Iesniegta Saeimā

Pārstāvis: Ķekavas novada pašvaldībaPublicēta: 06. Oct (2023)

PAR TIESISKU PAMATU VARDARBĪBAS NOVĒRŠANAI SKOLĀS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
11'544
Jau parakstījuši 11'544

Aicinām radīt tiesisku pamatu, lai valsts un pašvaldību iestādēm būtu reālas pilnvaras vardarbības apkarošanai Latvijas skolās. Nekavējoties un steidzamības kārtā ir jāpieņem grozījumi Ministru kabineta noteikumos, dodot tiesības skolas direktoram kopā ar starpinstitucionālo sadarbības padomi noteikt, kādos gadījumos skolēns mācās ārpus skolas, kamēr ar viņu un viņa ģimeni strādā visas iesaistītās puses. Tāpat prasām noteikt tiesības skolai aizdomu gadījumā, piedaloties objektīviem lieciniekiem, pārbaudīt skolēna somu, kā arī tiesību aktos noteikt reālu vecāku atbildību, proti, sodu, ja vecāki nerisina sava bērna uzvedības problēmas, kā arī situācijās, ja vecāki nepilda normatīvos aktus, kas ir noteikuši pienākumu informēt skolu, ja viņa bērns var radīt draudus cita veselībai un drošībai. Ir jāparedz regulējums par to, ka gadījumā, ja no skolēna puses tiek konstatēta vardarbība pret citu skolēnu vai pedagogu, skolēnu atļauts izslēgt no skolas, neliedzot iespēju turpināt izglītības apguvi attālināti, par ko atbildību tad uzņemas vecāks. Pieprasām nekavējoties Izglītības likumā noteikt tiesisko ietvaru rīcībai vardarbības pret pedagogu vai citu izglītojamo gadījumos.

Attiecīgi Saeimai prasām grozīt: 1) Bērnu tiesību aizsardzības likumu, nosakot tiesības izglītības iestādei aizdomu gadījumā pārbaudīt skolēna somu; 2) Izglītības likumu, paredzot skaidru rīcību vardarbības pret pedagogu vai citu izglītojamo gadījumos; 3) Ministru kabineta noteikumus, piešķirot tiesības direktoram kopā ar starpinstitucionālo sadarbības padomi noteikt, kādos gadījumos skolēns mācās attālināti.

Šādi mēs veidosim drošu vidi Latvijas skolās un sekmēsim vispārējās izglītības kvalitātes celšanos. Ilgtermiņā tas veicinās arī iecietīgākas un likumpaklausīgākas Latvijas sabiedrības veidošanos.

Iniciatīvas jaunumi

Vardarbības risku mazināšanai skolās Saeima konceptuāli atbalsta ieceri izglītības iestādēm ļaut pārmeklēt skolēnu mantas18. Dec (2023)

Saeima ceturtdien, 14. decembrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Izglītības likumā, kas skolām ļautu pārmeklēt skolēnu mantas gadījumos, kad pastāvētu pamatotas aizdomas par vardarbības draudiem vai citiem nozīmīgiem drošības riskiem.

Likumdošanas iniciatīvu iesniedzis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, un aptverošus grozījumus likumdošanā prasa arī Ķekavas novada pašvaldības kolektīvais iesniegums Saeimā "Par tiesisku pamatu vardarbības novēršanai skolās". Pēc šā iesnieguma sākotnējās izskatīšanas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā 6. decembrī, arī tā tālāko izvērtēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā Saeima apstiprināja 14. decembrī.

Sākotnējā izskatīšanā Mandātu komisijā šo kolektīvo iesniegumu pārstāvēja Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko. Saeimas 6. decembra dienaskārtībā Mandātu komisijas sadaļā interesenti var noskatīties arī šīs sēdes video.

Virzītie grozījumi izglītības iestādes vadītājam paredz tiesības pārmeklēt skolēna personīgās mantas gadījumos, kad pastāv pamatotas aizdomas par vardarbības draudiem vai par to, ka pie izglītojamā atrodas aizliegtas vai bīstamas vielas vai priekšmeti, kas var apdraudēt dzīvību vai veselību.

Pēdējā laikā visu Latviju ir satricinājuši vairāki gadījumi, kad šķietami drošā vidē – izglītības iestādē – ir norisinājušies konflikti, kuros ir cietuši gan bērni, gan pieaugušie. Šādu situāciju cēlonis ir bijis gan tas, ka izglītojamais ir ienesis bīstamus priekšmetus, gan tas, ka nav notikusi pienācīga sadarbība starp vecākiem un izglītības iestādi, kā rezultātā tās rīcībā nav bijusi visa nepieciešamā informācija, lai nodrošinātu izglītojamā veselības stāvoklim atbilstošu izglītības procesa īstenošanas veidu, teikts likumprojekta anotācijā.

Vardarbības un citu drošības risku nepieļaušana ir visu izglītojamo labākajās interesēs, tādēļ ir jānovērš jebkādas šaubas par izglītības iestāžu tiesībām nekavējoties rīkoties, ja rodas pamatotas aizdomas par drošības apdraudējumiem, norādīts anotācijā.

Plānots, ka personīgās mantas varēs pārbaudīt tikai paša skolēna klātbūtnē, neaizskarot viņa cieņu un pieaicinot pārbaudē vismaz divus pedagogus. Skolai nekavējoties būs jāinformē arī vecāki. Ja pārbaudē atradīs vielas vai priekšmetus, kas aizliegtas skolā, bet kuru aprite kopumā nav aizliegta, tās nodos skolēna vecākiem. Savukārt par tādu aizliegtu vielu vai priekšmetu atrašanu, kuru aprite ir aizliegta, tiks informēta Valsts policija.

Tāpat grozījumi aptver jautājumu par vecāku atbildību. Šobrīd Izglītības likumā jau ir iekļauts pienākums vecākiem sniegt skolām būtisku informāciju par bērnu, kas praksē ne vienmēr tiek pildīts. Līdz ar to ar grozījumiem tiek rosināts par administratīvo pārkāpumu izglītības jomā atzīt arī vecāku rīcību, nesniedzot noteikto informāciju.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl divos lasījumos jāatbalsta Saeimai.

Avots: Saeimas Preses dienests; ManaBalss.lv

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 69 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Aktivizējam papildus parakstu vākšanu03. Nov (2023)

Šī iniciatīva tuvojas iesniegšanas statusam Saeimā. Vēršam jūsu uzmanību, ka drošībai par likumā noteikto nepieciešamo parakstu skaitu ManaBalss vienmēr lūdz papildus parakstus – lai kopumā to būtu vismaz 10’300.

Šāda piesardzība izriet no fakta, ka pēc Saeimas veiktās kolektīvo iesniegumu parakstu pārbaudes iedzīvotāju reģistrā vienmēr zināma daļa "atbirst", jo neatbilst likumā (Saeimas kārtības rullī) atrunātajam noteikumam – ka kolektīvo iesniegumu var iesniegt "10’000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu".

Attiecīgi – atkrīt tie, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī Latvijas nepilsoņi un ārvalstnieki, kuriem ir Latvijas digitālās autorizēšanās iespējas, bet kuri nav pilsoņi. Tāpat netiek ieskaitīti to cilvēku paraksti, kuri starplaikā pirms iesniegšanas ir miruši.

ManaBalss pieredze liecina, ka iniciatīvām, kuru atbalstā nav paredzami liela dalījuma starp sabiedrības latviešu un krievvalodīgo daļu un kuru atbalsta vākšana nav ilgusi daudzus gadus, parakstu drošības rezerve ir 300 līdz 350 balsis.

Piemēram, iniciatīva "Par Latvijas mežu saglabāšanu" atbalstu vāca kopš 2011. gada jūnija, un iesniegta tika 2020. gada janvārī. Pārbaudes iznākumā tai tika atsijātas 362 balsis. Laimīgā kārtā drošības rezervei bija savāktas 437 balsis virs noteiktā 10’000 sliekšņa. Pretējā gadījumā Saeima šo iesniegumu būtu tiesīga neizskatīt, un gadiem ilgusī kampaņa ar plašo tautas atbalstu varētu būt velta.

Jānorāda gan, ka Latvijas politiķiem un amatpersonām ir vērojama liela cieņa pret kolektīvajiem iesniegumiem vispār. Piemēram, 2016. gadā iesniegums "Par izdienas pensijas noteikšanu arī pašvaldības policistiem" izrādījās ar nepietiekamu parakstu skaitu. Paraksti šai iniciatīvai tika vākti gan ManaBalss platformā, gan "uz papīra", kā tas dažkārt notiek, un autori izšķīrās par riskantu soli – iesniegšanu bez pietiekamas parakstu drošības rezerves.

Parlamentārieši bija tik pretimnākoši, ka, izbeidzot iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu un konstatējot, ka tas nekvalificējas nodošanai plenārsēdes balsojumam, tomēr izdarīja politisku lēmumu un to uzreiz nodeva nākamajai instancei – atbilstīgajai Sociālo un darba lietu komisijai.

Iznākumā šis jautājums nonāca politiskajā dienaskārtībā, un ministrijām bija jāiesniedz komisijai izvērsts viedoklis par izdienas pensiju sistēmas pārskatīšanu, pilnveidošanu, saņēmēju loku nepaplašināšanu un vienotas sistēmas izveidi, rodot kopīgu vienlīdzīgu un taisnīgu risinājumu, kas būtu saprotams visai Latvijas sabiedrībai.

Šis un līdzīgie tomēr ir izņēmuma gadījumi. Tāpēc lūdzam ar izpratni attiekties pret aicinājumiem iniciatīvām savākt rezerves parakstus.

Ja Tu atbalsti šīs iniciatīvas virzīto priekšlikumu, dalies ar to ar saviem draugiem un sekotājiem sociālajos tīklos!

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 67 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS