Izskatīta pašvaldībā un pagaidām atstāta bez tālākas virzības

Pārstāvis: Vairis DoktenieksPublicēta: 06. Mar (2023)

PAR DROŠU UN IZGAISMOTU GĀJĒJU CEĻU GAR ALŪKSNES EZERU
Iniciatīva tiks iesniegta Alūksnes novada pašvaldībā

220
309
Jau parakstījuši 309

Vēlos, lai gājēju ceļš gar Alūksnes ezeru, sākot no Ozolu ielas un līdz Ezermalas ielai, tiktu aprīkots ar apgaismojumu.

Attiecīgi lūdzu pašvaldību izplānot un izbūvēt apgaismojumu šim gājēju ceļam.

Līdz ar šo pārmaiņu Ezermalas ielas, Robežu ielas un Jaunalūksnes pagasta iedzīvotāji varēs droši pārvietoties pa apgaismotu gājēju celiņu. SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU, AICINĀM PARAKSTĪTIES ALŪKSNES NOVADĀ PIERAKSTĪTOS LATVIJAS PLSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ.

Iniciatīvas jaunumi

Pie gājēju ceļa izgaismošanas prasības varētu atgriezties pēc paša ceļa būvdarbu pabeigšanas15. Sep (2023)

Ar zināmu novēlošanos, kad nu ManaBalss.lv platformā sākam "savilkt galus" par pavasara un vasaras periodu, darām zināmu iniciatīvas parakstītājiem, ka Alūksnes novada dome 27. aprīlī nolēma neatbalstīt tūlītēju kolektīvā iesnieguma iniciatīvas ierosinājuma "Par drošu un izgaismotu gājēju ceļu gar Alūksnes ezeru" īstenošanu.

Kolektīvā iesnieguma ierosinājumu dome tomēr tur prātā kā nākotnes perspektīvu publisko teritoriju apgaismošanai.

Pirms tam debatēs domes priekšsēdētāja vietnieks argumentēja, ka ir "jāizvēlas – pabeigt darbus vai jau sākt labiekārtošanu. Iztērēt naudu apgaismojumam, nevis pabeigt takas izbūvi nebūtu pareizi. Ir jau iesākti darbi, lai taku izbūvētu līdz Aldara ielai – nocirsti krūmi, sākta topogrāfiskā uzmērīšana. Jānosaka prioritātes," amatpersonu citē izdevums "Alūksniešiem".

Deputāti bija vienisprātis, ka gājēju ceļu apgaismot ir nepieciešams, tomēr šā gada budžetā finansējums tam nav paredzēts, un arī investīciju plānā apgaismojuma ierīkošana nav iekļauta. Tāpēc pie kolektīvā iesnieguma prasības paredzami varētu atgriezties vēlāk – kad pirmie darbi būs izdarīti.

Šādam redzējumam atbilst arī domes lēmums saglabāt kolektīvā iesnieguma iniciatīvas ierosinājumu kā nākotnes perspektīvu publisko teritoriju apgaismošanai.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 65 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Dome sāks izskatīt iniciatīvu par drošu gājēju ceļu Alūksnē06. Apr (2023)

Iniciatīvas autors ir saņēmis apstiprinājumu no Alūksnes novada pašvaldības par saņemto parakstu autentiskumu. Kādā no tuvākajām domes sēdēm notiks kolektīvā iesnieguma "Par drošu un izgaismotu gājēju ceļu gar Alūksnes ezeru" izskatīšana, teikts pašvaldības izpilddirektora parakstītā vēstulē.

Vēstulē ir norādīts, ka pēc parakstu pārbaudes Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) ārkārtīgi daudzi no tiem ir izrādījušies neatbilstīgi Pašvaldību likumā noteiktajam – ka tiesības iesniegt un parakstīt kolektīvo iesniegumu ir tikai attiecīgajā pašvaldībā reģistrētajiem Latvijas pilsoņiem vecumā virs 16 gadiem un īpašuma turētājiem pašvaldībā. No iesniegtajiem 248 parakstiem par likumam atbilstīgiem ir atzīti 144 paraksti.

Tas ir pietiekami Alūksnes novadam, kurā iedzīvotāju skaits ir nedaudz zem 15'000, tomēr šis ir arī nelāgs precedents – ka iniciatīvas parakstītāji tik lielā skaitā nav ņēmuši vērā likumā noteikto ierobežojumu, un kuru īpaši ir norādīts arī iniciatīvas tekstā. Citkārt šāda situācija var izvērsties par vilšanos gan iniciatīvas autoram, gan parakstītājiem – ka savākto leģitīmo parakstu izrādās par maz kolektīvā iesnieguma izskatīšanai pašvaldībā. Protams, attiecīgo kampaņu varētu turpināt un savākt pie jau esošajiem klāt vēl papildus parakstus, tomēr atsākt kādu kampaņu un atkārtoti gūt uzmanību varētu būt grūti.

Šādas kļūmīgas situācijas varētu novērst organizācijai ManaBalss nodrošināts bezmaksas pakalpojums PMLP – iniciatīvu parakstu analīze pirms to iesniegšanas adresātam. ManaBalss komandā par šāda bezmaksas pakalpojuma nepieciešamību valdībā un arī Saeimā argumentē jau vairākus gadus, tomēr pagaidām neesam atraduši veidu, kā to panākt.

Šī ir viena no nepieciešamajām pārmaiņām pilsoņu efektīvai līdzdalībai publisko lēmumu pieņemšanas procesos, kas notiek lēni, un starpposmā pastāv, lūk, arī risks par savākto parakstu pietiekamību. Šoreiz iesniegšanas process ir beidzies labi; tomēr jāņem vērā, ka varēja tā arī nebūt.

Jebkurā gadījumā – AICINĀM SEVIŠĶI PAŠVALDĪBĀM ADRESĒTO INICIATĪVU PARAKSTĪTĀJUS IEVĒROT PAŠVALDĪBU LIKUMĀ NOTEIKTO, kas sevišķi tiek izcelts katrā pašvaldībai adresētā iniciatīvā: ka tiesības šādas iniciatīvas ierosināt un parakstīt ir tikai attiecīgajā pašvaldībā reģistrētajiem Latvijas pilsoņiem vecumā virs 16 gadiem un īpašuma turētājiem pašvaldībā.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS