Pārstāvis: Jānis ViegliņšPublicēta: 06. Oct

PAR KVALITATĪVU SKOLAS LAIKU BEZ PERSONISKAJĀM VIEDIERĪCĒM SĀKUMSKOLĀS UN PAMATSKOLĀS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
5'198
Jau parakstījuši 5'198
4'802

Vēlos panākt personīgo viedierīču izmantošanas aizliegumu sākumskolās un pamatskolās, lai sevišķi jaunākajās klasēs bērni vairāk koncentrētos mācībām. Kā arī, lai bērni skolā socializējās ar citiem bērniem un vairāk piedalās skolas aktivitātēs. Lai bērns, atrodoties skolā, domā par skolu, nevis par sava virtuālā sociāla tēla sekotājiem. Viedierīces bērnu vidē ir kļuvušas arī par neveselīgu prestiža simbolu un sāncensības iemeslu. Virtuālās vides ietekmes mazināšana skolas laikā noteikti būs labvēlīga bērnam sevišķi svarīgajā personības un emocionālās noturības, kultūras, ētikas un apziņas par sevi veidošanās vecuma posmā. Skolas ir pietiekami aprīkotas ar viedajām tehnoloģijām un spēj mācību procesā neizmantot skolēnu pašu viedierīces. Skolās ir dežuranti, kuri var bērnu pasaukt vai nodot ziņu, ja tam mācību laikā zvana vecāki. Pēc mācībām skolā par bērna drošību, izglītošanu, audzināšanu atbild vecāki, un tie jau var lemt – lietot vai nelietot viedtālruni ģimenē. Mēs skolā redzam, ka bērni vēlu iet gulēt, nav izgulējušies, un mācībās ir miegaini. Viedierīču izmantošana vakara stundās, bērnam atrodoties mājās, negatīvi ietekmē viņa koncentrēšanās spējas un mācību materiāla apguvi skolā. Bet tas ir jau ārpus mūsu, pedagogu, tiešās ietekmes. Tomēr skolā mēs vēlamies, lai bērnu uzmanība un sekmes paaugstinās, un tas ir izdarāms. Es pats esmu pamatskolas direktors. Runājot ikdienā ar skolotājiem un skolu direktoriem, mēs redzam pārmērīgo viedierīču ietekmi uz bērniem. Tās ir lieliskas, tomēr – noteiktā laikā un vietā. Ne skolā.

Tāpēc aicinu veikt attiecīgus grozījumus Izglītības likumā.

Šāds jauninājums paredzami uzlabos sekmes, veicinās bērnu veselīgāku attīstību un mazinās nelabvēlīgu un kaitīgu saturu sociālajos tīklos un tā ietekmi uz bērniem un skolas dzīvi.