Pārstāvis: Valērijs MakrekovsPublicēta: 06. Jul

PAR DZĪVI BEZ PUTEKĻIEM!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
290
Jau parakstījuši 290
9'710

Ir cilvēki, kuru ieskatā Latvijā grants ceļu segumi ir ainaviskā vērtība. Lielākoties tas gan ir milzīgs posts. Daudzas attīstītās valstis ir pilnībā atteikušās no grants ceļu segumiem, bet mēs Latvijā varam tikai sapņot par to. Latvijas klimatiskos apstākļos grants seguma ceļiem ir lērums problēmu. Grants ceļu segumi pavasarī nereti ir visai nosacīti lietojami vispār. Taču visbūtiskāk grants ceļu lietošana neērtības rada tieši sausā laikā apkārtējām mājām, lauksaimniecības ražotnēm un pašam autotransportam, kad sausā laikā ceļi intensīvi put. Tas traucē normālu dzīvi gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan negatīvi ietekmē lauksaimniecības produktu kvalitāti, lopkopību, cilvēku veselību un tamlīdzīgi. MK noteikumos Nr. 26 no 2021. gada 7. janvāra "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" ir ļoti vāji reglamentēti noteikumi kā būtu jāuztur un jākopj grants seguma ceļi, tā lai nedegradētu apkārtējās vides kvalitāti. Tas ir nekavējoties jālabo!

Patlaban MK noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" ir itin detalizēti izstrādāti noteikumi, kā jākopj ceļi ziemas periodā. Pēc līdzīga principa ir jāizstrādā grants segumu jeb nesaistītu segumu ceļu ikdienas uzturēšanas noteikumi, izveidojot šajos MK noteikumos attiecīgu sadaļu. Tikai šajā gadījumā ir būtiski jāņem vērā apkārt esošā dzīvojamā un biznesa infrastruktūra, piemēram, lopkopība, zemkopība un apkārtējās ēkas. Noteikumos ir jāparedz, ka apdzīvotās vietās vispār jānovērš putekļainība neatkarīgi no transporta plūsmas, jo pie mājas esošais grants ceļš put arī no vienas automašīnas dienā. Noteikumus jāizstrādā, maksimāli veicinot dzīves apstākļus arī grants ceļu tuvumā un nedomājot par to, kādas kvalitātes ceļa infrastruktūra ir pieejama šajā reģionā. Protams arī tas, ka putekļainās automašīnas šos netīrumus izplata citā vidē, kur vairs nav grants ceļi, un tas arī veicina gaisa un telpas piesārņojumu. Nemaz nerunājot par ikdienas servisa un uzturēšanas izmaksām pašiem transporta līdzekļiem.

Sakārtojot grants ceļu uzturēšanu, sabiedrība iegūs daudz lielāku pieeju kvalitatīvai videi, ko nedegradē nekvalitatīvā ceļu infrastruktūra. Uzlabosies dzīvojamā fonda un biznesa vide un gaisa kvalitāte. Tas arī stimulēs domāt par cita līmeņa ceļa infrastruktūras izveidi. Un tas savukārt veicinās šobrīd visai vājo reģionu un vietu attīstību.