Iniciatīvas prasība ir izpildīta

Pārstāvis: Vera SemjonovaPublicēta: 11. Nov (2022)

PERSONU AR INVALIDITĀTI ASISTENTU ATALGOJUMU SAMĒROT AR MINIMĀLĀS ALGAS PIEAUGUMU
Iniciatīva tiks iesniegta Labklājības ministrijā

10'000
11'321
Jau parakstījuši 11'321

Pašlaik Latvijā personu ar invaliditāti asistentiem ir noteikta atlīdzības likme stundā ir 4,50 eiro (skat.: https://lvportals.lv/norises/337639-asistenta-pakalpojuma-jaunaja-modeli-bus-korekcijas-2022). Vienlaikus no 2023. gada 1. janvāra Latvijā ir paredzēts palielināt minimālo algu no 500 līdz 620 EUR (skat.: https://www.tvnet.lv/7633237/pedeja-13-saeimas-sede-skatis-jautajumu-par-minimalas-algas-celsanu). Pašlaik personu ar invaliditāti asistentu pakalpojums nav konkurētspējīgs (skat.: https://www.la.lv/pienem-jaunus-mk-noteikumus-tie-palidz-cilvekiem-ar-invaliditati-bet-rada-asas-diskusijas). Procentuāli no nākamā gada minimālo algu ir plānots palielināt par 24%. Es ierosinu arī personu ar invaliditāti asistentu stundas likmi paaugstināt aptuveni par tik pat procentiem, kā minimālo algu.

Proti, ja pašlaik asistenta stundas likme ir 4,50 EUR tad es ierosinu paaugstināt personu ar invaliditāti asistenta atalgojumu līdz vismaz 5,58 EUR par vienu darba stundu. Proti, lai atalgojuma likme par šo pakalpojumu pieaugtu apmēram līdzvērtīgi minimālās algas pieauguma proporcijai.

Līdz ar to personu ar invaliditāti asistenti iegūs konkurētspējīgāku atalgojumu, un viņu klienti – paredzami pieejamu, stabilu tiem nepieciešamo pakalpojumu.

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīvas prasība ir izpildīta – asistentu atalgojums ir 720 eiro mēnesī12. Feb

Periodiski salīdzinām Saeimas un ManaBalss datus, lai noskaidrotu parlamentārā izskatāmo kolektīvo iesniegumu statusu. Saskaņā ar Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vērtējumu, kolektīvais iesniegums "Personu ar invaliditāti asistentu atalgojumu samērot ar minimālās algas pieaugumu" ir atzīmēts kā izpildīts, un arī mēs attiecīgi marķējam šo iniciatīvu – kā izpildītu.

Iniciatīvas prasība ir personu ar invaliditāti asistentu stundas likmi paaugstināt un samērot ar minimālo algu. No 2024. gada asistentu atalgojums ir 720 eiro mēnesī, un attiecīgi ir izpildīta arī šīs iniciatīvas prasība.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 75 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Asistentu algu indeksācija strauji nonāk politiskajā dienaskārtībā04. Jan (2023)

Pilsoņu iniciatīvā "Personu ar invaliditāti asistentu atalgojumu samērot ar minimālās algas pieaugumu" balstīto kolektīvo iesniegumu 3. janvārī tā autore iesniedza Saeimā. Vēl pirms parakstu datu analīzes un iesnieguma oficiālas izskatīšanas sākuma Saeimā iniciatīvas prasību jau vērtē un nepieciešamās aplēses veic, piemēram, Labklājības ministrija.

Tā liecina Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta sižets par iniciatīvas tēmu.

Mediju interese un amatpersonu proaktīvā atsaucība ļauj prognozēt šā iesnieguma drīzu un mērķtiecīgu izskatīšanu parlamentā.

Nākamie soļi:
- pēc Saeimas Prezidija lūguma Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izanalizēs ManaBalss.lv iesniegtos parakstus, nosakot, cik daudzi no parakstītājiem ir Latvijas pilsoņi vecumā no 16 gadiem;
- pēc PMLP atbildes Prezidijs paredzami iesniegumu nodos izskatīšanai Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā; Mandātu komisijas sēde notiek ne vēlāk kā mēnesi pēc kolektīvā iesnieguma saņemšanas Saeimā;
- iesnieguma sākotnējā izskatīšana Mandātu komisijā notiek kopā ar iniciatīvas autori un pieaicinātiem ekspertiem; komisija sagatavo lēmumprojektu par iesnieguma turpmāko virzību uz atbildīgo komisiju;
- tuvākajā Saeimas plenārsēdē deputāti balso par iesnieguma tālāko virzību; pieredze liecina, ka praktiski vienmēr Saeima apstiprina komisijas sagatavoto lēmumprojektu;
- darbs atbildīgajā Saeimas komisijā un atbilstīgajās ministrijās pie uzstādītā problēmjautājuma un iespējamā risinājuma analīzes un eventuāli – attiecīga likumdošanas grozījuma izstrādes.

Sekojiet ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS