Представитель: Vera SemjonovaДата публикации: 24 дней назад

PERSONU AR INVALIDITĀTI ASISTENTU ATALGOJUMU SAMĒROT AR MINIMĀLĀS ALGAS PIEAUGUMU
Инициатива будет подана Labklājības ministrijā

10'000
6'538
Уже подписались 6'538
3'462

Pašlaik Latvijā personu ar invaliditāti asistentiem ir noteikta atlīdzības likme stundā ir 4,50 eiro (skat.: https://lvportals.lv/norises/337639-asistenta-pakalpojuma-jaunaja-modeli-bus-korekcijas-2022). Vienlaikus no 2023. gada 1. janvāra Latvijā ir paredzēts palielināt minimālo algu no 500 līdz 620 EUR (skat.: https://www.tvnet.lv/7633237/pedeja-13-saeimas-sede-skatis-jautajumu-par-minimalas-algas-celsanu). Pašlaik personu ar invaliditāti asistentu pakalpojums nav konkurētspējīgs (skat.: https://www.la.lv/pienem-jaunus-mk-noteikumus-tie-palidz-cilvekiem-ar-invaliditati-bet-rada-asas-diskusijas). Procentuāli no nākamā gada minimālo algu ir plānots palielināt par 24%. Es ierosinu arī personu ar invaliditāti asistentu stundas likmi paaugstināt aptuveni par tik pat procentiem, kā minimālo algu.

Proti, ja pašlaik asistenta stundas likme ir 4,50 EUR tad es ierosinu paaugstināt personu ar invaliditāti asistenta atalgojumu līdz vismaz 5,58 EUR par vienu darba stundu. Proti, lai atalgojuma likme par šo pakalpojumu pieaugtu apmēram līdzvērtīgi minimālās algas pieauguma proporcijai.

Līdz ar to personu ar invaliditāti asistenti iegūs konkurētspējīgāku atalgojumu, un viņu klienti – paredzami pieejamu, stabilu tiem nepieciešamo pakalpojumu.

Перевод инициативы на русский язык выполнен в сотрудничестве со Skrivanek.lv.

Как работает ManaBalss.lv?

Покажи это видео друзьям: