Iniciatīvu virza partija "Suverēnā Vara"

Pārstāvis: Jūlija StepaņenkoPublicēta: 05. Apr

PAR LATVIJAS NEPIEVIENOŠANOS PANDĒMIJAS LĪGUMAM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
11'767
Jau parakstījuši 11'767

Aicināsim Latvijas Republikas Ministru kabinetu un Saeimu neratificēt Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) dalībvalstu iniciēto Starptautisko nolīgumu par prevencijas un gatavības pasākumiem saistībā ar pandēmijām, jeb PVO globālo pandēmijas līgumu (teksts angļu valodā https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb9/A_inb9_3-en.pdf). Iepriekšējo gadu pieredze, kad cilvēkiem tika ierobežotas tiesības pelnīt sev iztiku, iegūt izglītību un saņemt būtiskus pakalpojumus, nedrīkst tikt aizmirsta. Šobrīd mūsu politiķi gatavojas mūsu vārdā uzņemties jaunas saistības, par kurām mums būs jāatbild ar savu brīvību. Pret to jau iebilst starptautiskas NVO (https://www.hrw.org/news/2023/11/07/draft-pandemic-treaty-fails-protect-rights) un arī akadēmiskā izdevniecība "The Lancet" (https://ej.uz/f4z8).

PVO pandēmijas nolīgums paredz dalībvalstu pienākumu ierobežot vārda un izteiksmes brīvību, kā arī iekļauj sevī citus riska faktorus brīvai lēmumu pieņemšanai. Ratificējot šo nolīgumu, Latvija uzņemsies starptautiskas saistības ieviest dažāda veida sankcijas pret saviem iedzīvotājiem tad, ja tie izmantos savas tiesības brīvi izteikties par notiekošo. Starptautiskie juristi jau ir norādījuši uz riskiem, kuri ir iekļauti šajā līgumā, un brīdina dalībvalstis nespert neapdomātus soļus.

Latvijas politiķiem ir jāizpēta un jāatzīst pieļautās kļūdas Covid-19 infekcijas izplatības laikā un, gatavojoties jauniem izaicinājumiem, jāpieņem pārdomāti lēmumi, kuri ir sagatavoti, balstoties uz iepriekšējo kļūdu analīzes. Lai kādi izaicinājumi būtu gaidāmi mūsu valstī, politiķi savos lēmumos nedrīkst pārkāpt cilvēka tiesības un pamatbrīvības.

Iniciatīvas jaunumi

Aktivizējam papildus parakstu vākšanupirms 29 dienām

Šī iniciatīva tuvojas iesniegšanas statusam Saeimā. Vēršam jūsu uzmanību, ka drošībai par likumā noteikto nepieciešamo parakstu skaitu ManaBalss vienmēr lūdz papildus parakstus – lai kopumā to būtu vismaz 10’300.

Šāda piesardzība izriet no fakta, ka pēc Saeimas veiktās kolektīvo iesniegumu parakstu pārbaudes iedzīvotāju reģistrā vienmēr zināma daļa "atbirst", jo neatbilst likumā (Saeimas kārtības rullī) atrunātajam noteikumam – ka kolektīvo iesniegumu var iesniegt "10’000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu".

Attiecīgi – atkrīt tie, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī Latvijas nepilsoņi un ārvalstnieki, kuriem ir Latvijas digitālās autorizēšanās iespējas, bet kuri nav pilsoņi. Tāpat netiek ieskaitīti to cilvēku paraksti, kuri starplaikā pirms iesniegšanas ir miruši.

ManaBalss pieredze liecina, ka iniciatīvām, kuru atbalstā nav paredzami liela dalījuma starp sabiedrības latviešu un krievvalodīgo daļu un kuru atbalsta vākšana nav ilgusi daudzus gadus, parakstu drošības rezerve ir 300 līdz 350 balsis.

Piemēram, iniciatīva "Par Latvijas mežu saglabāšanu" atbalstu vāca kopš 2011. gada jūnija, un iesniegta tika 2020. gada janvārī. Pārbaudes iznākumā tai tika atsijātas 362 balsis. Laimīgā kārtā drošības rezervei bija savāktas 437 balsis virs noteiktā 10’000 sliekšņa. Pretējā gadījumā Saeima šo iesniegumu būtu tiesīga neizskatīt, un gadiem ilgusī kampaņa ar plašo tautas atbalstu varētu būt velta.

Jānorāda gan, ka Latvijas politiķiem un amatpersonām ir vērojama liela cieņa pret kolektīvajiem iesniegumiem vispār. Piemēram, 2016. gadā iesniegums "Par izdienas pensijas noteikšanu arī pašvaldības policistiem" izrādījās ar nepietiekamu parakstu skaitu. Paraksti šai iniciatīvai tika vākti gan ManaBalss platformā, gan "uz papīra", kā tas dažkārt notiek, un autori izšķīrās par riskantu soli – iesniegšanu bez pietiekamas parakstu drošības rezerves.

Parlamentārieši bija tik pretimnākoši, ka, izbeidzot iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu un konstatējot, ka tas nekvalificējas nodošanai plenārsēdes balsojumam, tomēr izdarīja politisku lēmumu un to uzreiz nodeva nākamajai instancei – atbilstīgajai Sociālo un darba lietu komisijai.

Iznākumā šis jautājums nonāca politiskajā dienaskārtībā, un ministrijām bija jāiesniedz komisijai izvērsts viedoklis par izdienas pensiju sistēmas pārskatīšanu, pilnveidošanu, saņēmēju loku nepaplašināšanu un vienotas sistēmas izveidi, rodot kopīgu vienlīdzīgu un taisnīgu risinājumu, kas būtu saprotams visai Latvijas sabiedrībai.

Šis un līdzīgie tomēr ir izņēmuma gadījumi. Tāpēc lūdzam ar izpratni attiekties pret aicinājumiem iniciatīvām savākt rezerves parakstus.

Ja Tu atbalsti šīs iniciatīvas virzīto priekšlikumu, dalies ar to ar saviem draugiem un sekotājiem sociālajos tīklos!

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 76 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS