Pārstāvis: Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrībaPublicēta: 07. Feb

PAR ĒTISKU OGRES NOVADA PAŠVALDĪBU
Iniciatīva tiks iesniegta Ogres novada pašvaldībā

300
394
Jau parakstījuši 394

Ētikas principu un normu ievērošana valsts pārvaldē nav katras valsts amatpersonas personīga lieta. Rīkoties ētiski ir pienākums, kuru nosaka valsts amatpersonas profesionālā loma – izmantot tai uzticēto varu tikai sabiedrības interesēs. Demokrātija nav iedomājama bez varas un sabiedrības savstarpējās uzticēšanās. Viena no būtiskākajām problēmām, kura pašlaik jārisina Latvijā, ir iedzīvotāju uzticības trūkums valsts institūcijām. Efektīvs veids kā panākt uzticēšanos ir stiprināt publiskās pārvaldes ētiskumu. Notikumu attīstība, ko izraisījusi Egila Helmaņa iniciētā, bet sabiedrības spiediena rezultātā nenotikusī Eiropas Savienības sankcijām pakļautajam miljardierim Pjotram Avenam piederošās Rīgas porcelāna kolekcijas izstāde Ogres vēstures un mākslas muzejā, iezīmē veselu virkni amatpersonu ētikas prasībām neatbilstošu izpausmju Ogres novada domes priekšsēdētāja darbībā, turklāt arī iesaistot citus pakļautībā esošus darbiniekus.

Kā liecina pēdējie notikumi, paļaušanās uz nerakstīto ētikas normu ievērošanu amatpersonu rīcībā ir nepietiekama. Nevar gaidīt, lai visi darbinieki zinātu un saprastu, kādi rīcības standarti jāievēro, ja viņi nav informēti, kādi tie ir. Tāpēc vienkāršākais un efektīvākais veids, kā panākt amatpersonu informētību par ētikas normām, ir izstrādāt atsevišķu dokumentu – Ogres pašvaldības ētikas kodeksu.

Ētikas kodekss kalpos par mērauklu Ogres pašvaldības deputātu un institūciju darbiniekiem savas rīcības izvērtēšanai. Ētikas kodekss ir gan iekšējais normatīvais dokuments, kas adresēts katram iestādes darbiniekam atsevišķi, gan vēstījums sabiedrībai. Tas vēsta iedzīvotājiem – "Šis ir veids, kā mēs pašvaldībā strādājam un veidojam attiecības ar sabiedrību".