Iniciatīvas autore turpina pastāvēt uz pilnvērtīgu kolektīvā iesnieguma izskatīšanu 07. Sep (2021)

Pēc 7. septembrī saņemtās Rīgas domes (RD) atbildes par iniciatīvu "Par "Brektes murāļa" steidzamu likvidēšanu no sākumskolas sienas" tās autore ir vērsusies ar papildus iesniegumiem arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Labklājības ministrijā un Izglītības un zinātnes ministrijā.

Neesam tiesīgi pieņemt vienpusēju lēmumu par murāļa aizkrāsošanu – tāda īsumā ir RD atbilde uz augusta vidū saņemto kolektīvo iesniegumu par murāli Akas ielā 10 uz skolas sienas.

"Murālis ir finansiāli atbalstīts ar RD Kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas lēmumu, kā arī RD Īpašuma departaments to ir saskaņojis no īpašuma piederības viedokļa," atbildes vēstulē argumentē RD.

RD Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes vadītājs vēstulē norāda, ka atbalstītā murāļa projekta saskaņošanas iesniegumam ir bijusi pievienota Latvijas Mākslas akadēmijas atbalsta vēstule šim projektam. Savukārt RD Īpašumu departamenta kompetencē, kas projektu ir saskaņojis no īpašuma piederības viedokļa, neietilpst profesionālu mākslinieku mākslas darbu idejas un mākslinieciskās vērtības vērtēšana. "Jāņem vērā, ka estētiskā vērtība ir individuāla uztveres kategorija," teikts vēstulē.

Jau ministrijām adresētajā kolektīvajā iesniegumā iniciatīvas autore attiecīgi lūdz izvērtēt šā murāļa atbilstību konkursa mērķiem un uzdevumiem.

Proti, 2018. gada 27. decembra "RD Kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma Nr. 110 – nos" (ar 2020. un 2021. gadu grozījumiem) pantiem:
“8. Konkursa uzdevumi:..
8.2. veicināt kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu;...
10. Projektu vērtēšanai tiek noteikti šādi kritēriji:..
10.4. projekta publicitāte un pieejamība plašai mērķauditorijai;
10.5. projekta aprakstā skaidri formulēta ideja, mērķi, uzdevumi, mērķauditorija,
pārskatāmi un korekti izklāstīta projekta īstenošanas gaita un paredzamais rezultāts
”.

"It īpaši, ņemot vērā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu par mērķauditoriju un bērnu tiesību prioritāti," prasības noslēgumā raksta autore un piebilst: "Mēs uzskatām, ka Rīgas domē, proaktīvi nereaģējot uz VBTAI atzinumu un ignorējot 4525 personu parakstītā iesnieguma lūgumu noņemt murāli no sākumskolas ēkas, netiek ievērots labas pārvaldības princips, it īpaši likuma prioritātes princips un demokrātiskās iekārtas princips."

Un attiecīgajām ministrijām jau tiek lūgts sekojošais:

Lūdzam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju: ņemot vērā VBTAI atzinumu un Satversmē noteiktās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, uzraudzīt Rīgas domes darbības tiesiskumu atbilstoši pašvaldību darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei attiecībā uz murāli Akas ielā 10; veicināt tādu pasākumu integrēšanu citu nozaru politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, kas vērsti uz vides aizsardzības politikas mērķu sasniegšanu attiecībā uz murāli Akas ielā 10; nodrošināt pašvaldības darbības jautājumu koordināciju, kā arī īstenot pasākumus, kas vērsti uz tiesiskās bāzes pilnveidi šajā jautājumā.

Lūdzam Labklājības ministriju: īstenot normatīvajos aktos noteiktās bērnu tiesības, kā sīkāk izklāstīts VBTAI atzinumā par murāli Akas ielā 10; organizēt un koordinēt normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību bērnu tiesību aizsardzības jomā attiecībā uz murāli Akas ielā 10; veicināt bērniem un ģimenei labvēlīgas vides veidošanos Akas ielā 10.

Lūdzam Izglītības un zinātnes ministriju veicināt valsts un pašvaldību iestāžu un citu darbā ar jaunatni iesaistīto personu sadarbību un darbības saskaņotību attiecībā uz murāli, kas atrodas uz Rīgas 40. vidusskolas sienas, Akas ielā 10.

Avots: ManaBalss.lv; iniciatīvas autore


_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!


Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!


Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.