Iniciatīva ir iesniegta Ministru prezidenta birojā

Pārstāvis: Ivars MežinieksPublicēta: 06. Apr (2016)

PAR TIRDZNIECĪBAS CENTRU UN LIELVEIKALU SLĒGŠANU SVĒTDIENĀS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
3'857
Jau parakstījuši 3'857
6'143

Slēgt tirdzniecības centrus svētdienās, kā tas ir visās attīstītajās Rietumeiropas valstīs.

Slēgt tirdzniecības centrus svētdienās!

Cilvēkiem radīsies iespēja vairāk pavadīt laiku ar ģimenēm, sev tuviem cilvēkiem un draugiem! Cilvēkiem būs iespēja doties pie dabas nevis burzmā pavadīt dienu piesmakušā un trokšņainā lielveikalā. Ekonomika valstī no tā noteikti necietīs, bet gan radīsies arī iespēja mazajiem uzņēmējiem, tirdziņiem.

Iniciatīvas jaunumi

Obligāta brīvdiena tirdzniecības centriem svētdienās un svētku dienās tiek aktualizēta jau ministrijas līmenī04. May (2023)

Jau jūnijā izskatīšanai valdībā varētu nodot Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto likumprojektu par tirdzniecības centru slēgšanu svētdienās un svētku dienās, ziņo laikraksts Diena.

ZM ministra Didža Šmita (AS) ideja, pret kuru paredzami iebilst paši tirdzniecības centri, taču atbalsta Latvijas Tirgotāju savienība, kas ir veikalu tīkla LaTS pārvaldītāja, kā arī lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" ļoti sasaucas ar iniciatīvu "Par tirdzniecības centru un lielveikalu slēgšanu svētdienās".

Salīdzinoši lēnā sabiedrības atbalsta gūšanas dēļ šī iniciatīva COVID krīzes laikā tika iesniegta kā kolektīvais iesniegums valdībā, nevis Saeimā. Tā kā kolektīvie iesniegumi valdībai nav atrunāti likumdošanā, tas ir palicis praktiski neatbildēts. Tomēr ZM pašreizējā aktivitāte ir zināma atbilde arī uz šo iesniegumu, lai arī ar laika nobīdi un ne kā tieša atbilde uz šo kolektīvo iesniegumu.

Kritērijs – platība

Ministrs D. Šmits Dienai stāsta, ka kritērijs svētdienās un svētku dienās slēdzamajiem tirdzniecības centriem visticamāk būs tirdzniecības vietas platība. Attiecīgi, piemēram, Rimi un Maxima lielie veikali būtu slēgti, kamēr Mini Rimi un Mini Maxima strādātu. Tāpat slēgšana paredzami neattiektos uz Depo un Ikea.

Līdzīgi jau pieminētajam un valdībā praktiski neizskatītajam kolektīvajam iesniegumam, ministrs savu ideju pamato ar nepieciešamību atbalstīt mazos veikalus un mājražotājus. Tas paredzami uzlabotu pilsētvidi un veicinātu vietējās produkcijas tirdzniecību. Šāda prakse un pieredze ir jau vairākās Eiropas valstīs.

Tiesa, lielajos tirdzniecības centros ir arī mazie veikaliņi, kuriem šie centri ir vienīgās tirdzniecības vietas. Tāpēc jaunais regulējums nozīmētu to darbības ierobežojumu.

Ministrs laikraksta publikācijā argumentē, ka šie mazie tirgotāji, iespējams, brīvdienās nemaz negribētu strādāt, taču to nepieļauj pašreizējie līgumi ar lielveikaliem. Citviet, kur mazos tirgotājus līgumi nesaista, tie savu darba laiku nosaka paši. Arī pašmāju produkcijas salīdzinoši augstākā cena diez vai būtu pretarguments, jo pircēju izvēles iespēja jau paliek, un situācijā ar brīvdienu regulējumu lielveikaliem būs arī papildus motivācija nepaaugstināt cenas.

Konkurences riski

Tikmēr Ekonomikas ministrija pret šo ieceri iebilst, jo, pēc ministres Ilzes Indriksones (NA) teiktā, tā nav datos balstīta. Ministre šādā eventuālā regulējumā saskata konkurences ierobežošanas risku, un diskusijas paredzamā likumprojekta virzībā solās būt karstas.

Arī Konkurences padome laikrakstam Diena komentē, ka lielveikalu slēgšanas plāns svētdienās un svētku dienās nav viennozīmīgi vērtējams. No vienas puses tas tiešām atbalstītu vietējos un mājražotājus, dodot iespēju sekmīgāk sasniegt patērētājus. Tomēr no otras puses šāda nevienlīdzība konfliktētu ar vienlīdzīgas tirdzniecības principu. Tāpat priekšlikums ir jāvērtē no darba tiesību, vēsturisko tradīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas aspekta.

Mazāk nodokļu ieņēmumu

Publikācijā ir norādīts uz šāda jauninājuma negatīvo ietekmi arī uz pircējiem, kuriem darba dienu vakari nav piemēroti iepirkšanās veikšanai. Arī veikalu darbinieki ar slīdošo darba grafiku ir apmierināti, ja dažkārt tiem darbs iekrīt brīvdienās.

Tirdzniecības centriem tieši brīvdienas ir lielo apmeklējumu dienas, no kā iegūst arī mazie nomnieki. Līdz ar darba dienu ierobežojumu kristu apgrozījums gan lielveikaliem pašiem, gan šiem nomniekiem, atsaucoties uz nodokļu ieņēmumiem valstī.

Mazākas algas

Cits iemesls skepsei par darba dienu regulējumu ir šaubas, vai tas tiešām atbalstīs vietējos un mazos ražotājus. Jo pircēju iesakņotie ieradumi līdz ar regulējumu paredzami nemainīsies, un lielveikalos cenas tomēr ir zemākas. Regulējums automātiski nenozīmētu iepirkšanās paradumu paredzamu izmaiņu.

Tā Lietuvā ir veikts pētījums par darba laika regulējumu. Tajā ir secināts, ka, pirmkārt, šādi ierobežojumi ir valstīs ar salīdzinoši augstāku algu un dzīves līmeni, un, otrkārt, dažviet šādi sākotnējie regulējumi tiek atcelti. Pašlaik 14 no 30 Eiropas valstīm ierobežo mazumtirdzniecību svētdienās, un 17 valstīs ir ierobežotas darba stundas valsts svētku dienās. Tomēr, piemēram, Somija, ir atcēlusi mazumtirdzniecības darba laika ierobežojumus. Pētījumā secināts, ka šāds regulējums samazina gan darbavietu skaitu, gan algas.

Jebkurā gadījumā Latvijā šī diskusija un līdz ar to – arī "gaiteņos iestrēgušā" kolektīvā iesnieguma prasības izskatīšana ir priekšā jau tuvākajā nākotnē.

Avots: Diena; ManaBalss.lv

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 60 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Aktualizē ierosinājumu svētdienās slēgt lielveikalus20. May (2020)

Pilsoņu iniciatīvas ārkārtas situācijas apstākļos tiek adresētas arī Ministru prezidenta birojam, kur tiek koordinēti krīzes laika lēmumi. Mainot kolektīvā iesnieguma adresātu no Saeimas uz Ministru prezidenta biroju, šo iespēju ir izmantojis arī iniciatīvas "Par tirdzniecības centru un lielveikalu slēgšanu svētdienās" autors.

Valsts kancelejas atbildē ManaBalss par neseno kolektīvo iesniegumu ir teikts, ka tas ir pieņemts un nosūtīts jau tālāk izskatīšanai pēc piekritības – uz Ekonomikas un Veselības ministriju.

Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas martā kļuva skaidrs, ka pilsoņu iniciatīvām par Covid-19 krīzes laika risinājumiem ir nepieciešama daudz operatīvāka izskatīšana, nekā Saeimas kārtības rullī noteiktā – ka parlaments ar prioritāru statusu izskata desmit tūkstošu pilsoņu vecumā virs 16 gadiem parakstītus kolektīvos iesniegumus.

Šai ierastajā, kaut arī salīdzinoši ļoti sekmīgajā, procedūrā iniciatīvu aktualitāte vienkārši zustu, kamēr tās nonāktu līdz parlamentam. Turklāt lielākais vairums ārkārtas situācijas risinājumu ir tiešā valdības līmeņa kompetencē.

Tāpēc ManaBalss konsultējās ar vairākiem juristiem un ierēdņiem un izveidoja jaunu kārtību – ka Covid-19 krīzes risinājumu iniciatīvas tiek adresētas Ministru prezidenta birojam. Daudz zemāks ir arī tām vācamais atbalsta slieksnis.

Likumos diemžēl nav atrunāts kolektīvā iesnieguma statuss nevienai citai instancei, izņemot Saeimu, tāpēc gan pašvaldībām, kam valdībai adresētajiem kolektīvajiem iesniegumiem to autori paši izvēlas vācamo parakstu skaitu. Kā šāds samērīgi reprezentatīvs slieksnis Ministru prezidenta birojam ir izvēlēts 1000 parakstu.

Zem iniciatīvas "Par tirdzniecības centru un lielveikalu slēgšanu svētdienās" tās iesniegšanas laikā bija 2956 paraksti, kas ir savākti četru gadu laikā kopš tās publicēšanas. Sākotnēji šī iniciatīva un tai vācamais atbalsts bija adresēts Saeimai, iesniegumā raksta autors. Ņemot vērā Covid-19 ārkārtas situāciju un faktu, ka mazumtirdzniecības regulējums brīvdienās ir jau ticis ieviests, šis jautājums pašlaik dabiski ir politikas veidošanas dienaskārtībā un Ministru kabineta kompetencē. Tāpēc autors ir izmantojis iespēju un to pāradresējis.

Ņemot vērā to, ka kolektīvie iesniegumi citām publiskā sektora instancēm, izņemot Saeimu, likumos nav atrunāti, ManaBalss ļoti novērtē Latvijas amatpersonu un politiķu proaktīvo atvērtību šādai sabiedrības līdzdalībai. Tā apliecina gan Latvijas amatpersonu un politiķu atbildīgumu un izpratni par sabiedrības līdzdalības lomu lēmumu pieņemšanas procesos, gan arī šā aspekta potenciālu un nepieciešamību kolektīvo iesniegumu statusu tomēr atrunāt likumos arī citām publiskā sektora institūcijām.

Par ārkārtas situācijas tēmām līdz šim dažādiem adresātiem ir iesniegtas vai arī pieņemtas zināšanai un proaktīvi ņemtas vērā šādas iniciatīvas:

Ārkārtas stāvokļa izsludināšana saistībā ar Covid-19 - lēmums tika pieņemts praktiski vienlaikus ar iniciatīvas publicēšanu; valdības pārstāvis apliecina, ka iniciatīva ir ievērota;

Paredzēt atbalstu uzņēmējiem neatkarīgi no nozares, lai saglabātu darba vietas - lēmums tika pieņemts praktiski vienlaikus ar iniciatīvas publicēšanu;

Atcelt centralizētos eksāmenus - iniciatīvai bija ievērojama loma lēmuma pieņemšanas procesā; tās ierosinājums ir izpildīts daļēji;

Atlikt kredīta maksājumus Latvijas iedzīvotājiem - unikāls precedents, ka kolektīvais iesniegums ir adresēts privātajam sektoram; ierosinājums ir izpildīts pilnībā;

Par finansējuma turpināšanu modes un dizaina industriju eksportam - iesniegums ir izskatīts Ekonomikas ministrijā; vēl notiek statusa saskaņošana ar autorēm, bet ManaBalss pirmšķietamā vērtējumā priekšlikums nav atbalstīts.

Apsver savu atbalstu jaunajām iniciatīvām.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīva atskan medijos! Skaties TV sižetus ar dažādiem viedokļiem un autora komentāru!28. Apr (2016)

TV3 sižetā "Ieguvums vai zaudējums? Aicina svētdienās tirdzniecības centrus atstāt slēgtus", atbalstu iniciatīvai izteicis Latvijas tirgotāju savienības pārstāvis: "Mēs vēlamies, lai sestdienās un svētdienās cilvēki iepirktos mazajos veikalos. Šajos veikalos pērk mazos pirkumus, tātad, ja vajag pienu vai maizi, viņi to izdara. Sestdienas un svētdienas jāpavada vairāk kopā ar ģimeni, nevis jāstaigā pa lielveikaliem."

Links: http://skaties.lv/zinas/latvija/ieguvums-vai-zaudejums-aicina-svetdienas-tirdzniecibas-centrus-atstat-slegtus/

Skaties arī LNT sižetu ar iniciatīvas autora Ivara Mežinieka un tirdzniecības centra apmeklētāju komentāriem: http://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinas/728298?autostart=true

AUTORS: ANNIJA EMERSONE