Pārstāvis: Artūrs LiepiņšPublicēta: pirms 15 dienām

PAR VĒSTURISKĀ TALSU TAUTAS NAMA NOSAUKUMA SAGLABĀŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Talsu novada pašvaldībā

300
268
Jau parakstījuši 268
32

SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU, AICINĀM INICIATĪVU PARAKSTĪT TALSU NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM, VAI TOS, KURIEM PIEDER LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ REĢISTRĒTS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS MINĒTAJĀ TERITORIJĀ. 2023. gada 31. augusta Talsu novada domes sēdē tika lemts reorganizēt Talsu novada Kultūras, sporta un attīstības nodaļu, lielu daļu no tās pienākumiem piešķirot Talsu Tautas namam, pārdēvējot to par Talsu Kultūras centru. Talsu Tautas nama šīs redakcijas nosaukums ir radies 1991. gadā un lieliski atspoguļo šī nama būtību, kas ir kalpot Talsu novada un pilsētnieku kultūras dzīvei. Nams ir celts 20. gs. sākumā, un tas ir darīts par iedzīvotāju līdzekļiem. Tautas nama nosaukuma izvēle šo faktu lieliski atspoguļo. Šīs izmaiņas nosaukumā ir nemateriālās kultūras mantojuma zaudējums Talsu novada iedzīvotājiem.

Ievērojot Talsu novada domes vēlmi pārveidot kultūras dzīvi Talsos, šis priekšlikums ir vērsts nevis uz Talsu Tautas nama saglabāšanu esošajā veidolā, bet tieši uz nosaukumu. To būtu jāsaglabā kā Talsu Tautas namu. Līdz ar šo mēs saglabātu nemateriālās kultūras mantojumu Talsos un visā novadā.

Citējot Talsu novada vēsturnieci un pētnieci Antru Grūbi: “[...] Stāsts par Tautas namu ir stāsts par Talsiem: notikumiem un cilvēkiem, priekiem un bēdām, mieru un pārdzīvojumiem, mīlestību un nepatiku, darbiem un nedarbiem, vārdu sakot – par visu, kas veido ikdienu un padara mūsu dzīvi jēgpilnu [...]”. Lai gan Talsu Tautas nama nosaukums ir mainījies vairākkārt, iedzīvotāji to uzskata par vērtību. Būtu jēgpilni to saglabāt. SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU, AICINĀM INICIATĪVU PARAKSTĪT TALSU NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM, VAI TOS, KURIEM PIEDER LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ REĢISTRĒTS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS MINĒTAJĀ TERITORIJĀ.