Iniciatīva ir uzklausīta; tās risinājums ir plānošanā

Pārstāvis: Ļevs SudarenkoPublicēta: 23. Aug (2022)

PAR VELOCEĻU SALASPILS–RĪGA
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas domē, Salaspils novada pašvaldībā, Satiksmes ministrijā

2'000
2'755
Jau parakstījuši 2'755

Padarīsim A6 autoceļu cilvēcīgāku — ar ērtāku un drošāku satiksmi velobraucējiem!

Ļoti daudz cilvēku, kas dzīvo Salaspilī, strādā Rīgas centrā, Ķengaragā un Rumbulā. Ir tikai divi veidi, kā tur nokļūt – sabiedriskajā transportā vai ar mašīnu. Ar velotransportu braukt pa šoseju ir ne tikai neērti, bet arī bīstami, lai gan daudzi cilvēki tieši tā riskē katru dienu. Parakstot šo iniciatīvu, aicinām Rīgas un Salaspils domes deputātus dot rīkojumu ierīkot veloceļu riteņbraucējiem. Vajadzības gadījumā lūdzam par nozari atbildīgo Satiksmes ministriju uzņemties šāda projekta koordināciju.

Ar veloceļu no Salaspils līdz Rīgai (21–22 km; skat. pielikumā) mēs padarītu A6 autoceļu velosipēdistiem draudzīgu un, veicinot velotransportu, mazinātu arī autotransporta intensitāti un gaisa un trokšņa piesārņojumu.

Pievienots dokuments

SALASPILS_RĪGA.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Salaspils veloceļa Rīgas posma plānu komentē arī Rīgas dome28. Dec (2022)

Atbildot uz kolektīvo iesniegumu "Par veloceļu Salaspils–Rīga", savu komentāru ir sniedzis arī Rīgas domes Satiksmes departaments.

Departaments šobrīd veic darbu pie iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas būvniecības iecerei "Veloceļa "Centrs–Ķengarags–Rumbula–Dārziņi" posma no Rumbas ielas Nr.88 (pieslēgums esošajam veloceliņam) līdz Jāņogu ielai izbūve".

Šis projekts savienos esošo infrastruktūru maršrutā Centrs–Ķengarags–Rumbula–Dārziņi ar Zirņu salu un Salaspils pašvaldības plānoto būvniecības ieceri "Veloceliņa projektēšana Zirņusalā, Salaspilī, Salaspils novadā".

Iepriekš ziņojām, ka Salaspils pašvaldība ir noslēgusi līgumu par būvprojekta "Veloceliņa projektēšana Zirņusalā, Salaspilī, Salaspils novadā" izstrādi.

Savukārt RD ir apstiprinājusi arī "Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepciju līdz 2030. gadam", kur arī konceptuālajā velosatiksmes attīstības tīklā ir iezīmēts veloinfrastruktūras savienojums maršrutā Rīga–Salaspils.

Atbildes vēstulē organizācijai ManaBalss RD pateicas par iedzīvotāju aktivitāti un iesniegto iniciatīvu. "Tā tiks ņemta vērā Departamenta turpmākajā darbu plānošanas procesā", teikts vēstulē.

Avots: Rīgas dome; ManaBalss.lv

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīva ir uzklausīta; tās risinājums ir plānošanā16. Dec (2022)

Esam saņēmuši atbildes no Salaspils novada pašvaldības un Satiksmes ministrijas par iesniegto iniciatīvu ar prasību izveidot veloceļu Salaspils-Rīga.

Īsumā – iniciatīva ir uzklausīta, un atbildīgās instances arī izvērsti norāda uz turpmākajiem soļiem, lai šāds veloceļš tiktu izveidot. Iniciatīvas autors pateicas ikvienam atbalstītājam!

Salaspils novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Salaspils novada Attīstības programmu 2019.–2025. gadam, kā arī VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veikto izpēti “Galvenās valsts mikromobilitātes infrastruktūras posmā Ķegums – Rīga izpēte”, veloceļš virzienā no Salaspils līdz Rīgas pilsētas administratīvajai robežai ir plānots, izmantojot Rīgas HES dambi. Saskaņā ar izpētes ziņojumā minēto, tālāka veloceļa izbūve no Rīgas pilsētas administratīvās robežas līdz pilsētas centram ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības kompetence, tai skaitā projektēšanas un izbūves finansēšana.

Pašvaldība ir arī noslēgusi līgumu par būvprojekta “Veloceliņa izbūve gar autoceļu A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob. (Patarnieki) (22,5-24,5km) Salaspilī, Salaspils novadā” izstrādi. Plānotais veloceliņš tiek projektēts autoceļa A6 nodalījuma joslā posmā no Daugavmalas ielas Saulkalnē līdz atpūtas vietai “Ako”. Tāpat arī pašvaldība ir noslēgusi līgumu par būvprojekta “Veloceliņa projektēšana Zirņusalā, Salaspilī, Salaspils novadā” izstrādi, kur tiek projektēts veloceliņš posmā no autoceļa A5 gājēju pārejas pie Rīgas HES līdz gājēju tiltam, kas savieno Zirņusalu ar Rīgas pilsētas apkaimi “Dārziņi”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība pēc augstāk minēto veloceļu posmu projektēšanas un izbūves pabeigšanas būs nodrošinājusi drošu velosatiksmi no Saulkalnes ciema Salaspils novadā līdz Rīgas pilsētas apkaimei “Dārziņi”.

Savukārt Satiksmes ministrija komentē, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, piesaistot ārējo konsultantu, 2022. gada sākumā uzsāka darbu pie izpētes projekta “Galvenās valsts nozīmes mikromobilitātes infrastruktūra posmā Ķegums – Rīga”. Izpētes projekta mērķis ir noskaidrot būvējamās infrastruktūras no būvniecības izmaksu un blīvi apdzīvotu teritoriju savienošanas racionālāko novietojumu, tai skaitā piegulošo zemju robežas, nepieciešamās papildus zemju platības, infrastruktūras tipu, kā arī apzināt iespējamos apgrūtinājumus, lai lemtu par labāko trases novietojumu. Šobrīd Izpētes projekts ir 2. starpziņojuma stadijā, un plānotais izpētes projekta gala nodevuma termiņš ir 2023. gada pirmais ceturksnis.

Pēc šā izpētes projekta pabeigšanas LVC veiks izpētē identificēto maršrutu izvērtējumu, nosakot prioritāri izbūvējamo maršrutu posmu sarakstu, ņemot vērā, ka visa maršruta izbūve vienlaikus nav finansiāli iespējama un racionāla no praktiskā viedokļa.

AUTORS: MANA BALSS