Iniciatīva nav atbalstīta

Pārstāvis: Sergejs PogorelovsPublicēta: 07. Oct

PAR BRĪVPRĀTĪGU VALSTS AIZSARDZĪBAS DIENESTU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
12'718
Jau parakstījuši 12'718

Pašlaik apspriešanā esošā Valsts aizsardzības dienesta modelis paredz to, ka jauniešiem dienests būs obligāts. Šāda pienākuma uzlikšana nesamērīgi ierobežo mūsu pilsoņu brīvību. Piedāvātajam dienestam nepieciešamo pieteikumu skaitu ir iespējams savākt brīvprātīgā kārtā. Aizsardzības ministrijai būtu mērķtiecīgi jāceļ dienesta prestižs, jāpiedāvā konkurētspējīga kompensācija un izdevīgi noteikumi. Jo pievilcīgāki būs nosacījumi, jo vairāk brīvprātīgo pieteiksies dienestam, jo prestižāks tas būs, un valsts drošību tas stiprinās paredzami efektīvāk par obligātu dienestu.

Attiecīgi aicinu no Valsts aizsardzības dienesta likumprojekta izslēgt šo punktu: "Valsts aizsardzības dienestā iesauc vīriešus no 18 gadu vecuma līdz 27 gadu vecumam," mainot arī punktu ar aprakstu vispārīgajos noteikumos. Punkts par brīvprātīgu dienesta uzsākšanu var palikt negrozīts.

Gadījumā, ja Valsts aizsardzības dienests būs brīvprātīgs, motivācija dienējošajiem būs augstāka; nebūs gadījumu, ka cilvēki izvairās no iesaukšanas; jaunieši respektēs valsti, kas dienestu viņiem neuzspiež. Cieņpilna valsts attieksme pret pilsoņiem veicinās patriotismu. Cienīsim brīvību un saglabāsim Latvijas jauniešiem izvēles iespēju!

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīvu par brīvprātīgo dienestu Mandātu komisija tālāk nevirza; amatpersonas uzsver brīvprātības primārumu topošajā iesaukuma kārtībāpirms 5 dienām

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā 30. novembrī notika iniciatīvas "Par brīvprātīgu valsts aizsardzības dienestu" sākotnējā izskatīšana parlamentā.

Komisijas sēdē piedalījās gan iniciatīvas autors ar iniciatīvas prasības prezentāciju, gan pieaicinātās Aizsardzības ministrijas amatpersonas ar esošās situācijas skaidrojumu – kā veidojas Valsts aizsardzības dienesta likumdošana.

Pēc komisijas sēdes iniciatīvas autors sniedza sekojošu komentāru.

"Diemžēl Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija nolēma nevirzīt iniciatīvu par brīvprātīgu Valsts aizsardzības dienestu tālāk. Par virzību bija LPV un Stabilitātei deputāti, pret bija JV, NA, AS, ZZS un Progresīvo deputāti.

Tomēr – tika panākts tas, ka liela pilsoņu skaita vēlme, lai tiktu saglabāts brīvprātības princips, tagad ir publiski redzama un tiks ņemta vērā tālākajā likumprojekta izstrādes procesā.

Milzīgs paldies visiem, kas parakstījās – liels prieks zināt, ka mums valstī ir tik daudz nevienaldzīgu, empātisku cilvēku."

Avots: ManaBalss.lv

AUTORS: MANA BALSS

Aktivizējam papildus parakstu vākšanu20. Oct

Šī iniciatīva tuvojas iesniegšanas statusam Saeimā. Vēršam jūsu uzmanību, ka drošībai par likumā noteikto nepieciešamo parakstu skaitu ManaBalss vienmēr lūdz papildus parakstus – lai kopumā to būtu vismaz 10’300.

Šāda piesardzība izriet no fakta, ka pēc Saeimas veiktās kolektīvo iesniegumu parakstu pārbaudes iedzīvotāju reģistrā vienmēr zināma daļa "atbirst", jo neatbilst likumā (Saeimas kārtības rullī) atrunātajam noteikumam – ka kolektīvo iesniegumu var iesniegt "10’000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu".

Attiecīgi – atkrīt tie, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī Latvijas nepilsoņi un ārvalstnieki, kuriem ir Latvijas digitālās autorizēšanās iespējas, bet kuri nav pilsoņi. Tāpat netiek ieskaitīti to cilvēku paraksti, kuri starplaikā pirms iesniegšanas ir miruši.

ManaBalss pieredze liecina, ka iniciatīvām, kuru atbalstā nav paredzami liela dalījuma starp sabiedrības latviešu un krievvalodīgo daļu un kuru atbalsta vākšana nav ilgusi daudzus gadus, parakstu drošības rezerve ir 300 līdz 350 balsis.

Piemēram, iniciatīva "Par Latvijas mežu saglabāšanu" atbalstu vāca kopš 2011. gada jūnija, un iesniegta tika 2020. gada janvārī. Pārbaudes iznākumā tai tika atsijātas 362 balsis. Laimīgā kārtā drošības rezervei bija savāktas 437 balsis virs noteiktā 10’000 sliekšņa. Pretējā gadījumā Saeima šo iesniegumu būtu tiesīga neizskatīt, un gadiem ilgusī kampaņa ar plašo tautas atbalstu varētu būt velta.

Jānorāda gan, ka Latvijas politiķiem un amatpersonām ir vērojama liela cieņa pret kolektīvajiem iesniegumiem vispār. Piemēram, 2016. gadā iesniegums "Par izdienas pensijas noteikšanu arī pašvaldības policistiem" izrādījās ar nepietiekamu parakstu skaitu. Paraksti šai iniciatīvai tika vākti gan ManaBalss platformā, gan "uz papīra", kā tas dažkārt notiek, un autori izšķīrās par riskantu soli – iesniegšanu bez pietiekamas parakstu drošības rezerves.

Parlamentārieši bija tik pretimnākoši, ka, izbeidzot iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu un konstatējot, ka tas nekvalificējas nodošanai plenārsēdes balsojumam, tomēr izdarīja politisku lēmumu un to uzreiz nodeva nākamajai instancei – atbilstīgajai Sociālo un darba lietu komisijai.

Iznākumā šis jautājums nonāca politiskajā dienaskārtībā, un ministrijām bija jāiesniedz komisijai izvērsts viedoklis par izdienas pensiju sistēmas pārskatīšanu, pilnveidošanu, saņēmēju loku nepaplašināšanu un vienotas sistēmas izveidi, rodot kopīgu vienlīdzīgu un taisnīgu risinājumu, kas būtu saprotams visai Latvijas sabiedrībai.

Šis un līdzīgie tomēr ir izņēmuma gadījumi. Tāpēc lūdzam ar izpratni attiekties pret aicinājumiem iniciatīvām savākt rezerves parakstus.

Ja Tu atbalsti šīs iniciatīvas virzīto priekšlikumu, dalies ar to ar saviem draugiem un sekotājiem!

Cieņā,
ManaBalss komanda
_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS