Turpinām parakstu vākšanu!

Pārstāvis: Artūrs LiepiņšPublicēta: 09. Sep (2023)

PAR VĒSTURISKĀ TALSU TAUTAS NAMA NOSAUKUMA SAGLABĀŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Talsu novada pašvaldībā

450
354
Jau parakstījuši 354
96

SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU, AICINĀM INICIATĪVU PARAKSTĪT TALSU NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM, VAI TOS, KURIEM PIEDER LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ REĢISTRĒTS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS MINĒTAJĀ TERITORIJĀ. 2023. gada 31. augusta Talsu novada domes sēdē tika lemts reorganizēt Talsu novada Kultūras, sporta un attīstības nodaļu, lielu daļu no tās pienākumiem piešķirot Talsu Tautas namam, pārdēvējot to par Talsu Kultūras centru. Talsu Tautas nama šīs redakcijas nosaukums ir radies 1991. gadā un lieliski atspoguļo šī nama būtību, kas ir kalpot Talsu novada un pilsētnieku kultūras dzīvei. Nams ir celts 20. gs. sākumā, un tas ir darīts par iedzīvotāju līdzekļiem. Tautas nama nosaukuma izvēle šo faktu lieliski atspoguļo. Šīs izmaiņas nosaukumā ir nemateriālās kultūras mantojuma zaudējums Talsu novada iedzīvotājiem.

Ievērojot Talsu novada domes vēlmi pārveidot kultūras dzīvi Talsos, šis priekšlikums ir vērsts nevis uz Talsu Tautas nama saglabāšanu esošajā veidolā, bet tieši uz nosaukumu. To būtu jāsaglabā kā Talsu Tautas namu. Līdz ar šo mēs saglabātu nemateriālās kultūras mantojumu Talsos un visā novadā.

Citējot Talsu novada vēsturnieci un pētnieci Antru Grūbi: “[...] Stāsts par Tautas namu ir stāsts par Talsiem: notikumiem un cilvēkiem, priekiem un bēdām, mieru un pārdzīvojumiem, mīlestību un nepatiku, darbiem un nedarbiem, vārdu sakot – par visu, kas veido ikdienu un padara mūsu dzīvi jēgpilnu [...]”. Lai gan Talsu Tautas nama nosaukums ir mainījies vairākkārt, iedzīvotāji to uzskata par vērtību. Būtu jēgpilni to saglabāt. SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU, AICINĀM INICIATĪVU PARAKSTĪT TALSU NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM, VAI TOS, KURIEM PIEDER LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ REĢISTRĒTS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS MINĒTAJĀ TERITORIJĀ.

Iniciatīvas jaunumi

Aicinām TALSU NOVADĀ DEKLARĒTOS pilsoņus papildus atbalstīt šo iniciatīvu05. Feb

Pēc pašvaldības veiktās parakstu analīzes PMLP iniciatīvas "Par vēsturiskā Talsu Tautas nama nosaukuma saglabāšanu" leģitīmo parakstu skaits ir izrādījies nepietiekams. Tāpēc aicinām TALSU NOVADĀ DEKLARĒTOS pilsoņus papildus atbalstam šai iniciatīvai – parakstieties paši/-as un dalieties ar iniciatīvas saiti sociālajos tīklos!

No decembra vidū Talsu novada pašvaldībā iesniegtā 341 paraksta par iniciatīvu diemžēl atbilstīgs Pašvaldību likuma nosacījumiem ir izrādījies tikai 241 paraksts. Proti, zem Talsu lieluma pašvaldībai nepieciešamā 300 parakstu sliekšņa.

Pašvaldību likums par kolektīvajiem iesniegumiem nosaka, ka tos ir tiesīgi parakstīt Latvijas Republikas pilsoņi, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu un kuru DZĪVESVIETA IR DEKLARĒTA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ VAI KURIEM PIEDER likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS ŠAJĀ TERITORIJĀ.

Ņemot vērā leģitīmo parakstu līdzšinējo dinamiku, kā sasniedzamo jauno mērķi iniciatīvai uzstādām 450 parakstus.

Tautas nama nosaukuma jautājums Talsu iedzīvotājiem acīmredzami ir aktuāls, un pašvaldība ir ar mieru pieņemt atkārtotu parakstu failu pie pašvaldībā kopš decembra vidus jau esošā kolektīvā iesnieguma. Tāpēc aicinām talsiniekus, kuriem vien šis Tautas nama nosaukuma jautājums ir aktuāls, mobilizēties šai iniciatīvai!

Ja paraksti to, tad dalies arī tālāk ar iniciatīvas saiti!

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 71 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītu likumu ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS