Pārstāvis: Artūrs ŽukovsPublicēta: 02. Aug (2022)

PAR DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPĪBU EFEKTĪVU DARBU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'201
Jau parakstījuši 1'201
8'799

Dzīvokļu īpašuma likumā par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu ir teikts – ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nav sniedzis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis pret lēmuma pieņemšanu. Pašreizējā situācijā, ja tiek veiktas īpašnieku aptaujas kādu lēmumu pieņemšanai, vienaldzīgo īpašnieku daļa bloķē nepieciešamās pārmaiņas. Man kā dzīvokļa īpašniekam, kas vēlas redzēt uzlabojumus kopīpašumā, kurā es dzīvoju, nav iespējams panākt nekādus rezultātus, ja liela daļa no pārējiem īpašniekiem savu balsi vispār neiesniedz. Piemērs: apsaimniekotāja rīkotā aptauja kopīpašumā, kurā atrodas mans dzīvoklis. Tika saņemtas 38 balsis "par", viena balss "pret", un 49 dzīvokļu īpašnieki balsis neiesniedza. Līdz ar to pēc likuma galarezultāts ir 38 "par", un 50 "pret", kaut gan no balss iesniedzējiem ir skaidri redzams pārsvars "par" lēmuma pieņemšanu.

Tāpēc ir jāmaina Dzīvokļu īpašuma likuma 20. panta otrās daļas pēdējais teikums. Pašreizējā formulējuma vietā ir jābūt: "Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nav sniedzis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš lēmuma pieņemšanā nepiedalās, un piekrīt vairākuma lēmumam."

Ar šo grozījumu visi dzīvokļu īpašnieki būtu tikpat balsstiesīgi, kā pirms tam, un nevienam netiek liegta iespēja savu balsi iesniegt. Izmaiņa būs ieguvums tiem cilvēkiem, kuriem rūp ne tikai savs privātais īpašums, bet arī kopīpašums, kurā viņa dzīvoklis atrodas. Šobrīd ir neiespējami pieņemt lēmumu kaut ko uzlabot, ja ir tik daudz cilvēku, kuriem kopējā apkārtne būtībā nerūp.