Finansējuma trūkuma dēļ iniciatīvas prasība praktiski ir noraidīta

Pārstāvis: Biruta TeibePublicēta: 10. Feb (2022)

SAVEST KĀRTĪBĀ MAZA CIEMA IZDZĪVOŠANAI BŪTISKU CEĻU
Iniciatīva tiks iesniegta Satiksmes ministrijā; VAS "Latvijas Valsts ceļi"

1'000
1'832
Jau parakstījuši 1'832

Ar šo iniciatīvu vēršam Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas Valsts ceļi" uzmanību uz autoceļu Ziemupe-Vērgale (V1190) un Ziemupe-Saraiķi (V1188) kritisko stāvokli, kas apdraud Ziemupes ciema izdzīvošanu. Lūdzam arī līdzcilvēku atbalstu, lai ar iesniegumu varam vērsties atbildīgajās institūcijās. Ziemupes ciema (Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads) iedzīvotāji ir iedzīti bezizejā. Uz mūsu ciemu ved divi ceļi, kas ir apzīmējami ar vārdu "bezceļš". Līdz ar to Ziemupē nav iespējama normāla bērnu aizvešana uz skolu un pirmsskolas izglītības iestādi un normāla tikšana uz darbu Vērgalē, Liepājā un citur. Stipri traucēta, lai neteiktu – paralizēta, ir arī uzņēmējdarbība, jo mūsu ciemā ir daudz tūrisma uzņēmēju. Traucētas visa veida piegādes – pasts, kurjeri, citi piegādātāji. Stipri apgrūtināta ir ātrās medicīniskās palīdzības sniegšana. Ja cilvēks gluži nemirst nost, palīdzība atsakās braukt. Šā brīža laika apstākļi situāciju ir saasinājuši, tomēr jau 2019. gada vasarā šo ceļu grants seguma oficiālais vērtējums bija "slikts". Mūsu pašu vērtējums – tas ir cilvēkiem un automašīnām bīstams visos gadalaikos. Esam griezušies visās iespējamās instancēs, bet situācija tikai pasliktinās. Abi šie ceļi ir noslogoti, jo tos izmanto ar mežistrādi un lauksaimniecību saistītie uzņēmēji ar savu smago tehniku. Lūdzam iejusties maza piekrastes ciema dzīvē un rast risinājumu ceļu uzlabošanai. Ceļš – tā ir maza ciema izdzīvošana!

Tāpēc lūdzam ceļa Ziemupe-Vērgale (V1190) un Ziemupe-Saraiķi (V1188) asfaltēšanu vai atbilstīgu uzturēšanu.

To īstenojot, ciema iedzīvotāji atgūs iespēju normāli tikt uz darbu, skolām, pie ārstiem u.c. Atsāksies normāla uzņēmējdarbība un piegādes. Gada laikā Ziemupē ierodas ap 30 tūkstošiem tūristu. Nelietojamie ceļi mums svarīgo tūrisma jomu paralizē.

Iniciatīvas jaunumi

Nepietiekamā finansējuma dēļ ceļus uz Ziemupi pārskatāmā nākotnē neasfaltēs09. Jun (2023)

Iniciatīva autore un ManaBalss.lv ir saņēmusi Latvijas Valsts ceļu (LVC) atbildes vēstuli uz kolektīvo iesniegumu "Savest kārtībā maza ciema izdzīvošanai būtisku ceļu". Pārpublicējam šeit atbildi pilnībā.

Šīs ziņas nobeigumā aicinām Tevi apsvērt arī atbalstu iniciatīvai, kas aicina uz strukturālām pārmaiņām Latvijas ceļu finansēšanā. To ieviešana cita starpā paredzami risinātu arī Ziemupes-Vērgales ceļa problēmu.

Šeit – LVC atbilde.

Izpildot Satiksmes ministrijas doto uzdevumu, VSIA "Latvijas Valsts ceļi" ir izskatījusi Birutas Teibes šā gada 19. maija kolektīvo iesniegumu un sabiedrības līdzdalības platformā ManaBalss.lv iesniegto informāciju par savāktajiem parakstiem par valsts vietējo autoceļu V1188 Liepāja-Šķēde-Ziemupe (turpmāk – autoceļš V1188) un V1190 Vērgale-Ziemupe (turpmāk – autoceļš V1190) atjaunošanu.

Skaidrojam, ka Ministru kabineta 2022. gada 9. augusta sēdes protokollēmuma (protokols Nr.39, 70.§) 2. punktā noteikts, ka Satiksmes ministrijai jāveic valsts autoceļu būvniecība atbilstoši Valsts autoceļu sakārtošanas programmai, kas attiecīgajā gadā tiek sagatavota saskaņā ar vidēja termiņa valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu un instrumentu finansējumu, kā arī atbilstoši informatīvajā ziņojumā "Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014. – 2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu" un informatīvajā ziņojumā "Par valsts autoceļu attīstību no 2020. līdz 2040. gadam" (Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija sēdes prot. Nr. 50 47. §) 1. punktā paredzētajām prioritātēm.

Ņemot vērā nepietiekamo autoceļu nozares finansējumu, "Valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģijā līdz 2027. gadam", kas iekļauta Ministru kabineta 2022. gada 9. augusta sēdē izskatītā informatīvā ziņojumā, valsts vietējiem autoceļiem izvirzīta prioritāte – vietējās sasniedzamības uzlabošana, ar mērķi līdz 2027. gadam no katras apdzīvotas vietas, kurā atrodas pagasta pārvalde, uz novada centru nodrošināt iespēju nokļūt pa autoceļu ar labā stāvoklī esošu melno segumu.

Ņemot vērā to, ka autoceļi V1188 un V1190 nenodrošina apdzīvotu vietu, kurās atrodas pagasta pārvalde, savienojumu ar novada centru, šo autoceļu atjaunošanas vai pārbūves darbi pašlaik autoceļu nozarei pieejamā finansējuma ietvaros netiek plānoti.

Iespējas atjaunot vai pārbūvēt autoceļus, kas nesavieno pagasta centrus ar novadu centriem, izvērtēsim, kad visiem pagasta centriem būs nodrošināts savienojums ar novada centriem pa autoceļiem ar saistīto segumu.

Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts vietējo autoceļu V1188 un V1190 stāvokli tiks nodrošināta regulāra autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai C ikdienas uzturēšana klasei.

Šeit LVC vēstule beidzas.

Latvijas autoceļu finansējuma sistēmas nepilnības un vajadzīgie uzlabojumi arī pilsoņu kolektīvajos iesniegumos ir aktualizēti vairākkārt. Pēc šo iesniegumu "iestrēgšanas" Saeimā jau 2019. gadā Atis Blūmfelds izveidoja iniciatīvu "Nekavējoties aktivizēt kolektīvos iesniegumus par autoceļu politiku!".

Iespējams, ka sabiedrības vilšanās un neticība pārmaiņām pēc iepriekšējo iniciatīvu "iestrēgšanas" ir kritiski liela, tāpēc šīs iniciatīvas atbalsts ir ļoti mazs. Aicinām Tevi tomēr apsvērt savu parakstu šai iniciatīvai un, ja to atbalsti, tad dalīties arī ar saviem sekotājiem soctīklos! Politiskā konjunktūra mēdz mainīties, un kritiski labvēlīgā brīdī Saeimā iesniegtas iniciatīvas jau pierādāmi ir mainījušas likumdošanu, dažāda veida politiku un notikumu gaitu.

Ja neko nedarīsi sev vēlamā sasniegšanai, tad vilšanās cienīgi apstākļi ir praktiski garantēti. Ja neatlaidīsies un mēģināsi, tad ir vismaz pārmaiņu iespēja.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 60 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS