Iniciatīvas prasība ir noraidīta

Pārstāvis: Olga PetkevičaPublicēta: 24. Jul (2023)

PAR VALSTS VALODAS PRASMES PĀRBAUDES VECUMA "SLIEKŠŅA" SAMAZINĀŠANU LĪDZ 65 GADIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
13'311
Jau parakstījuši 13'311

Aicinām saskaņā ar Latvijas tiesībsarga ieteikumu (https://www.tiesibsargs.lv/wp-content/uploads/2023/03/par-imigracijas-likuma-parejas-noteikumu-grozijumiem.pdf) samazināt vecumu, līdz kuram ir jākārto valsts valodas pārbaude, līdz 65 gadiem līdzšinējo 75 gadu vietā.

Šobrīd, kad ilggadējie Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir Krievijas Federācijas pases, kārto valsts valodas pārbaudes, lai saņemtu ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu, vecākā gadu gājuma cilvēki līdz ar to saskaras ar lielām grūtībām, jo viņu vecumā ir grūti kārtot jebkuru pārbaudi, it īpaši digitālajā vidē. Latvijas tiesībsargs Juris Jansons savā ziņojumā Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam ir norādījis, ka pārbaudes kārtošana digitālajā vidē varētu radīt problēmas personām vecumā virs 65 gadiem. Tāpat tiesībsargs ir paudis, ka, "kārtojot latviešu valodas prasmes pārbaudi pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, no pārbaudes kārtošanas tiek atbrīvotas personas, kas sasniegušas 75 gadu vecumu. Aplūkojot sistēmiski citas no valsts valodas pārbaudes atbrīvojamās grupas, tiesībsargs ir konstatējis, ka, uzņemot personas Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, [..] no rakstudarba rakstīšanas par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu ir atbrīvotas 65 gadu vecumu sasniegušas personas. Tiesībsarga ieskatā būtu vērtējama MK noteikumu Nr.157 7.6. apakšpunktā noteiktās vecuma robežas, kad personas būtu atbrīvojamas pilnībā vai daļēji no valsts valodas pārbaudes, samazināšana no 75 gadiem līdz 65 gadiem." Diemžēl tiesībsarga atzinumi un priekšlikumi netika ņemti vērā Imigrācijas likuma grozījumu izstrādes procesā 2023. gada aprīlī, bet minēto MK noteikumu tekstu redakcijas vispār netika piedāvātas izskatīšanai valdībā. Ņemot vērā to, ka pašlaik visa Latvijas sabiedrība redz, kā uz valsts valodas pārbaudēm nāk (vai viņus nogādā, jo viņi paši jau nevar pārvietoties) sirmgalvji, kuriem acīmredzami ir grūti izturēt 2,5 stundu ilgo pārbaudi, turklāt datorā, aicinu Saeimu pēc Latvijas pilsoņu iniciatīvas izskatīšanas tomēr atbalstīt tiesībsarga humānos priekšlikumus attiecībā uz cilvēkiem, kas vecāki par 65 gadiem.

44 % no 25'317 Krievijas Federācijas pilsoņiem, uz kuriem provizoriski varētu attiekties 2022. gada 22. septembrī Imigrācijas likumā veiktie grozījumi, ir vecumā no 65 līdz 75 gadiem. Tiesībsargs Juris Jansons norāda, ka "personas virs darbaspējas vecuma atbilst sociāli mazaizsargāto personu grupas statusam, kuru cilvēktiesību aizsardzībai, neatkarīgi no to pilsonības, ir jāpievērš pastiprināta uzmanība". Līdz ar to būtu taisnīgi un humāni atbrīvot šai vecuma kategorijai piederīgos cilvēkus no nepieciešamības kārtot valsts valodas pārbaudi.

Iniciatīvas jaunumi

Saeima neatbalsta komisijas priekšlikumu; valodas eksāmena "slieksnis" netiek samazināts15. Sep (2023)

Saeima neatbalsta komisijas priekšlikumu; valodas eksāmena "slieksnis" netiek samazināts

Ar retu lēmumu Saeimas plenārsēdē netika apstiprināts Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšlikums kolektīvo iesniegumu "Par valsts valodas prasmes pārbaudes vecuma "sliekšņa" samazināšanu līdz 65 gadiem" nodot turpmākai izvērtēšanai Ministru kabinetam līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Absolūti lielākajā vairākumā plenārsēdēs par Mandātu komisijas priekšlikumiem saistībā ar kolektīvajiem iesniegumiem ir pozitīvs balsojums. Šoreiz tā tas nebija, lai gan, spriežot pēc balsojuma protokola, viedokļu daudzveidība šai jautājumā bija.

Par jautājuma izskatīšanu valdībā bija 15 deputāti, pret – 61, kas arī noteica Mandātu komisijas priekšlikuma likteni, un vēl deviņi deputāti atturējās, acīmredzot izmantojot brīvā balsojuma iespēju koalīcijas ietvarā.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 65 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Valsts valodas eksāmena vecuma "sliekšņa" pazemināšanu uzdod skatīt valdībai08. Sep (2023)

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija 6. septembra sēdē Ministru kabinetam ir uzdevusi kompleksi izvērtēt iniciatīvas "Par valsts valodas prasmes pārbaudes vecuma "sliekšņa" samazināšanu līdz 65 gadiem" prasību. Tai skaitā izvērtēt samērīgumu starp valsts valodas eksāmena kārtošanas prasībām naturalizācijas kārtībā un šīm pašām prasībām citu uzturēšanās atļauju gadījumos.

Eksāmenos, kas tiek kārtoti naturalizācijas procesā, pašlaik rakstiskā eksāmena vecuma "griesti" ir 65 gadi. Bet tiem, kas kārto valsts valodas pārbaudes, lai saņemtu ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu, tas ir 75 gadi. Iniciatīvas autore sēdē ar piemēriem argumentēja, ka šāds rakstiskais eksāmens šai vecuma grupā ir pilnīgi nesamērīgs. Sēdes video ierakstu varat skatīt šeit.

Paralēli Mandātu komisijā lemtajam Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas komisija arī 6. septembrī ir lēmusi, ka Krievijas pilsoņiem, kuri līdz 1. septembrim bija pieteikušies, taču nav sekmīgi nokārtojuši valsts valodas pārbaudi vai attaisnojošu iemeslu dēļ nav to kārtojuši, būs tiesības pagarināt termiņuzturēšanās atļauju līdz diviem gadiem. To paredz komisijas rosinātie grozījumi Imigrācijas likumā.

Personai, kura vēlēsies saņemt atļauju, būs jāapņemas tās derīguma termiņā apgūt valsts valodu un sekmīgi nokārtot pārbaudījumu.

Grozījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu iespēju visiem, kas ilgtermiņā vēlas turpināt uzturēties Latvijā un prast latviešu valodu sarunvalodas līmenī, izdarīt to arī pēc 1. septembra, lai pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā divu gadu laikā, iegūtu Eiropas Savienības (ES) pastāvīgā iedzīvotāja statusu, norāda likumprojekta autori.

Tāpat termiņuzturēšanās atļauju varēs saņemt persona, kas būs apliecinājusi nepieciešamās valodas prasmes, bet nevarēs saņemt ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu prombūtnes termiņa vai nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ. Plānots, ka termiņuzturēšanās atļauju izsniegs uz diviem gadiem.

Paredzēts, ka pieteikums termiņuzturēšanās atļaujai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) būs jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. martam.

Izmaiņas cita starpā arī paredz, ka šajā pārejas periodā Krievijas pilsoņiem būs tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem, kā arī tiesības saņemt līdzšinējos valsts nodrošinātos pakalpojumus, tostarp pensijas un pabalstus.

Līdz šim valsts valodas prasmes pārbaudei pieteikušies, eksāmenu kārtojuši vai tuvākajā laikā to plāno darīt vairāk nekā 13 tūkstoši Krievijas pilsoņu, norādīts likumprojekta anotācijā.

Atbildot uz deputātu jautājumiem, Valsts Izglītības satura un eksaminācijas centrs norādīja, ka eksāmenu nokārtojuši 39 procenti no interesentiem.

Komisijas virzīto likumprojektu steidzamības kārtībā Saeimas plenārsēdē izskatīja 7. septembrī izskatīja pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 65 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Vasaras raža: astoņas iniciatīvas rindas kārtībā tiek iesniegtas Saeimā30. Aug (2023)

Sveiks! Tu saņem šo ziņu, jo esi parakstījis/-usi kādu no iniciatīvām, kas šovasar ir guvušas iesniegšanai Saeimā nepieciešamo atbalstu. Ja esi parakstījis/-usi vairākas šādas ManaBalss.lv iniciatīvas, tad Tu šo ziņu e-pastā vari saņemt vairākkārt. Atvainojamies par sagādāto neērtību un lūdzam Tavu sapratni – šī nav "nospamošana", bet gan mēģinājums turēt Tevi lietas kursā. Lai novērstu šādu ziņu dublēšanos vienam adresātam, ir nepieciešams programmēšanas darbs, ko pašlaik nevaram atļauties. Solām pie pirmās iespējas to paveikt.

Līdz ar Saeimas vasaras pārtraukuma beigām kopā ar sabiedrības atbalstu guvušo iniciatīvu autoriem/-ēm organizācija ManaBalss ir sākusi parlamentam iesūtīt vairākus kolektīvos iesniegumus.

Šovasar pilsoniskā aktivitāte ir bijusi sevišķi ražīga – dažkārt pat ievērojami augstāk par likumā noteikto 10'000 parakstu slieksni ir "pārkāpušas" veselas astoņas iniciatīvas.

Pašlaik iesniegta ir iniciatīva "Izbeigt bijušo prezidentu uzturēšanu par tautas naudu" un "Par valsts valodas prasmes pārbaudes vecuma "sliekšņa" samazināšanu līdz 65 gadiem". Atkarībā no autoru iespējām un rindas kārtībā, proti, lai Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā vienlaikus iesniegto iniciatīvu izskatīšanas termiņš būtu reālistisks, tuvākajā laikā tiks iesniegtas arī šīs iniciatīvas – "Reālu cietumsodu dzīvnieku spīdzinātājiem un slepkavām", "Bankām nepaaugstināt EURIBOR likmi pagātnē izsniegtajiem kredītiem!", "Atcelt jaunos elektroenerģijas sadales tarifus un saistītos maksājumus", "Slimības lapu 100% apmērā no neto algas un apmaksāt no sociālā budžeta", "Nekavējoties palielināt bērna piedzimšanas pabalstu un kopšanas pabalstu!" un "Valsts līdzfinansējums zobārstniecībai".

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 62 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS