Pārstāvis: Biedrība "EAPN-Latvia"Publicēta: 19. Jun (2018)

PAR GARANTĒTU MINIMĀLO IENĀKUMU VIRS NABADZĪBAS SLIEKŠŅA 330EUR
Iniciatīva tiks iesniegta Ministru Kabinetā, Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'943
Jau parakstījuši 1'943
8'057

Iniciatīvas mērķis ir Latvijā noteikt ikvienam iedzīvotājam garantētu ienākumu minimumu, kas būtu virs pašas valsts noteiktā nabadzības sliekšņa - 330EUR/mēnesī. Latvijas ekonomikas oficiālie rādītāji aug, bet vienlaikus vairāk kā piektā daļa cilvēku ir nabadzības slazdā. Tas īpaši skar vientuļus pensionārus (73%), vientuļos vecākus (34,3%), bezdarbniekus (56%) un pat katru piekto bērnu. Nabadzības riskam nereti pakļauti arī strādājošie, īpaši daļēja laika darbā. Tas ne tikai grauj cilvēku dzīves, bet arī iegrožo ekonomikas noturīgu izaugsmi un visu kopējā labklājības līmeņa celšanos. Šobrīd valsts noteiktais garantētais ienākumu minimums ir 53EUR mēnesī, kas ir gandrīz sešas reizes mazāk nekā pašas valsts noteiktais nabadzības līmenis.

Aicinām valdību noteikt cilvēka cienīgu garantēto ienākumu, to paceļot vismaz līdz oficiālajam nabadzības līmenim - 330EUR mēnesī (jeb 60% no ienākumu mediānas, kā daudzviet Eiropā). Atbalstot šo iniciatīvu, valsts apņemtos neatkarīgi no cilvēka vecuma, dzīvesvietas Latvijā vai nodarbinātības nodrošināt (izmaksāt vai papildus zemākiem ienākumiem piemaksāt) ikmēneša iztikas minimumu 330EUR apmērā. Tas ir veids, kā nepieļaut cilvēku neatgriezenisku ieslīgšanu nabadzībā, norobežošanos no sabiedrības, darba vides un nonākšanu bezpalīdzībā vai līdzcilvēku žēlastībā. Arī Eiropas Komisija jaunākajās rekomendācijās Latvijai atkārtoti mudinājusi uzlabot minimālo ienākumu pabalstu, minimālo vecuma pensiju un cilvēkiem ar invaliditāti paredzētā ienākumu atbalsta adekvātumu. Minimālā vecuma pensija Latvijā nav palielināta kopš 2006. gada, 2014. gadā paziņotā minimālo ienākumu līmeņa reforma nav īstenota un sociālās palīdzības pabalstu apmērs joprojām ir nepietiekams. Eiropas Savienības Sociālo tiesību pīlārs, ko atbalstījusi arī Latvijas valdība, nosaka “tiesības uz pienācīgiem minimālo ienākumu pabalstiem, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi visos dzīves posmos ikvienam, kam nav pietiekamu līdzekļu”.

Ir īstais brīdis sakopot mūsu gribu un politiķu gatavību nekavējoties ieguldīt nabadzības izskaušanā. Pa dzīves trepēm ir jākāpj pašam, bet atbildīga valsts var tam uzbūvēt pakāpienus. Ieguldījumi garantētā ienākumu minimumā vidējā termiņā atmaksājas. Līdz akūtam stāvoklim novilcinātu slimību ārstēšana, trūkuma vairota alkoholisma un vardarbības sekas ģimenēs, uztura un izglītības iespēju ierobežojumi bērniem un cilvēku ilgstošs bezdarbs valsts budžetam un beigu beigās arī ikvienam no mums izmaksā dārgāk nekā adekvāts un nodarbinātību stimulējošs cilvēka cienīgu pamatienākumu atbalsts. Tas rada nosacījumus, lai izkāptu no nabadzības, un kopā ar profesionālās apmācības programmām vai sociālās uzņēmējdarbības atbalstu mudina pakāpeniski iekļauties darba tirgū. Minimālā ienākuma atbalsta līdzekļi uzreiz nonāk arī patēriņā, kas palīdz uzturēt ģimeni un saimniecisko darbību, īpaši reģionos. Tāpēc šī iniciatīva ir viens no soļiem, kas mums palīdzēs piekto daļu Latvijas izcelt no nabadzības slazda un valstij sekmīgi ekonomiski attīstīties, neupurējot līdzcilvēkus nabadzībai. Iniciatīva ir daļa no Eiropas Minimālo ienākumu tīkla (EMIN) nevalstisko organizāciju aktivitātēm. EMIN 32 Eiropas valstīs iestājas par ikviena tiesībām dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Latvijā EMIN pārstāv Eiropas Pretnabadzības tīkla Latvijas nodaļa (EAPN-Latvija). Šī iniciatīva iekļaujas Eiropas mēroga petīcijā par to, lai gan Latvijā, gan Eiropas līmenī tiktu noteikts un nodrošināts adekvāts minimālā ienākuma apmērs ikvienam iedzīvotājam.

Iniciatīvas parakstītāji 1'943

Iniciatīvas jaunumi

RīgaTV 24 diskusiju raidījumā "Mana Balss" aplūkosim iniciatīvu „Par garantētu minimālo ienākumu virs nabadzības sliekšņa 330EUR!” - piedalīties var ikviens.25. Sep (2018)

RīgaTV 24 diskusiju raidījumā "Mana Balss" nākamajā publiskajā ierakstā aplūkosim iniciatīvu „Par garantētu minimālo ienākumu virs nabadzības sliekšņa 330EUR!”. Raidījuma ierakstus RīgaTV 24 studijā var apmeklēt ikviens interesents.

Diskusijas dalībnieki:
-Moderators Arnis Blodons
-Elīna Pinto, iniciatīvas pārstāve
Pārējie dalībnieki tiks izziņoti vēlāk.

Iniciatīva „Par garantētu minimālo ienākumu virs nabadzības sliekšņa 330EUR!” patlaban ir savākusi 780 parakstu. Šobrīd valsts noteiktais garantētais ienākumu minimums ir 53 EUR mēnesī, kas ir gandrīz sešas reizes mazāk nekā pašas valsts noteiktais nabadzības līmenis – 330 EUR mēnesī. Vairāk kā piektā daļa cilvēku ir nabadzības slazdā un nespēj iztikt ar valsts noteikto ienākumu minimumu. Arī Eiropas Komisija jaunākajās rekomendācijās Latvijai atkārtoti mudinājusi uzlabot minimālo ienākumu pabalstu. Tāpēc aktuāls ir jautājums – vai vajadzētu noteikt valsts garantēto minimālo ienākumu virs nabadzības sliekšņa?

Lai nodrošinātu vispusīgu un informējošu diskusiju, aicināsim dažādo iesaistīto pušu pārstāvjus uz publiskām debatēm, kurās aplūkosim iniciatīvu, kā arī spriedīsim par tās ietekmi Latvijā. Diskusijas laikā arī publika varēs izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus diskusijas dalībniekiem!

Nāc un klausies diskusiju! Tiekamies ceturtdien, 27.septembrī plkst. 19:30 Rīgā, Blaumaņa ielā 32. Vai skaties raidījumu RīgaTV 24 kanālā 30.septembrī plkst. 17:30.

Raidījums "Mana balss" ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma "Mana balss" saturu atbild RīgaTV 24.

Atzīmējies šeit, ja nāksi!

AUTORS: ZIņAS MB