēršanas vadlīnijām.

Kavēšanās ar šīs rekomendācijas ieviešanu norāda uz deputātu atbildības trūkumu vēlētāju priekšā par savu veikumu un rīcību pilnvaru laikā. Lai sabiedrība vairāk uzticētos likumdevēja varai, tostarp arī interešu pārstāvības procesam Saeimā, ir jāvelta uzmanība ētiskajiem aspektiem deputātu darbā un tie jānostiprina ētikas kodeksā.

Turpmāk šīs rekomendācijas ieviešana kļūst arī par neatņemamu balstu topošā interešu
pārstāvības lobēšanas regulējuma ieviešanai un iedzīvināšanai Latvijas demokrātijā.

Aicinātie dalībnieki: Saeimas deputāti, Saeimas komisijas: Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, mediji un sabiedrība.

Pasākuma pirmajā daļā, ekspertu forumā (10.00-11.00):
- apkoposim starptautiskās GRECO rekomendācijas Saeimas deputātu un darbinieku godprātības veicināšanai;
- sniegsim ieskatu pašreizējā Saeimas deputātu ētikas kodeksā un tā trūkumos;
- kā runātāji līdzās "Delnai" piedalīsies, Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, Valsts kancelejas un uzņēmējvides pārstāvji.

Pasākuma otrajā daļā (11:00-12:00):
- aicināsim 13. Saeimas deputātus, ekspertus un pilsoniski aktīvus iedzīvotājus, runāt par deputātu profesionālās ētikas normām un rīcību esošā ētikas kodeksa tvērumā;
- nepieciešamajiem uzlabojumiem un sasaisti ar topošo interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības likumu.

Avots: Delna

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 54 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Uzdod mājasdarbu 14. Saeimai!02. May (2022)

Ja esi parakstījis līdzīgas ManaBalss.lv iniciatīvas, kuras ir rosinājusi vai atbalsta "Sabiedrība par atklātību – Delna", tad Tu šo ziņu e-pastā vari saņemt vairākkārt. Atvainojamies par sagādāto neērtību un lūdzam Tavu sapratni – šī nav "nospamošana", bet gan mēģinājums turēt Tevi lietas kursā par Tevis parakstītās iniciatīvas tēmu. Lai novērstu šādu ziņu dublēšanos vienam adresātam, ir nepieciešams programmēšanas darbs, ko pašlaik nevaram atļauties. Solām pie pirmās iespējas to paveikt.

Vēl šodien, 2. maijā, līdz pusnaktij ir spēkā "Sabiedrības par atklātību – Delna" aicinājums piedalīties īsā aptaujā un balsot par 14. Saeimas darāmajiem darbiem.

Aptauja ir tiešām īsa – tā aizņems ap septiņām minūtēm Tava laika.

Ar balsojuma rezultātiem "Delna" iepazīstinās 6. maijā, un pasākumā aicinās piedalīties arī politiskās partijas, kas plāno startēt 14. Saeimas vēlēšanās.

AUTORS: MANA BALSS

Par atklātu algu valsts pārvaldē – nāc uz raidījuma ierakstu TV24!19. Jul (2019)

Vai valsts un pašvaldību institūcijām savās mājaslapās ik mēnesi jāpublisko amatpersonām un darbiniekiem izmaksātā atlīdzība, norādot arī personas vārdu un uzvārdu?

Par to diskutēsim @RīgaTV 24 raidījumā "Mana Balss".

Nāc uz ierakstu otrdien, 23. jūlijā, plkst. 10:30 (ierašanās no 10:15) Rīgā, Blaumaņa ielā 32! Ēterā skaties svētdien, 27. jūlijā, plkst. 20.00!

Diskutēs:
Zane Zvirgzdiņa, iniciatīvas autore
Daiga Rezevska, Satversmes tiesas tiesnese
Karīna Sprūde, 13. Saeimas deputāte (KPV LV)
Māris Pūķis, LU Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes asociētais profesors, EP eksperts pašvaldību lietās

Biedrība "Sabiedrība par atklātību – Delna" aicina Saeimu rīkoties sabiedrības interesēs un papildināt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.

Ja ikviens varēs brīvi iepazīties ar valsts pārvaldē strādājošo atlīdzību, tiks saglabāta valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojuma atklātība, kas:
- ļaus sabiedrībai ātri un vienkārši sekot līdzi valsts institūciju darbam;
- ļaus atklāt un novērst fiktīvu nodarbinātību;
- veicinās veselīgu konkurenci darbinieku starpā;
- mazinās iespēju, ka piemaksas vai lielāks atalgojums tiek noteikts vadītāju favorītiem; mazinās "atalgojuma plaisu" starp vīriešiem un sievietēm;
- veicinās sabiedrības uzticēšanos valsts un pašvaldību institūcijām.

Raidījuma "Mana Balss" projektu finansē "Mediju atbalsta fonds" no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild RīgaTV 24.

AUTORS: MANA BALSS