Pārstāvis: Biedrība "EAPN-Latvia"Publicēta: 19. Jun (2018)

PAR GARANTĒTU MINIMĀLO IENĀKUMU VIRS NABADZĪBAS SLIEKŠŅA 330EUR
Iniciatīva tiks iesniegta Ministru Kabinetā, Latvijas Republikas Saeimā

10'000
5'069
Jau parakstījuši 5'069
4'931

Iniciatīvas mērķis ir Latvijā noteikt ikvienam iedzīvotājam garantētu ienākumu minimumu, kas būtu virs pašas valsts noteiktā nabadzības sliekšņa - 330EUR/mēnesī. Latvijas ekonomikas oficiālie rādītāji aug, bet vienlaikus vairāk kā piektā daļa cilvēku ir nabadzības slazdā. Tas īpaši skar vientuļus pensionārus (73%), vientuļos vecākus (34,3%), bezdarbniekus (56%) un pat katru piekto bērnu. Nabadzības riskam nereti pakļauti arī strādājošie, īpaši daļēja laika darbā. Tas ne tikai grauj cilvēku dzīves, bet arī iegrožo ekonomikas noturīgu izaugsmi un visu kopējā labklājības līmeņa celšanos. Šobrīd valsts noteiktais garantētais ienākumu minimums ir 53EUR mēnesī, kas ir gandrīz sešas reizes mazāk nekā pašas valsts noteiktais nabadzības līmenis.

Aicinām valdību noteikt cilvēka cienīgu garantēto ienākumu, to paceļot vismaz līdz oficiālajam nabadzības līmenim - 330EUR mēnesī (jeb 60% no ienākumu mediānas, kā daudzviet Eiropā). Atbalstot šo iniciatīvu, valsts apņemtos neatkarīgi no cilvēka vecuma, dzīvesvietas Latvijā vai nodarbinātības nodrošināt (izmaksāt vai papildus zemākiem ienākumiem piemaksāt) ikmēneša iztikas minimumu 330EUR apmērā. Tas ir veids, kā nepieļaut cilvēku neatgriezenisku ieslīgšanu nabadzībā, norobežošanos no sabiedrības, darba vides un nonākšanu bezpalīdzībā vai līdzcilvēku žēlastībā. Arī Eiropas Komisija jaunākajās rekomendācijās Latvijai atkārtoti mudinājusi uzlabot minimālo ienākumu pabalstu, minimālo vecuma pensiju un cilvēkiem ar invaliditāti paredzētā ienākumu atbalsta adekvātumu. Minimālā vecuma pensija Latvijā nav palielināta kopš 2006. gada, 2014. gadā paziņotā minimālo ienākumu līmeņa reforma nav īstenota un sociālās palīdzības pabalstu apmērs joprojām ir nepietiekams. Eiropas Savienības Sociālo tiesību pīlārs, ko atbalstījusi arī Latvijas valdība, nosaka “tiesības uz pienācīgiem minimālo ienākumu pabalstiem, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi visos dzīves posmos ikvienam, kam nav pietiekamu līdzekļu”.

Ir īstais brīdis sakopot mūsu gribu un politiķu gatavību nekavējoties ieguldīt nabadzības izskaušanā. Pa dzīves trepēm ir jākāpj pašam, bet atbildīga valsts var tam uzbūvēt pakāpienus. Ieguldījumi garantētā ienākumu minimumā vidējā termiņā atmaksājas. Līdz akūtam stāvoklim novilcinātu slimību ārstēšana, trūkuma vairota alkoholisma un vardarbības sekas ģimenēs, uztura un izglītības iespēju ierobežojumi bērniem un cilvēku ilgstošs bezdarbs valsts budžetam un beigu beigās arī ikvienam no mums izmaksā dārgāk nekā adekvāts un nodarbinātību stimulējošs cilvēka cienīgu pamatienākumu atbalsts. Tas rada nosacījumus, lai izkāptu no nabadzības, un kopā ar profesionālās apmācības programmām vai sociālās uzņēmējdarbības atbalstu mudina pakāpeniski iekļauties darba tirgū. Minimālā ienākuma atbalsta līdzekļi uzreiz nonāk arī patēriņā, kas palīdz uzturēt ģimeni un saimniecisko darbību, īpaši reģionos. Tāpēc šī iniciatīva ir viens no soļiem, kas mums palīdzēs piekto daļu Latvijas izcelt no nabadzības slazda un valstij sekmīgi ekonomiski attīstīties, neupurējot līdzcilvēkus nabadzībai. Iniciatīva ir daļa no Eiropas Minimālo ienākumu tīkla (EMIN) nevalstisko organizāciju aktivitātēm. EMIN 32 Eiropas valstīs iestājas par ikviena tiesībām dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Latvijā EMIN pārstāv Eiropas Pretnabadzības tīkla Latvijas nodaļa (EAPN-Latvija). Šī iniciatīva iekļaujas Eiropas mēroga petīcijā par to, lai gan Latvijā, gan Eiropas līmenī tiktu noteikts un nodrošināts adekvāts minimālā ienākuma apmērs ikvienam iedzīvotājam.

Iniciatīvas parakstītāji 5'069

Iniciatīvas jaunumi

Minimālā alga ir strauji jāpalielina12. Mar (2019)

“Ja atskaita nodokļus, šobrīd valstī noteiktā minimāla alga 430 eiro ir zem oficiālā nabadzības riska sliekšņa,” šā mēneša sākumā Saeimas Cilvēktiesību komisijā paziņoja tiesībsargs Juris Jansons, ziņo TV3. Viņš uzskata, ka minimāla alga būtu strauji jāpalielina.

Tas sasaucas vismaz ar pāris ManaBalss platformā virzītajām iniciatīvām – „Palielināt minimālo darba algu līdz 500 eiro mēnesī un divkāršot neapliekamo minimumu” un „par garantētu minimālo ienākumu virs nabadzības sliekšņa 330 EUR”.

“Manuprāt, 21. gadsimtā sociāli atbildīgā valstī, kāda saskaņā ar Satversmi ir Latvija, tas nav pieļaujami. Ir jābūt tādam mehānismam, lai ienākumi, kas no minimālas algas paliek uz rokas, nodrošina cilvēka cienīgu eksistenci,” deputātiem uzsvēra Jansons.

J. Jansons akcentēja, ka arī minimālo algu saņemošam cilvēkam “ir jānodrošina mājoklis, izglītība, kādi kultūras pasākumi un, protams, veselības aprūpes pieejamība.” Savukārt Latvijas kā sociāla atbildīga valsts pienākums ir cilvēkam palīdzēt pilnveidoties un attīstīties.

Savukārt iniciatīvas „Palielināt minimālo darba algu līdz 500 eiro mēnesī un divkāršot neapliekamo minimumu” autors J. Kuzins ManaBalss komentē, ka šis patlaban ir sabiedrībā tiešām aktualizējams jautājums, kas jāvirza arī likumdošanas maiņas virzienā. Jo „500 EUR šobrīd ir reāls cipars”, par šāda politiskā lēmuma iespēju saka autors.

Viņš arī norāda uz Vācijas Ekonomisko un sociālo pētījumu institūta (WSI) 2019. gada marta ziņojumu par minimālo algu situāciju Eiropā. Tajā secināts, ka ES valstīs 2019. gada sākumā vidējās algas pieauguma mediāna ir 4,8% attiecībā pret gadu iepriekš un ka minimālās algas pieauguma tendence pēdējā laikā ir straujāka. Liela daļa no ietekmes uz ES kopējiem datiem nāk tieši no minimālās algas pieauguma tieši Austrumeiropā, kā arī no centieniem pēc pastāvīga un strukturāla minimālās algas pieauguma Spānijā.

Pieaugs arī minimālās algas jautājuma nozīme diskusijā par sociālās Eiropas konceptu. WSI paredz, ka tam būs būtiska loma maijā gaidāmajās Eiroparlamenta vēlēšanās. Vācijas valdība jau ir norādījusi, ka viena no tās prioritātēm ES Padomes prezidentūrā 2020. gada otrajā pusē būs principu izstrāde vienotai ES līmeņa minimālās algas politikai.

Avots: skaties.lv; ManaBalss.lv

AUTORS: MANA BALSS

RīgaTV 24 diskusiju raidījumā "Mana Balss" aplūkosim iniciatīvu „Par garantētu minimālo ienākumu virs nabadzības sliekšņa 330EUR!” - piedalīties var ikviens.25. Sep (2018)

RīgaTV 24 diskusiju raidījumā "Mana Balss" nākamajā publiskajā ierakstā aplūkosim iniciatīvu „Par garantētu minimālo ienākumu virs nabadzības sliekšņa 330EUR!”. Raidījuma ierakstus RīgaTV 24 studijā var apmeklēt ikviens interesents.

Diskusijas dalībnieki:
-Moderators Arnis Blodons
-Elīna Pinto, iniciatīvas pārstāve
Pārējie dalībnieki tiks izziņoti vēlāk.

Iniciatīva „Par garantētu minimālo ienākumu virs nabadzības sliekšņa 330EUR!” patlaban ir savākusi 780 parakstu. Šobrīd valsts noteiktais garantētais ienākumu minimums ir 53 EUR mēnesī, kas ir gandrīz sešas reizes mazāk nekā pašas valsts noteiktais nabadzības līmenis – 330 EUR mēnesī. Vairāk kā piektā daļa cilvēku ir nabadzības slazdā un nespēj iztikt ar valsts noteikto ienākumu minimumu. Arī Eiropas Komisija jaunākajās rekomendācijās Latvijai atkārtoti mudinājusi uzlabot minimālo ienākumu pabalstu. Tāpēc aktuāls ir jautājums – vai vajadzētu noteikt valsts garantēto minimālo ienākumu virs nabadzības sliekšņa?

Lai nodrošinātu vispusīgu un informējošu diskusiju, aicināsim dažādo iesaistīto pušu pārstāvjus uz publiskām debatēm, kurās aplūkosim iniciatīvu, kā arī spriedīsim par tās ietekmi Latvijā. Diskusijas laikā arī publika varēs izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus diskusijas dalībniekiem!

Nāc un klausies diskusiju! Tiekamies ceturtdien, 27.septembrī plkst. 19:30 Rīgā, Blaumaņa ielā 32. Vai skaties raidījumu RīgaTV 24 kanālā 30.septembrī plkst. 17:30.

Raidījums "Mana balss" ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma "Mana balss" saturu atbild RīgaTV 24.

Atzīmējies šeit, ja nāksi!

AUTORS: ZIņAS MB