Iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Kalējs KasparsPublicēta: 03. Feb

PAR BAUSKAS NOVADA VIZUĀLĀS IDENTITĀTES SAGLABĀŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Bauskas novada pašvaldībai

300
398
Jau parakstījuši 398

Ar šīs iniciatīvas palīdzību vēlamies paust iedzīvotāju viedokli jautājumā par pašvaldības līdzekļu, mūsuprāt, nelietderīgu novirzīšanu jaunas vizuālās identitātes veidošanā. 2020. gadā Bauskas novada dome atbalstīja jaunas vizuālās identitātes izveidi. Tolaik vizuālās identitātes izveides pakalpojums maksājis 8000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Apvienojoties četriem novadiem un izveidojot Bauskas novadu, vēl joprojām publicitātes materiālos, ko veido gan pašvaldība, gan citas fiziskas un juridiskas personas, tiek lietota Bauskas novada vizuālā identitāte. Šobrīd Bauskas novada pašvaldība vēlas veidot jaunu vizuālo identitāti (skat. https://www.bauska.lv/lv/jaunumi/pasvaldiba-izsludina-bauskas-novada-logotipa-ideju-konkursu-10612), kas, mūsuprāt, ir rada nelietderīgu finanšu izlietojumu, tāpēc uzskatām, ka Bauskas novadam vajadzētu saglabāt esošo identitāti un neveidot jaunu vizuālo identitāti, kas prasītu papildus finanses pašvaldības budžetā.

Tāpēc aicinām pašvaldību pielāgot Bauskas novada vizuālās identitātes vadlīnijas esošajai Bauskas novada situācijai un turpināt lietot esošo identitāti.

To īstenojot, netiks lieki tērēts pašvaldības budžets un no uzņēmēju un personu līdzekļi, kas šo budžetu veido. Lai Bauskas novada drukas uzņēmumi veido kreklus, krūzes, pildspalvas u.c. reprezentācijas materiālus ar jau esošo Bauskas novada vizuālo identitāti! Ja tiks izveidota jauna, arī pašvaldības un citu personu publicitātes materiāli būs jāveido no jauna.