Pārstāvis: Biedrība "Zelta Atslēdziņa"Publicēta: pirms nedēļas

PAR KOPŠANAS PABALSTA PAAUGSTINĀŠANU PĒC 18 GADU SASNIEGŠANAS 1. GRUPAS INVALĪDIEM NO BĒRNĪBAS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
4'189
Jau parakstījuši 4'189
5'811

Aicinu paaugstināt kopšanas pabalstu pēc 18 gadu sasniegšanas 1. grupas invalīdiem no bērnības, pielīdzinot to aprūpes namos strādājošiem aprupētāju atlīdzībai pēc nodokļu nomaksas.

Tas nozīmē paaugstināt pašreizējo 313,43 eiro pabalstu līdz 500 eiro.

Līdz ar to "mūžīgo bērnu" vecāki varēs atļausies kaut nedaudz uzlabot savu dzīvi. Tā būtu arī atbildīgas ģimenes politikas daļa, jo atbalstītu invalīdu aprūpi viņu ģimenēs.