Pārstāvis: Valērijs MakrekovsPublicēta: 06. Jul (2023)

PAR DZĪVI BEZ PUTEKĻIEM!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
382
Jau parakstījuši 382
9'618

Ir cilvēki, kuru ieskatā Latvijā grants ceļu segumi ir ainaviskā vērtība. Lielākoties tas gan ir milzīgs posts. Daudzas attīstītās valstis ir pilnībā atteikušās no grants ceļu segumiem, bet mēs Latvijā varam tikai sapņot par to. Latvijas klimatiskos apstākļos grants seguma ceļiem ir lērums problēmu. Grants ceļu segumi pavasarī nereti ir visai nosacīti lietojami vispār. Taču visbūtiskāk grants ceļu lietošana neērtības rada tieši sausā laikā apkārtējām mājām, lauksaimniecības ražotnēm un pašam autotransportam, kad sausā laikā ceļi intensīvi put. Tas traucē normālu dzīvi gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan negatīvi ietekmē lauksaimniecības produktu kvalitāti, lopkopību, cilvēku veselību un tamlīdzīgi. MK noteikumos Nr. 26 no 2021. gada 7. janvāra "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" ir ļoti vāji reglamentēti noteikumi kā būtu jāuztur un jākopj grants seguma ceļi, tā lai nedegradētu apkārtējās vides kvalitāti. Tas ir nekavējoties jālabo!

Patlaban MK noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" ir itin detalizēti izstrādāti noteikumi, kā jākopj ceļi ziemas periodā. Pēc līdzīga principa ir jāizstrādā grants segumu jeb nesaistītu segumu ceļu ikdienas uzturēšanas noteikumi, izveidojot šajos MK noteikumos attiecīgu sadaļu. Tikai šajā gadījumā ir būtiski jāņem vērā apkārt esošā dzīvojamā un biznesa infrastruktūra, piemēram, lopkopība, zemkopība un apkārtējās ēkas. Noteikumos ir jāparedz, ka apdzīvotās vietās vispār jānovērš putekļainība neatkarīgi no transporta plūsmas, jo pie mājas esošais grants ceļš put arī no vienas automašīnas dienā. Noteikumus jāizstrādā, maksimāli veicinot dzīves apstākļus arī grants ceļu tuvumā un nedomājot par to, kādas kvalitātes ceļa infrastruktūra ir pieejama šajā reģionā. Protams arī tas, ka putekļainās automašīnas šos netīrumus izplata citā vidē, kur vairs nav grants ceļi, un tas arī veicina gaisa un telpas piesārņojumu. Nemaz nerunājot par ikdienas servisa un uzturēšanas izmaksām pašiem transporta līdzekļiem.

Sakārtojot grants ceļu uzturēšanu, sabiedrība iegūs daudz lielāku pieeju kvalitatīvai videi, ko nedegradē nekvalitatīvā ceļu infrastruktūra. Uzlabosies dzīvojamā fonda un biznesa vide un gaisa kvalitāte. Tas arī stimulēs domāt par cita līmeņa ceļa infrastruktūras izveidi. Un tas savukārt veicinās šobrīd visai vājo reģionu un vietu attīstību.

Iniciatīvas jaunumi

Putekļu mazināšana uz ceļiem ir rīcībpolitikas veidotāju dienaskārtībā23. Nov (2023)

Kamēr atbalstu vāc iniciatīva par regulējumu maiņu, LTV Ziņu dienests ir izveidojis sižetu par jauna risinājuma izmēģinājumu, lai mazinātu putekļus uz grants ceļiem.

Šīs vasaras garumā uz vairākiem grants ceļu posmiem Latvijā tika veikts pētījums par jauna un videi draudzīgāka līdzekļa – lignosulfāta – pielietošanu ceļu atputekļošanai, vēsta LTV sižets. Lignosulfanāts ir blakusprodukts, kas rodas celulozes rūpnīcās, un tam piemīt spēja sasaistīt putekļu daļiņas.

Protams, arī iniciatīvas aicinājums aizvien ir spēkā un pamazām gūst atbalstītājus. Ja Tu to atbalsti, dalies ar šo ziņu sociālajos tīklos!

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 68 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS