Iniciatīvas prasība ir apstiprināta un tiek ieviesta

Pārstāvis: Ilze Neimane-NešporaPublicēta: 11. Nov (2022)

PAR TIESĪBĀM UZ CIEŅPILNU NĀVI. PAR VALSTS APMAKSĀTU HOSPISA APRŪPES PAKALPOJUMA IEVIEŠANU LATVIJĀ.
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
18'698
Jau parakstījuši 18'698

Nodibinājums "Hospiss LV" vēlas panākt, ka valsts nodrošina cieņpilnu pirmsnāves aprūpi katram Latvijas iedzīvotājam, finansējot smagi slimu, neārstējamu pacientu aprūpi mājās. Proti, hospisa pakalpojumu. Tas sniedz cieņpilnu, prasmīgu veselības un sociālo aprūpi, kas atvieglo slimību un vecuma izraisītos simptomus un pēc iespējas saglabā slimnieka neatkarību un maksimāli ērtus apstākļus dzīves pēdējās nedēļās un mēnešos. Nodibinājuma "Hospiss LV" mērķis ilgtermiņā ir panākt hospisa aprūpes sistēmas ieviešanu Latvijā – hospisa aprūpi mājās, hospisa stacionāra pieejamību un specializētas NMPD vienības. Tas ir neatņemams cilvēka dzīves kvalitātes aspekts. Latvijā 2021. gada 1. oktobrī tika sākts Labklājības ministrijas (LM) īstenots pilotprojekts "Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem". Šā gada 31. decembrī pilotprojekta īstenošana beidzas, un SIA "Hospiss Māja" no LM ir saņemusi vēstuli, ka projekta pagarināšana nav iespējama. Pilotprojekta īstenošanas laikā ir aprūpēti 126 mirstoši cilvēki viņu dzīves pēdējā posmā. Ir izveidojusies mirstošo cilvēku rinda, kuri gaida uz pakalpojuma saņemšanu. Katru dienu tiek saņemti zvani par šāda pakalpojuma saņemšanas iespējām. Statistikas dati par 2021. gadu liecina, ka Latvijā ik gadu nomirst ap 29'000 iedzīvotāju. No tiem tikai 10% piedzīvo ātru nāvi. Tas nozīmē, ka 90% mirstošo cilvēku un viņu tuvinieki saskaras ar fiziskām un psiholoģiskām problēmām, jo veselības aprūpes sistēma Latvijā nenodrošina mirstošo cilvēklu aprūpi. 2021. gadā Latvijā no onkoloģiskajām saslimšanām nomira 5752 cilvēki. Onkoloģijas pacienti piedzīvo milzīgas sāpes, atvērtas, čūlojošas brūces, elpas trūkumu, nespēj patstāvīgi uzņemt ēdienu, un tiem ir nepieciešama speciāla aprūpe. Šie skaitļi sniedz priekšstatu par problēmas aktualitāti daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Latvijā ir septiņi (!) paliatīvās aprūpes ārsti un septiņas paliatīvās aprūpes nodaļas, uz kurām rindā jāgaida vismaz divi mēneši (t.i., Rīgā). Daudzi pacienti šo rindu nesagaida, bet tie, kuri ir sagaidījuši, pienākot rindai, paliatīvās aprūpes nodaļā var uzturēties septiņas līdz desmit dienas, kuras finansiāli sedz valsts. Vēlāk, neskatoties uz kritisko veselības stāvokli, cilvēks no nodaļas tiek izrakstīts, jo medicīniski izārstēt viņu vairs nav iespējams. Cieš mirstošie cilvēki, jo nesaņem profesionālu hospisa aprūpi, un netiek nodrošināta pietiekama medicīniskā uzraudzība. Cieš tuvinieki, jo nezin, kā palīdzēt mirstošajam cilvēkam, un ir fiziski un morāli izdeguši no tuvinieka aprūpes 24/7. Latvijā nav hospisa aprūpes sistēmas, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju cieņpilnu nāvi. Nāve ir daļa no cilvēka dzīves, un Latvijas cilvēki ir pelnījuši, lai viņu valsts rūpētos par viņiem arī tad, kad viss spēks ticis atdots valstij, sabiedrībai, tās attīstībai, ekonomikai un ģimenei.

Mēs aicinām lēmējvaru risināt šo situāciju un rast finanšu resursus valsts apmaksāta hospisa aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai pacientiem ar terminētu dzīvildzi (līdz sešiem mēnešiem), cieņpilnas nāves nodrošināšanai pacienta mājvietā vai speciāli tam izveidotos vietās hospisa namos.

Sabiedrība no tā iegūs vienlīdzīgas tiesības un iespēju nomirt cieņpilni, saņemot nepieciešamo sociālo, veselības, garīgo un psihoemocionālo aprūpi un atbalstu. Latvijas sabiedrībā veidosies uz cilvēka izvēles iespējām balstīta cieņpilna un bezaizspriedumu izpratne par hospisa pakalpojumiem gan iedzīvotāju, gan valsts un pašvaldību darbinieku un veselības aprūpes un labklājības nozares speciālistu vidū. Tas palielinās indivīdu spējas aktīvi piedalīties savas un ģimenes locekļu veselības saglabāšanā, uzlabošanā un veicināšanā. Veidosies jauni hospisa aprūpes pakalpojumu sniedzēji. Palielināsies to darbinieku, ārstniecības un sociālās palīdzības speciālistu izpratnes līmenis paliatīvās un hospisu aprūpes jautājumos.

Iniciatīvas jaunumi

Sperts pirmais solis hospisa aprūpes ieviešanā Latvijā28. Sep (2023)

Līdz ar ceturtdien, 28. septembrī, apstiprinātajiem grozījumiem Ārstniecības likumā un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā hospisa pakalpojums Latvijā tiks nodrošināts no valsts budžeta līdzekļiem. Tā ziņo labdarības organizācija Hospiss LV.

Pērn 11. novembrī Hospiss LV aicināja sekotājus ManaBalss.lv parakstīties par iniciatīvu "Par tiesībām uz cieņpilnu nāvi. Par valsts apmaksātu hospisa aprūpes pakalpojuma ieviešanu Latvijā", un jau 21. novembrī iniciatīva tika iesniegta Saeimā ar 13'454 iedzīvotāju parakstiem.

28. septembrī jeb desmit mēnešus pēc iniciatīvas iesniegšanas Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus gan Ārstniecības likumā, gan Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas beidzot ievieš paliatīvās aprūpes un hospisa aprūpes jēdzienus arī Latvijas tiesību aktos un nosaka, ka hospisa pakalpojums tiks nodrošināts no valsts budžeta līdzekļiem.

Hospiss LV aktīvi iesaistījās visos normatīvo aktu izstrādes procesos kā nevalstiskā organizācija, piedaloties komisijas sēdēs, iesniedzot priekšlikumus, lūdzot skaidrojumus un uzdodot jautājumus.

"Esam gandarīti par šodienas Saeimas balsojumu. Šis ir pirmais solis droša un skaidra pakalpojuma ieviešanā Latvijā. Pirmais solis, lai labotu Latvijas iedzīvotājiem nepieņemamo situāciju, ka Latvija līdz šim bija vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kam nebija ne regulējuma šajā jomā, ne pakalpojuma," Saeimas lēmumu komentē Hospiss LV valdes locekle Ilze Zosule, vēršot uzmanību, ka šis gan ir tikai sākums aprūpes ieviešanā. "Minētie grozījumi likumos uzdod Ministru kabinetam izstrādāt noteikumus, kur būs ietverts detalizēts pakalpojuma apraksts, būs prasības pakalpojuma sniedzējiem, būs konkretizēts, kuriem pacientiem šis valsts apmaksātais pienākas un kuriem – ne, tiks noteikta apmaksas kārtība."

Labdarības organizācija Hospiss LV vienmēr ir iestājusies un turpinās iestāties par mirstoša cilvēka un viņa tuvinieku tiesībām uz valsts apmaksātu pakalpojumu, kas nediskriminē jau tā lielam cilvēktiesību ierobežošanas riskam pakļautos pacientus.

Hospiss LV pateicas ikvienam, kas parakstījās par iniciatīvu platformā ManaBalss.lv! Tās rezultātā ir pieņemti šeit aprakstītie grozījumi likumos.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 65 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Hospisa aprūpes likumdošanai Saeima un ministrija sola koordinētu darbu, lai pakalpojumu nodrošinātu plānotajā termiņā15. Jun (2023)

Darba temps pie hospisa aprūpei nepieciešamās likumdošanas ir ļoti lēns, saziņā ar ManaBalss.lv komentē iniciatīvas pārstāve. Komisijas vadītāja savukārt skaidro situāciju un kopā ar Veselības ministriju apsola koordinētu procesu, lai iekļautos noteiktajā termiņā līdz gada beigām.

6. jūnijā notika Sociālo un darba lietu komisijas sēde, kurā cita starpā bija paredzēts izskatīt arī grozījumus, kas nepieciešami valsts apmaksāta hospisa pakalpojuma ieviešanai. Šie grozījumi top un jaunā sistēma valstī tiek veidota pēc kolektīvā iesnieguma "Par tiesībām uz cieņpilnu nāvi. Par valsts apmaksātu hospisa aprūpes pakalpojuma ieviešanu Latvijā" prasības. Iniciatīva tās publicēšanas laikā pagājušā gada nogalē nepieciešamo sabiedrības atbalstu savāca ļoti ātri, tā dodot skaidru signālu Saeimai par šīs problēmas aktuālumu.

Konkrētajā sēdē bija neliela diskusija un viedokļu noskaidrošana par paliatīvās aprūpes un hospisa definīciju, kas ir jāatrunā likumos, un tas, spriežot pēc visa, ir izdarīts.

Kolektīvā iesnieguma pārstāve sēdē pauda bažas, ka hospisa pakalpojuma ieviešanai nepieciešamie grozījumi Ārstniecības likumā un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir sasaistīti ar citiem jautājumiem un grozījumiem šajos pašlaik atvērtajos likumos. Tāpēc izskatīšanas process, viņasprāt, ir lēns, un nav pārliecības, vai pakalpojumu varēs ieviest līdz plānotajam termiņam – nākamā gada 1. janvārim.

Jāņem vērā, ka tuvojas Saeimas darba vasaras pārtraukums, vēl ir jāizstrādā MK noteikumi un saistītu grozījumu pakotne citos likumos, kā arī jāparedz laiks pakalpojuma publiskajam iepirkumam, sēdē pauda ManaBalss.lv iniciatīvas un kolektīvā iesnieguma pārstāve.

Komisijas vadītāja Inga Bērziņa (JV) skaidro, ka "ar šo likumprojektu mums izveidojās ļoti neveiksmīga situācija – ka tas tika ielikts Saeimas sēdē, kas tika pārtraukta un atcelta divus mēnešus vai vairāk". Tomēr komisija ir sarunājusi, ka Veselības ministrija MK noteikumus izstrādā paralēli likuma grozījumu darbam Saeimā, un jau jūnijā būs šo noteikumu pirmā versija, kas būs pieejama arī Sociālo un darba lietu komisijas deputātiem.

Sēdē klātesošā Veselības ministrijas (VM) pārstāve apliecināja, ka MK noteikumu versija jau ir izsūtīta.

Atbildot uz iesnieguma pārstāves paustajām bažām par iekļaušanos termiņā, VM norādīja, ka MK noteikumu izveide ir paralēla aktivitāte, un "likumprojekta virzība vai nevirzība, kā arī jauno MK noteikumu virzība būtiski neietekmē hospisa pakalpojuma sniedzēju atlasi un pakalpojuma uzsākšanu. Paralēli mēs virzām grozījumus arī citos normatīvajos aktos, kas ir MK noteikumi par obligātajām prasībām un medicīnisko dokumentāciju, lai pakalpojuma sniedzēji to jau laikus zinātu šīs prasības."

Kopumā – jā, valsts finansēta hospisa pakalpojuma ieviešanai nepieciešamais likumdošanas darbs tiešām ir ievilcies, tomēr parlamenta, valdības un pilsoniskās sabiedrības organizāciju koordinēta, mērķtiecīga sadarbība ļauj cerēt, ka gan nepieciešamā likumdošana un regulējumi, gan paredzamais publiskais iepirkums notiks laikus, un ļoti aktuālais pakalpojums Latvijā būs spēkā jau ar nākamā gada sākumu, kā tas ir plānots.

Iniciatīvas autoru vārdā – vēlreiz paldies ikvienam šīs iniciatīvas parakstītājam/-ai!

Interesentiem iesakām arī TVNET publikāciju – sarunu ar iniciatīvas pārstāvi un organizācijas Hospiss.LV valdes locekli, juristi Ilzi Zosuli.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 60 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Hospisa likumdošanu plāno pabeigt pavasara sesijā29. Mar (2023)

Trešdien, 29. martā, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā tika skatīts jautājums par paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidi un normatīvo regulējumu, tai skaitā par nepieciešamo hospisa regulējumu, kas izriet no kolektīvā iesnieguma "Par tiesībām uz cieņpilnu nāvi. Par valsts apmaksātu hospisa aprūpes pakalpojuma ieviešanu Latvijā".

Komisijas mērķis ir darīt visu, lai hospisa pakalpojums tiktu nodrošināts jau šogad, bet jebkurā gadījumā – lai tas no 2024. gada būtu pieejams visā Latvijā, sēdi atklājot teica komisijas priekšsēdētāja Inga Bērziņa (JV). "Esam saņēmuši ļoti plašu un ieinteresētu visu pušu atbalstu – gan no Veselības ministrijas, gan no Labklājības ministrijas, gan no pakalpojumu veicējiem, gan, protams, no deputātiem."

Veselības un Labklājības ministrijas plāno, ka no šā gada 1. oktobra hospisa aprūpes pacientiem tiks nodrošināts pilna spektra pakalpojums. Proti, ne tikai veselības, bet arī sociālā aprūpe un psihoemocionālais atbalsts, kā arī atbalsts pacientu tuviniekiem. Šim mērķim gan nāksies pārdalīt finansējumu vai meklēt papildus iespējas, sēdē komentēja Labklājības ministrijas pārstāve. Savukārt veselības aprūpes komponentei šai pakalpojumā finansējums šogad jau ir, komentēja Veselības ministrijas pārstāve.

Finanšu ministrija sēdē komentēja, ka, sākot ar 2024. gadu un turpmāk, šā pakalpojuma ietekme uz budžetu būs vismaz deviņi miljoni eiro gadā.

Komisija izskatīja sagatavotos grozījumus divos likumos – Ārstniecības likumā un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Šie grozījumi ir nodoti Saeimas plenārsēdei pirmajam lasījumam ar lūgumu nenodot to skatīt citās komisijās. Pirmais lasījums attiecīgi notiks 20. aprīlī, dodot piecas dienas laika nākamo grozījumu iesniegšanai. Mērķis ir pieņemt visus nepieciešamos likumdošanas grozījumus jau Saeimas pavasara sesijā, kas pēc starplaika sāksies 14. aprīlī.

Avots: Saeima

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīvu virza tālāk atbildīgajām komisijām17. Dec (2022)

Pēc parakstu analīzes iedzīvotāju reģistrā iniciatīvas "Par tiesībām uz cieņpilnu nāvi. Par valsts apmaksātu hospisa aprūpes pakalpojuma ieviešanu Latvijā" sākotnējā izvērtēšana Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā notika 14.12.2022.

Sēdē piedalījās arī iniciatīvas autore Ilze Neimane-Nešpora un iniciatīvas pārstāve juriste Ilze Zosule. Tāpat piedalījās Labklājības ministrijas pārstāvis.

Komisija iesniegumu atbalstīja un nolēma to virzīt tālāk nodošanai atbildīgajām komisijām – Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai turpmākai izvērtēšanai.

Iniciatīvas autore pateicas visiem atbalstītājiem!

Par iniciatīvas un tās prasības turpmāko gaitu ziņosim.

AUTORS: MANA BALSS

Parakstu vākšana turpinās arī pēc iesniegšanas21. Nov (2022)

Iniciatīva "Par tiesībām uz cieņpilnu nāvi. Par valsts apmaksātu hospisa aprūpes pakalpojuma ieviešanu Latvijā" 21. novembrī ir iesniegta Saeimā. Iniciatīva tomēr turpina vākt pilsoņu parakstus. Pirmām kārtām – lai aptvertu sabiedrības patieso atbalstu prasībai pēc valsts apmaksātas hospisa aprūpes. Un otrām kārtām – lai nodrošinātos ar aizvien jauniem parakstiem, ja gadījumā iniciatīvu parlamentā nāktos iesniegt atkārtoti.

Šādi precedenti par politiski sarežģītām iniciatīvu prasībām, kas "iestrēgst" izskatīšanas gaitā un ir nepieciešams tās uzturēt spēkā, jau ir bijuši. Piemēram, iniciatīva "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam" tika iesniegta Saeimā 2016. gadā.

Tās izskatīšanas gaita neviesa pārliecību par prasības iesniedzējiem vēlamo progresu, un nākamajā gadā jau ar jaunajiem parakstiem iniciatīva tika iesniegta vēlreiz. Diemžēl pēc savākto jauno parakstu analīzes iedzīvotāju reģistrā atklājās, ka leģitīmo parakstu skaits neatbilst Saeimas kārtības rullī noteiktajai prasībai par 10’000 Latvijas pilsoņu parakstiem vecumā virs 16 gadiem.

Tā kā sabiedrības atbalsts NĪN grozījumiem turpināja saglabāties augsts, 2019. gadā jau nākamās Saeimas sasaukumam iniciatīva tomēr tika iesniegta atkārtoti un šoreiz ar ļoti pārliecinošu balsu daudzumu (skat. Mandātu komisijas mājaslapā 54. punktu). Iznākumā šis jautājums, kas citādi bija "pazudis gaiteņos", ar jaunu spēku atgriezās politiskajā dienaskārtībā, un tā virzību uzņēmās Tieslietu ministrija.

Šīs iniciatīvas virzības turpmākā gaita ir jau cits stāts, kas vēl ne tuvu nav noslēdzies, tomēr princips ir skaidrs – pilsoņu noturīga interese un parakstīšanās par sev vēlamām likumdošanas pārmaiņām ir svarīga, lai attiecīgos jautājumus noturētu politiskajā dienaskārtībā, pat ja sākotnēji tiem nav labvēlīgas politiskās situācijas. Situācijas mainās, un noturīga pilsonisko interešu pārstāvniecība ir gan būtiska, gan pierādīti efektīva, lai piemērotā brīdī vēlamās pārmaiņas politikas veidošanas dienaskārtībā uzturētu.

Tāpēc kopā ar iniciatīvas autoriem aicinām turpināt parakstīt arī iniciatīvu "Par tiesībām uz cieņpilnu nāvi. Par valsts apmaksātu hospisa aprūpes pakalpojuma ieviešanu Latvijā" un dalīties ar to sociālajos tīklos!

Cieņā,
ManaBalss komanda

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS