Iniciatīvas prasība ir noraidīta

Pārstāvis: Natālija KonstantinovaPublicēta: 18. Aug (2021)

PAR "BREKTES MURĀĻA" STEIDZAMU LIKVIDĒŠANU NO SĀKUMSKOLAS SIENAS
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas domē, LR Tiesībsargam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā

2'000
5'374
Jau parakstījuši 5'374

Lūdzam nekavējoties, līdz 2021./22. mācību gada sākumam, likvidēt neviennozīmīga un erotiska rakstura murāli "Veltījums Skulmei" (autors K. Brekte) kopā ar neona uzrakstu “Mēs esam kā sliekas, kurām jāirdina augsne” no Rīgas 40. vidusskolas ēkas Akas ielā 10, Rīgā.

Skolas murālim ir jābūt harmoniskam, ar pozitīvu saturu, atbilstīgam Latvijas sabiedrības vispārpieņemtajām normām, kā arī jāatspoguļo izglītības mērķi un jānoskaņo skolēni uz mācībām. K. Brektes murālis, mūsuprāt, satur bērnu psihi traumējošu tekstu un erotiska rakstura elementus ar nāves, seksualitātes un, iespējams, arī sātanisma mājieniem, kas pārkāpj Latvijas sabiedrības ētiskās normas un "Bērnu tiesību aizsardzības likuma" 50. panta 1. un 2. daļu - aizliegumu bērnam demonstrēt un propagandēt cietsirdīgu uzvedību, vardarbību, erotiku un pornogrāfiju, kas rada draudus bērna garīgajai attīstībai. Turpat ir noteikts, ka bērnam nedrīkst būt pieejami materiāli, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, neatkarīgi no to izpausmes veida, pārraidīšanas ierīces un atrašanās vietas.

Esam izbrīnīti un sašutuši par Rīgas domē saskaņoto sākumskolas sienas izvēli un šā murāļa iespējamo ietekmi uz mazāko klašu audzēkņu garīgo līdzsvaru, uzvedību un mācīšanās motivāciju. Nav arī pieņemams, ka šāds domes lēmums ir noticis bez saskaņošanas ar skolas bērnu vecākiem. Uzskatām, ka šī situācija ir vardarbības akts attiecībā pret bērniem, it īpaši pandēmijas laikā, kad skolēniem jau tā ir problēmas ar trauksmi un bailēm. Esam pārliecināti, ka bērniem ar vājāku nervu sistēmu šādas vizuālās informācijas uztveršana var būt bīstama un veicināt emocionālo traucējumu veidošanos. Nemitīga šādu tēlu vērošana turklāt kavētu arī bērna kauna izjūtas attīstību. Mēs vēlamies, lai Rīgas domes amatpersonas saprastu, ka viņi saņem algu no sabiedrības nodokļiem un kalpo tautai, nevis saviem ieskatiem. Pirms murāļu izveides uz izglītības iestāžu sienām Rīgas domei noteikti IR JĀINFORMĒ izglītības iestāde par šādu ieceri un IR JĀIEKLAUSĀS sabiedrības viedokļos, sākot ar skolas bērnu vecākiem.

Iniciatīvas jaunumi

Pēc izvērstas apspriešanas vairākās instancēs iniciatīvas prasība ir noraidīta26. Nov (2021)

Pēc saziņas ar iniciatīvas autori ManaBalss.lv komanda vērtē, ka Rīgas domē, Tiesībsarga birojā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegtā un izskatītais kolektīvais iesniegums "Par "Brektes murāļa" steidzamu likvidēšanu no sākumskolas sienas" ir noraidīts.

Papildus iesniegums tika nosūtīts arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, un par to autori saņēma atzinumu. Inspekcija tālāk ar savu vēstuli vērsās Rīgas domē.

Kopumā – šī iniciatīva jeb kolektīvais iesniegums ir izskatīta ļoti detalizēti vairākās instancēs, un, lai gan tās prasība nav izpildīta, tomēr ManaBalss.lv komandas ieskatā arī pats izskatīšanas process un tajā publiski izskanējušie secinājumi ir ieguvums Latvijas sabiedrības demokrātiskai stiprināšanai.

Tam piemērs ir arī Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes (RVCSAP) sēdē arhitekta Jura Dambja paustais, ka iniciatīvas uzstādītā problēmsituācija nav vienkārša – tā ir "sarežģīta, no kuras visām iesaistītajām pusēm jāizdara secinājumi".

Vairāku institūciju eksperti, kuri saņēma šo kolektīvo iesniegumu vai pie kuriem ir vērsušies pēc komentāriem tā autori, ir norādījuši, ka murāļa plānošana varēja tikt organizēta labāk, sākot jau ar pilnvērtīgu ieinteresēto pušu iesaisti.

Murāļa konkursa izsludināšanā pretendentiem netika lūgts iesniegt plānotā priekšlikuma skici, norāda RVCSAP. Konkursa rezultātā iegūtais risinājums tika atbalstīts idejiski – pēc aprakstošas prezentācijas bez skices, turklāt neidentificējot, ka darbu plānots izvietot uz skolas ēkas.

Tāpat atbildīgā institūcija Rīgas domes Īpašuma departaments neinformēja skolu par iecerēto priekšlikumu. Savukārt Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nav veicis atbilstošu saskaņošanas procedūru, ņemot vērā, ka objekts atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā.

Lai gan RVCSAP konceptuāli nav iebildumu, ka šāds laikmetīgās mākslas darbs ir izveidot uz attiecīgā objekta, līdztekus tiek norādīts, ka Faro konvencija par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai nosaka kultūras mantojuma definīciju. Un tajā skaidri ir iezīmēta arī sabiedrības uztvere un viedoklis, ar kuru jārēķinās.

Faro konvencijas 4. pants nosaka, ka jebkurai personai gan kopienā gan individuāli ir pienākums cienīt citu pušu kultūras mantojumu, tāpat kā savējo, kā arī cienīt dažādos viedokļus. Konvencijas 7. pants savukārt aicina veicināt informācijas apmaiņu un diskusiju par kultūras mantojuma vērtībām un pasniegšanas metodēm, kā arī stiprināt cieņu pret interpretāciju un daudzveidību. Līdz ar to galvenais vēstījums ir rēķināties
ar dažādiem viedokļiem.

"Katrai ēkai ir saturs un funkcija, kā arī ēkas lietotājs. Katram lietotājam var būt sava, no ēkas funkcijas izrietoša misija. Svarīgi, lai šī misija nenonāk pretrunā ar kaut ko no jauna pievienotu kultūras mantojumam," sēdes protokolā atreferēts J. Dambja sacītais. "Pievienot var to, kas nenonāk konfliktā ar pamatvērtību. Šāda pieeja prasa dialogu, kas konkrētajā gadījumā nav noticis starp ēkas juridisko īpašnieku, lietotāju un pilsētas mākslas aktivitāšu organizētājiem. Pozitīvi, ka sabiedrība nav vienaldzīga pret mākslu, tomēr vienlaikus ir radīts liels konflikts. Uzskatu, ka konflikts jānovērš, tādēļ aicinu Padomi lūgt Rīgas domi izvērtēt un informēt, vai pašvaldības gaidītais konkursa rezultātā ir panākts. Ja pašvaldība nav vēlējusies saņemt šādu rezultātu – nesamierināmu konfliktu, tad pašvaldībai jāmeklē veidi, kā situāciju labot."

Šī arī ir galvenā atziņa un cerība, kas paliek pēc brīžiem visai nokaitētās diskusijas ap un par "Brektes murāli" – ka Rīgas un Latvijas pašvaldību vispār pilsētvides veidošana sevišķi ar pilsētvidē paredzami ilgstoši paliekošiem laikmetīgās mākslas darbiem turpmāk notiks ar izsvērtu un pilnvērtīgu dialogu ar iesaistītajām pusēm.

Jānorāda, ka arī konkrētās iniciatīvas autori nav apšaubījuši laikmetīgās mākslas vietu un nozīmi pilsētvidē vispār.

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 45 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS

Tiesībsargs murālī draudu bērniem nesaskata09. Sep (2021)

Uz Rīgas 40. vidusskolas ēkas sienas Akas ielā 10 izveidotajā murālī vai tā elementos nav propagandēts  neviens no aspektiem, kas uzskaitīti Bērnu tiesību aizsardzības likumā.

Tā secina Tiesībsarga birojs savā vērtējumā par tam iesniegto iniciatīvu "Par "Brektes murāļa" steidzamu likvidēšanu no sākumskolas sienas". Lūgumu pēc vērtējuma iniciatīvas autore Tiesībsarga birojam nosūtīja reizē ar kolektīvo iesniegumu Rīgas domei (RD) 20. augustā.

Kā norāda Tiesībsarga birojs, galējais lēmums par murāļa tālāko likteni gan ir jāpieņem RD, un ņemt tajā vērā arī vairākus tūkstošus parakstu zem attiecīgā iesnieguma atbilstu labas pārvaldības principam.

"No pilsoniskās līdzdalības aspekta, tiesībsarga ieskatā, pilsētvides plānošanas jautājumi ir attiecīgās pašvaldības kompetento institūciju ziņā, sniedzot atbilstošus pieļaujamības, vietas izvēles saskaņojumus šīs vides izmaiņām, uzlabojumiem, tostarp arī murāļiem uz pašvaldības īpašumā esošām ēkām, lai arī kādu sociāli urbānu funkciju tās pilsētvidē veic," ar attiecīgiem izcēlumiem tekstā lasāms atzinumā Tiesībsarga mājaslapā.

"Pašvaldības ziņā ir arī rīkot publiskas apspriešanas, ja tās kā obligātas noteiktas normatīvajā regulējumā. Citos gadījumos šādu apspriešanu rīkošana ir tikai vienīgi pēc pašas pašvaldības iniciatīvas, arī gadījumos, ja to, piemēram, ierosinājuši iedzīvotāji. Latvijas normatīvajā regulējumā nav noteikts, kādam jābūt izglītības iestāžu fasāžu vizuālajam noformējumam, vai arī, kuru personu viedokļi par plāniem šiem noformējumam būtu jānoskaidro. Vēl jo vairāk, nav noteikts, ka uz katras ēkas pilsētvidē, kura veic kādu funkciju, fasādes būtu jāattēlo vizuāli elementi, kas nepārprotami norāda, kāda tieši iestāde šeit atrodas – izglītības, medicīnas, policijas vai kāda cita."

Tāpat ar attiecīgajiem izcēlumiem tekstā ir norādīts, ka Tiesībsarga vērtējumā bērnu neizpratne par zīmējumu kopumā, atsevišķiem tā elementiem vai nespēja uztvert tā izveides motivāciju un izpildījuma asociatīvo sakarību, nav pietiekams iemesls, lai šo murāli uz skolas sienas aizkrāsotu.

Kā ziņojām iepriekš, RD Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvalde savā atbildē uz attiecīgo kolektīvo iesniegumu jau ir argumentējusi, ka nav tiesīga pieņemt vienpusēju lēmumu par murāļa aizkrāsošanu, jo projekts ir saskaņots procesuāli korekti. Un Īpašumu departamenta kompetencē, kas projektu ir saskaņojis no īpašuma piederības viedokļa, savukārt neietilpst profesionālu mākslinieku mākslas darbu idejas un mākslinieciskās vērtības vērtēšana.

Iniciatīvas autore pēc RD atbildes saņemšanas ir vērsusies ar papildus iesniegumiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Labklājības ministrijā un Izglītības un zinātnes ministrijā. Iesniegumos ir aicinājums valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt strīdīgā murāļa atbilstību konkursa mērķiem un uzdevumiem un rīkoties saskaņoti.

Avots: Latvijas Republikas Tiesībsarga mājalapa; ManaBalss.lv

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīvas autore turpina pastāvēt uz pilnvērtīgu kolektīvā iesnieguma izskatīšanu07. Sep (2021)

Pēc 7. septembrī saņemtās Rīgas domes (RD) atbildes par iniciatīvu "Par "Brektes murāļa" steidzamu likvidēšanu no sākumskolas sienas" tās autore ir vērsusies ar papildus iesniegumiem arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Labklājības ministrijā un Izglītības un zinātnes ministrijā.

Neesam tiesīgi pieņemt vienpusēju lēmumu par murāļa aizkrāsošanu – tāda īsumā ir RD atbilde uz augusta vidū saņemto kolektīvo iesniegumu par murāli Akas ielā 10 uz skolas sienas.

"Murālis ir finansiāli atbalstīts ar RD Kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas lēmumu, kā arī RD Īpašuma departaments to ir saskaņojis no īpašuma piederības viedokļa," atbildes vēstulē argumentē RD.

RD Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes vadītājs vēstulē norāda, ka atbalstītā murāļa projekta saskaņošanas iesniegumam ir bijusi pievienota Latvijas Mākslas akadēmijas atbalsta vēstule šim projektam. Savukārt RD Īpašumu departamenta kompetencē, kas projektu ir saskaņojis no īpašuma piederības viedokļa, neietilpst profesionālu mākslinieku mākslas darbu idejas un mākslinieciskās vērtības vērtēšana. "Jāņem vērā, ka estētiskā vērtība ir individuāla uztveres kategorija," teikts vēstulē.

Jau ministrijām adresētajā kolektīvajā iesniegumā iniciatīvas autore attiecīgi lūdz izvērtēt šā murāļa atbilstību konkursa mērķiem un uzdevumiem.

Proti, 2018. gada 27. decembra "RD Kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma Nr. 110 – nos" (ar 2020. un 2021. gadu grozījumiem) pantiem:
“8. Konkursa uzdevumi:..
8.2. veicināt kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu;...
10. Projektu vērtēšanai tiek noteikti šādi kritēriji:..
10.4. projekta publicitāte un pieejamība plašai mērķauditorijai;
10.5. projekta aprakstā skaidri formulēta ideja, mērķi, uzdevumi, mērķauditorija,
pārskatāmi un korekti izklāstīta projekta īstenošanas gaita un paredzamais rezultāts
”.

"It īpaši, ņemot vērā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu par mērķauditoriju un bērnu tiesību prioritāti," prasības noslēgumā raksta autore un piebilst: "Mēs uzskatām, ka Rīgas domē, proaktīvi nereaģējot uz VBTAI atzinumu un ignorējot 4525 personu parakstītā iesnieguma lūgumu noņemt murāli no sākumskolas ēkas, netiek ievērots labas pārvaldības princips, it īpaši likuma prioritātes princips un demokrātiskās iekārtas princips."

Un attiecīgajām ministrijām jau tiek lūgts sekojošais:

Lūdzam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju: ņemot vērā VBTAI atzinumu un Satversmē noteiktās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, uzraudzīt Rīgas domes darbības tiesiskumu atbilstoši pašvaldību darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei attiecībā uz murāli Akas ielā 10; veicināt tādu pasākumu integrēšanu citu nozaru politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, kas vērsti uz vides aizsardzības politikas mērķu sasniegšanu attiecībā uz murāli Akas ielā 10; nodrošināt pašvaldības darbības jautājumu koordināciju, kā arī īstenot pasākumus, kas vērsti uz tiesiskās bāzes pilnveidi šajā jautājumā.

Lūdzam Labklājības ministriju: īstenot normatīvajos aktos noteiktās bērnu tiesības, kā sīkāk izklāstīts VBTAI atzinumā par murāli Akas ielā 10; organizēt un koordinēt normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību bērnu tiesību aizsardzības jomā attiecībā uz murāli Akas ielā 10; veicināt bērniem un ģimenei labvēlīgas vides veidošanos Akas ielā 10.

Lūdzam Izglītības un zinātnes ministriju veicināt valsts un pašvaldību iestāžu un citu darbā ar jaunatni iesaistīto personu sadarbību un darbības saskaņotību attiecībā uz murāli, kas atrodas uz Rīgas 40. vidusskolas sienas, Akas ielā 10.

Avots: ManaBalss.lv; iniciatīvas autore

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīvas prasība tiks nosūtīta vēl papildus adresātiem02. Sep (2021)

Pēc konsultācijām ar vairāku jomu ekspertiem iniciatīvas "Par "Brektes murāļa" steidzamu likvidēšanu no sākumskolas sienas" autore ir papildinājusi tās adresātu sarakstu.

Pie adresātiem blakus Rīgas domei un Tiesībsarga birojam ir iekļauta arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Autore šādu lēmumu saziņā ar ManaBalss.lv pieņēma pēc konsultācijām un secinājuma, ka pirmšķietami murāļa Rīgā, Akas ielā 10 problemātika ietver arī labas pārvaldības principu neievērošanu, kā uz to daļēji ir norādīts arī iniciatīvā, un vērtējams ir arī tas, vai ar šo nav pārkāpti regulējumi saistībā ar Rīgas vēsturiskā centra aizsardzību.

Kolektīvie iesniegumi VARAM un IZM tiks nosūtīti tuvākajā laikā.

Jānorāda, ka likumdošanā pagaidām nav atrunāts kolektīvo iesniegumu statuss nevienai citai institūcijai, kā vien Saeimai. No nākamā gada paredzami būs spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas kolektīvos iesniegumus regulēs arī pašvaldībās (skat. 58. pantu). Lai gan kolektīvo iesniegumu plānotā sistēma pašvaldībās ir uzlabojama, organizācijas ManaBalss vērtējumā paša principa ieviešana tiesiskajos regulējumos ir ļoti apsveicama.

Tāpat būtu jāapsver kolektīvo iesniegumu kā pilsoniskās līdzdalības mehānisma atrunāšana arī citās publiskās pārvaldības institūcijās, piemēram, Ministru kabinetā, ministrijās un valdības pakļautības iestādēs.

Ka šāds pieprasījums no sabiedrības puses ir un ka šāda līdzdalības forma būtu paredzami konstruktīva un mērķtiecīga, pierāda ManaBalss.lv publicētās un atbalstītās iniciatīvas, kas regulāri tiek adresētas citām institūcijām, nevis Saeimai, un dažkārt tiek arī šajās institūcijās izskatītas salīdzinoši prioritāri, lai gan tādas juridiskās prasības nav.

Tas savukārt norāda uz visai augsto politiskās kultūras līmeni un izpratni par organizētās pilsoniskās sabiedrības nozīmīgumu lēmumu pieņemšanā arī publiskās pārvaldes amatpersonu starpā.

Avots: ManaBalss.lv

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS

Vecāki norobežojas no vandālisma akta pret murāli uz skolas sienas01. Sep (2021)

"Par vandālismu mēs pat nesapratām – vai tā ir daļa no gleznojuma un tā ir domāts, vai arī tas ir kaut kas jauns." Par medijos izskanējušo ziņu, ka fonds "Mākslai vajag telpu" saistībā ar vandālisma aktu pret murāli uz Rīgas 40. vidusskolas sienas vērsīsies policijā, tā ManaBalss.lv komentē pirms divām nedēļām platformā publicētās iniciatīvas autore.

Iniciatīva "Par "Brektes murāļa" steidzamu likvidēšanu no sākumskolas sienas" ļoti strauji guva atbalstu un ir iesniegta adresātiem – Rīgas domei un Tiesībsarga birojam. Iniciatīvas autore ziņo, ka no abiem adresātiem ir pienācis apstiprinājums par attiecīgā kolektīvā iesnieguma saņemšanu.

Paralēli tam vairāku šīs skolas bērnu vecāki ir vērsušies ar iesniegumu arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBTAI). ManaBalss.lv rīcībā ir inspekcijas vēstules Rīgas domei kopija, kurā inspekcija konceptuāli atbalsta vecāku iebildumus.

Savukārt naktī uz 1. septembri ir sabojāts strīdus izraisījušais murālis uz skolas sienas – tajā ir iemesti vairāki priekšmeti ar krāsas pigmentu, liecina attēls un ziņa TVNET portālā.

Fonda "Mākslai vajag telpu" vadītāja Katrīna Jaunupe sarunā ar TVNET ir izteikusi minējumu, ka, visticamāk, murāli sabojāja kāds, kurš ierosināja zīmējumu novākt no ēkas sienas, jo tas neatbilst kādām viņa pieņemtām morāles normām.

"Mums ir ļoti konservatīvi vecāki pieklājīgos gados. Nedomāju, ka kāds tur nodarbotos ar šādām lietām," ManaBalss.lv savukārt komentē iniciatīvas autore Natālija Konstantinova.

"Kā jau 1. septembrī, diena bija ļoti pilna ar notikumiem. Lai kas tas arī būtu, notikušais noteikti nav saistāms ar mūsu iniciatīvu ManaBalss.lv," viņa pauda telefona sarunā.

"Šodien tur bija pilns ar bērniem, kas gāja iekšā un ārā. Bija pilns ar cilvēkiem un darīšanām, lai kaut ko pētītu smalkāk. Viens no vecākiem šo ievēroja un jautāja, vai tur kaut kas ir noticis, vai varbūt tā bija domāts. To, ka nekas nav noņemts – to mēs sapratām. Bet vai šis te ir plānots un vai varbūt būs vēl kaut kas – tas mums nav zināms," turpina N. Konstantinova.

"Vecāki ļoti nevēlas, lai skolas siena tiktu izmantota mākslas konfrontācijā," saziņā ar ManaBalss.lv pauž N. Konstantinova. "Tāpēc mēs ļoti gaidām oficiālo lēmumu no Rīgas domes, cerot, ka tiks ņemtas vēra bērnu tiesības un labas pārvaldības principi."

VBTAI vēstulē Rīgas domei norāda, ka attiecīgais sienas gleznojums netika saskaņots ar izglītības iestādes vadību un vērtē, ka "šādam mākslas darbam nav īsti piemērota vieta uz izglītības iestādes sienas, bet gan kādā mākslas galerijā, kur pats mākslinieks var skaidrot tā būtību, un to var aplūkot tie skatītāji, kurus tas uzrunā. Šajā gadījumā bērniem nav iespējas izvēlēties."

Pieļaujot, ka murāļa attēls bērniem individuāli var būt gan biedējošs, gan uzjautrinošs, VBTAI tomēr secina, ka skolas "ēka nav piemērotākā vieta, uz kuras atveidot iepriekš minētos zīmējumus". Inspekcija domei ir pārsūtījusi vecāku iesniegumus un lūdz par to izskatīšanu informēt gan iesniedzējus, gan VBTAI.

Avots: TVNET; ManaBalss.lv

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS