Prasība lielā mērā ir izpildīta

Pārstāvis: Biedrība "Zelta Atslēdziņa"Publicēta: 13. Sep (2023)

PAR KOPŠANAS PABALSTA PAAUGSTINĀŠANU PĒC 18 GADU SASNIEGŠANAS 1. GRUPAS INVALĪDIEM NO BĒRNĪBAS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
11'610
Jau parakstījuši 11'610

Aicinu paaugstināt kopšanas pabalstu pēc 18 gadu sasniegšanas 1. grupas invalīdiem no bērnības, pielīdzinot to aprūpes namos strādājošiem aprūpētāju atlīdzībai pēc nodokļu nomaksas.

Tas nozīmē paaugstināt pašreizējo 313,43 eiro pabalstu līdz 500 eiro.

Līdz ar to "mūžīgo bērnu" vecāki varēs atļausies kaut nedaudz uzlabot savu dzīvi. Tā būtu arī atbildīgas ģimenes politikas daļa, jo atbalstītu invalīdu aprūpi viņu ģimenēs.

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīva ļoti operatīvi ir tikusi atbalstīta11. Jan

Prieks kļūdīties – 2023. gadā caur ManaBalss platformu likumdošanā tomēr ir ieviestas veselas deviņas (!), nevis astoņas iniciatīvas, kā mēs vērtējām vēl pirms dažām dienām.

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājaslapā (skat. 35.(141) punktu vairāk uz tabulas leju) kolektīvais iesniegums "Par kopšanas pabalsta paaugstināšanu pēc 18 gadiem 1. grupas invalīdiem no bērnības" pavisam nesen ir marķēts kā izpildīts. Pavadošais komentārs skaidro, ka no 01.01.2024. personām ar invaliditāti, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un kuriem invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, kopšanas pabalsta apmērs palielināts par 100 eiro mēnesī, sasniedzot 413,43 eiro.

Ar to arī apsveicam iniciatīvas neatlaidīgās autores no biedrības "Zelta Atslēdziņa" un vairāk nekā 11 tūkstošus parakstītāju!

Jānorāda, ka iniciatīva Saeimā guva ļoti lielu politisko atsaucību un pretimnākšanu, tāpēc tās izskatīšanas un ieviešanas statusam bija grūti izsekot. Šai gadījumā politiķi fokusējās uz darāmo, nevis uz publicitāti, kas, starp citu, kolektīvo iesniegumu sakarā nav pirmo reizi. Šad un tad gadās, ka iniciatīva reāli ir jau ieviesta dzīvē, un mēs to saprotam tikai ar atpakaļejošu datumu.

ManaBalss vērtējumā šis fenomens ir skaidrojams ar to, ka kolektīvie iesniegumi veido to atbalsta alianses un sadarbību pāri partiju robežām. Tāpēc beigās neviens tā skaidri nevar sev sist pie krūtīm – "es to izdarīju!", un izpaliek arī publicitāte par kopīgi paveikto. Mūsu vērtējumā gan tieši kopīgi paveiktajam ir sevišķa vērtība.

Lai mums sekmes kopīgi paveiktajā un arī veselība jaunajā 2024. gadā!

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 70 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Plāno atvieglot ar invaliditāti saistīto pabalstu saņemšanu jauniešiem pēc pilngadības sasniegšanas14. Dec (2023)

Lai atvieglotu ar invaliditāti saistīto pabalstu saņemšanu pēc pilngadības sasniegšanas jauniešiem ar ļoti smagu invaliditāti, kuri patstāvīgi nespēj paust savu gribu, Saeima ceturtdien, 14. decembrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā.

Šis likumdošanas darbs izriet no kolektīvā iesnieguma "Par kopšanas pabalsta paaugstināšanu pēc 18 gadu sasniegšanas 1. grupas invalīdiem no bērnības", kas Saeimas aktīvajā dienaskārtībā nonāca novembra vidū.

Tiesības pieprasīt ar invaliditāti saistītos pabalstus par pilngadību sasniegušo jaunieti, kam Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti, kuras cēlonis ir slimība no bērnības, būs personai, kura bija viņa likumiskais pārstāvis vai nodrošināja aprūpi audžuģimenē dienu pirms pilngadības sasniegšanas. Tas paredzēts gadījumā, ja tiesā būs pieņemts lēmums par lietas ierosināšanu par rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, paredz likumprojekts.

Sasniedzot pilngadību jeb 18 gadu vecumu, persona kļūst rīcībspējīga un savas tiesības un intereses sāk pārstāvēt pati. Vienlaikus var būt situācijas, kad ļoti smagu vai smagu funkcionēšanas ierobežojumu un veselības traucējumu dēļ pilngadību sasniegušais jaunietis to nespēj. Ģimenē var tikt pieņemts lēmums iesniegt prasību tiesā par personas rīcībspējas ierobežošanu, kā rezultātā tiek nodibināta aizgādnība.

Pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežošanu tiesa šobrīd neskata prioritārā kārtībā, un šādu lietu iztiesāšanai ir nepieciešama rūpīga informācijas iegūšana un izvērtēšana līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai. Kamēr tiek gaidīts tiesas gala nolēmums, pastāv risks, ka pieaugušais, bet nespējīgais jaunietis un viņa vecāks vai persona, kas par jaunieti ir uzņēmusies rūpes, paliek ar ierobežotiem iztikas līdzekļiem vai bez iztikas līdzekļiem vispār, ja iepriekš saņemtie ar invaliditāti saistītie pabalsti ir bijis vienīgais vai ļoti būtisks mājsaimniecības ienākumu avots, pauž likumprojekta autori.

Lai grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā stātos spēkā, tie Saeimai jāatbalsta vēl divos lasījumos.


Avots: Saeimas Preses dienests

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 69 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Aktivizējam papildus parakstu vākšanu pirms iesniegšanas Saeimā!25. Oct (2023)

Šī iniciatīva tuvojas iesniegšanas statusam Saeimā. Vēršam jūsu uzmanību, ka drošībai par likumā noteikto nepieciešamo parakstu skaitu ManaBalss vienmēr lūdz papildus parakstus – lai kopumā to būtu vismaz 10’300.

Šāda piesardzība izriet no fakta, ka pēc Saeimas veiktās kolektīvo iesniegumu parakstu pārbaudes iedzīvotāju reģistrā vienmēr zināma daļa "atbirst", jo neatbilst likumā (Saeimas kārtības rullī) atrunātajam noteikumam – ka kolektīvo iesniegumu var iesniegt "10’000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu".

Attiecīgi – atkrīt tie, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī Latvijas nepilsoņi un ārvalstnieki, kuriem ir Latvijas digitālās autorizēšanās iespējas, bet kuri nav pilsoņi. Tāpat netiek ieskaitīti to cilvēku paraksti, kuri starplaikā pirms iesniegšanas ir miruši.

ManaBalss pieredze liecina, ka iniciatīvām, kuru atbalstā nav paredzami liela dalījuma starp sabiedrības latviešu un krievvalodīgo daļu un kuru atbalsta vākšana nav ilgusi daudzus gadus, parakstu drošības rezerve ir 300 līdz 350 balsis.

Piemēram, iniciatīva "Par Latvijas mežu saglabāšanu" atbalstu vāca kopš 2011. gada jūnija, un iesniegta tika 2020. gada janvārī. Pārbaudes iznākumā tai tika atsijātas 362 balsis. Laimīgā kārtā drošības rezervei bija savāktas 437 balsis virs noteiktā 10’000 sliekšņa. Pretējā gadījumā Saeima šo iesniegumu būtu tiesīga neizskatīt, un gadiem ilgusī kampaņa ar plašo tautas atbalstu varētu būt velta.

Jānorāda gan, ka Latvijas politiķiem un amatpersonām ir vērojama liela cieņa pret kolektīvajiem iesniegumiem vispār. Piemēram, 2016. gadā iesniegums "Par izdienas pensijas noteikšanu arī pašvaldības policistiem" izrādījās ar nepietiekamu parakstu skaitu. Paraksti šai iniciatīvai tika vākti gan ManaBalss platformā, gan "uz papīra", kā tas dažkārt notiek, un autori izšķīrās par riskantu soli – iesniegšanu bez pietiekamas parakstu drošības rezerves.

Parlamentārieši bija tik pretimnākoši, ka, izbeidzot iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu un konstatējot, ka tas nekvalificējas nodošanai plenārsēdes balsojumam, tomēr izdarīja politisku lēmumu un to uzreiz nodeva nākamajai instancei – atbilstīgajai Sociālo un darba lietu komisijai.

Iznākumā šis jautājums nonāca politiskajā dienaskārtībā, un ministrijām bija jāiesniedz komisijai izvērsts viedoklis par izdienas pensiju sistēmas pārskatīšanu, pilnveidošanu, saņēmēju loku nepaplašināšanu un vienotas sistēmas izveidi, rodot kopīgu vienlīdzīgu un taisnīgu risinājumu, kas būtu saprotams visai Latvijas sabiedrībai.

Šis un līdzīgie tomēr ir izņēmuma gadījumi. Tāpēc lūdzam ar izpratni attiekties pret aicinājumiem iniciatīvām savākt rezerves parakstus.

Ja Tu atbalsti šīs iniciatīvas virzīto priekšlikumu, dalies ar to ar saviem draugiem un sekotājiem sociālajos tīklos!

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 66 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS