Pārstāvis: Kustība "Dzīvesbiedri"Publicēta: 01. Oct (2020)

PAR VISU ĢIMEŅU TIESISKO AIZSARDZĪBU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

20'000
23'540
Jau parakstījuši 23'540

Iniciatīvas mērķis ir aicināt likumdevēju pieņemt tiesisko regulējumu ārpus laulības savienībā dzīvojošu pāru tiesiskai atzīšanai un sociālajai aizsardzībai. Laulība Latvijas sabiedrībā vairs netiek uzskatīta par vienīgo ģimenes formu, un arvien biežāk ģimenes attiecības tiek veidotas ārpus laulības institūta. Piemēram, 2019. gadā Latvijā piedzima 7 209 bērni jeb nepilni 39% no visiem dzimušajiem, kuru vecāki nav bijuši laulībā. Taču līdz šim likumdevējs ir vairākkārt izvairījies no šādu ģimenes formu tiesiskās atzīšanas un aizsardzības. Tas neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 110. panta jēgai – ka valstij ir jāaizsargā un jāatbalsta ģimene.

Iniciatīvas iesniedzējs aicina likumdevēju pieņemt sekojošu tiesisku regulējumu. 1. Ieviestu jēdzienu "dzīvesbiedri" un "dzīvesbiedru savienība" Latvijas tiesību aktos, kas apzīmētu pastāvīgi kopā dzīvojošus cilvēkus un divu cilvēku kopdzīvi, kuri nedzīvo laulībā, bet atrodas kopdzīvē un uzskata sevi par ģimenes locekļiem. 2. Nodrošināt dzīvesbiedru pāriem iespēju reģistrēt savas attiecības atvieglotā kārtībā, paredzot attiecību reģistrēšanu pie zvērināta notāra, tai skaitā izmantojot notāru attālināto pakalpojumu iespējas – digiNotārs. 3. Likumdevējam ir jāparedz tiesisks regulējums tiem gadījumiem, kad nelaulāti pāri nav reģistrējuši savas attiecības rakstiski, tomēr pāra attiecībām ir ģimenes dibināšanas raksturs, piemēram, kopīga bērnu apgādība, kopīgas mājsaimniecības uzturēšana vai ilgstošas faktiskās attiecības. Šādos gadījumos pāriem ir jābūt tiesībām tikt atzītiem par ģimeni un izmantot no tā izrietošās tiesības uz ģimenes aizsardzību. 4. Lai juridiski atzītu par ģimeni arī pārus, kas nav laulībā, ir nepieciešams grozīt tos normatīvos aktus, kas nodrošina ģimenes aizsardzību un atbalstu, piemēram, nodrošinot noteiktus pabalstus visām ģimenēm, atbilstīgus nodokļu atvieglojumus, samazinātas un nediskriminējošas valsts nodevas, tiesības uz mājokļa īres tiesību pārņemšanu, likumiskām mantojuma tiesībām un aizgādības tiesības pār bērniem, vienlaikus, piešķirot tiesības uz informācijas saņemšanu un lēmumu pieņemšanu veselības aprūpes jomā. 5. Jāparedz sociālas garantijas un nodrošinājums ģimenei tās plašākajā nozīmē - ne tikai laulātajiem, bet arī dzīvesbiedriem un to bērniem.

Juridiska kopdzīves dzīvesbiedru savienības atzīšana sniegs atbalstu visām Latvijas ģimenēm, dodot tām drošības sajūtu. Tiks novērsti gadījumi, kad, izbeidzoties attiecībām, kāda no attiecībās esošajām personām tiek nepamatoti materiāli aizskarta, piemēram, paliekot bez ienākumiem un mājokļa, kas nodrošinātu personu sociālo aizsardzību. Tas mazinās nepieciešamību personai vērsties pie pašvaldības pēc sociālās palīdzības pakalpojumiem. Tas novērsīs arī gadījumus, kad, vienam no dzīvesbiedriem nomirstot, otram par tiesībām uz mantojumu ir jāveic 60 reizes lielākas valsts nodevas, kā tas ir pašreiz. Tas palīdzēs risināt ēnu ekonomikas jautājumus, jo cilvēki varētu droši veikt savstarpējus bezskaidras naudas darījumus, nebaidoties par to nepamatotu aplikšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tas veicinās ģimeņu drošības sajūtu, jo ārkārtas brīdī cilvēkiem būs iespēja būt klāt, kad otra veselība ir kritiskā stāvoklī, kā arī sniegt tiesības pieņemt lēmumu, ja otrs dzīvesbiedrs to nespēj pieņemt pats. Tas aizstāvēs bērnu intereses, īpaši aizgādības jautājumos. Visbeidzot, dzīvesbiedru un dzīvesbiedru savienības atzīšana veicinās drošības sajūtu ikvienam Latvijas iedzīvotājam, sniegs atbalstu visām Latvijas ģimenēm un veicinās lielāku piederības sajūtu Latvijai.

Iniciatīvas jaunumi

Pievērs uzmanību – ar Tevis atbalstīto iniciatīvu tematiski saistīts jautājums ir Saeimas dienaskārtībā!11. Jan (2021)

Nacionālās apvienības politiķi rosina Satversmē nostiprināt vīrieša un sievietes veidotās ģimenes jēdzienu.

Izsaki par to savu viedokli, balsojot par vai pret šādu ieceri! Iepriekš autorizējies platformā, lai ar šo un citiem balsojumiem veidotu savu profilu un noskaidrotu atbilstību starp Taviem ieskatiem un politiķu balsojumiem Saeimā.

Proti, Satversmes pants, kurā pašlaik ir iekļauts jēdziens “laulība”, tiktu papildināts šādi: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, kas balstīta laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā, vecāku un bērna tiesības, ieskaitot tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis). Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.”

Nacionālā apvienība, pamatojot šādu ierosinājumu, runā par vērtībām, “kas gadu simtiem mūsu tautai un tās kultūrai bijušas īpaši tuvas un pat svētas”. Pēc šī politiskā spēka domām, viena no šīm vērtībām ir arī izpratne par ģimeni, kuras pamatu veido tēvs un māte – vīrietis un sieviete –, un viņu bērni.

Tādējādi likumprojekts iezīmējot trīs iespējamos ceļus, kā veidojas ģimene: laulības rezultātā, asinsradniecības rezultātā (vecākiem, tai skaitā arī nelaulātiem, radot bērnu), kā arī adopcijas rezultātā, kas no tiesiskā viedokļa Latvijas tiesību sistēmā pielīdzināms asinsradniecībai.

Šāds ierosinājums ir izpelnījies pretrunīgu reakciju. Piemēram, jaunatnes organizācija “Protests” uzsver, ka šādi netiks sniegta papildu aizsardzība ģimenei vai bērniem, bet gan atņemtas tiesības viena vecāka, kā arī viendzimuma partneru ģimenēm.

Ja Tev ir viedoklis par šo iniciatīvu un Saeimas gaidāmo balsojumu, dalies ar ParvaiPret aicinājumu sociālajos tīklos!

Avots: platforma ParvaiPret.lv

AUTORS: MANA BALSS

Saeima noraida viendzimuma partneru attiecību reģistrēšanu29. Oct (2020)

Saeima pēc divas stundas ilgušām debatēm ceturtdien, 29. oktobrī, noraidīja vairāk nekā 10’000 Latvijas pilsoņu iniciatīvu par viendzimuma partneru attiecību reģistrēšanu.

Saeimas sēdē par iniciatīvas noraidīšanu balsoja – 55 deputāti, pret – 30, bet viens deputāts atturējās.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija iepriekš izskatīja 10’392 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Viendzimuma partneru reģistrēšana" un rosināja šo iniciatīvu noraidīt.

Komisijas vadītāja Janīna Kursīte-Pakule (NA) Latvijas Radio argumentēja, ka iniciatīva noraidīta, jo tā ir pretrunā ar Satversmi.

"Galvenais ir Satversmes 110. pants, ka valsts aizsargā un atbalsta savienību starp vīrieti un sievieti. Satversmi mēs nevaram mainīt ar 10 tūkstošu vai 15 tūkstošu cilvēku parakstiem. Pie tā jāstrādā, bet ne jau ar Satversmes mainīšanu, kas var novest līdz ne visai labām sekām," sacīja deputāte.

Viņasprāt, dažādi praktiski jautājumi būtu risināmi citādi. Piemēram, mantisku problēmu jautājumi savienībā, kas nav laulība, būtu iztirzājami Kopdzīves likumā.

Pirms pāris gadiem gan tika noraidīta arī iniciatīva par šāda likuma izstrādi, taču tagad tā tiekot plānota Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā.

Pēc Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas lēmuma kustība "Dzīvesbiedri" 1. oktobrī platformā ManaBalss sāka jaunu parakstu vākšanu iniciatīvai "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību". Jau ir savākti nepieciešamie 10’000 parakstu, lai iniciatīvu iesniegtu parlamentā, tomēr tās virzītāji vācamo parakstu slieksni ir pacēluši līdz 20’000.

Iniciatīvas pārstāvis Kaspars Zālītis skaidro, ka šāds lēmums – vērsties pie sabiedrības ar aicinājumu pēc papildus atbalsta – ir pieņemts, lai uzskatāmi pierādītu: atbalstītāju pulkā nav tikai tie paši cilvēki, kuru kolektīvo iesniegumu Saeima nesen praktiski noraidīja.

Kā redzams jau pašlaik, aktīvo atbalstītāju loks ir lielāks par sākotnējiem 10'000. Arī iniciatīvas noraidījums sabiedrības aktivitātei šai jautājumā nav licis noplakt, bet gan gluži pretēji.

Tādējādi diskusijas par šo jautājumu jau drīzumā turpināsies.

Ja atbalsti iniciatīvu "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību", tad dalies ar to arī sociālajos tīklos!

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīvas virzītāji paaugstina vācamo parakstu slieksni līdz 20'00022. Oct (2020)

Iniciatīvas "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību" virzītāji paaugstina vācamo parakstu slieksni līdz 20'000.

Iniciatīvas pārstāvis Kaspars Zālītis skaidro, ka šāds lēmums – vērsties pie sabiedrības ar aicinājumu pēc papildus atbalsta – ir pieņemts, lai uzskatāmi pierādītu: atbalstītāju pulkā nav tikai tie paši cilvēki, kuru kolektīvo iesniegumu Saeima nesen praktiski noraidīja.

Kā redzams jau pašlaik, aktīvo atbalstītāju loks ir lielāks par sākotnējiem 10'000. Arī iniciatīvas noraidījums sabiedrības aktivitātei šai jautājumā nav licis noplakt, bet gan gluži pretēji.

Skaties iniciatīvas autora video un dalies ar šo ziņu!

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

62,6% Latvijas iedzīvotāju atbalsta Dzīvesbiedru likuma pieņemšanu07. Oct (2020)

62,6% Latvijas iedzīvotāju atbalsta Dzīvesbiedru likuma pieņemšanu, liecina jaunākā socioloģisko pētījumu aģentūras SKDS veiktā aptauja pēc kustības “Dzīvesbiedri” pasūtījuma, raksta TVNET.

Aptaujā piedalījās 1051 Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 75 gadiem.

Aptaujā tika uzdoti divi jautājumi. Pirmajā respondentiem ir jautāts, kāda ir viņu attieksme pret tā sauktā dzīvesbiedru likuma pieņemšanu.

62,6% aptaujāto atbildēja, ka atbalsta šāda likuma pieņemšanu, 25% norādīja, ka neatbalsta, bet 12% izvēlējās atbilžu variantu “grūti atbildēt”.

Ar otro jautājumu ir mēģināts noskaidrot, vai paši respondenti pazīst cilvēkus, kas dzīvo nereģistrētā kopdzīvē.

Lielākā daļa aptaujāto jeb 52,5% atzīmēja, ka viņu paziņu vidū ir cilvēki, kuri dzīvo nereģistrētā kopdzīvē.

Vēl 48% norādīja, ka nereģistrētā kopdzīvē dzīvojošie cilvēki ir viņu tuvāko draugu lokā, savukārt 15,6% aptaujāto atzinuši, ka paši dzīvojot nereģistrētā kopdzīvē.

Aptauja ir notikusi kontekstā ar 30. septembrī Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas noraidīto kolektīvo iesniegumu par viendzimuma partneru reģistrēšanu, nolemjot to nevirzīt izskatīšanai parlamentā. Tūlīt pēc tam platformā ManaBalss tika ierosināta iniciatīva "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību". Jau pirmās nedēļas laikā šī iniciatīva tuvojas likumā noteiktajam 10’000 parakstu slieksnim, lai to varētu kā kolektīvo iesniegumu atkal jau nodot Saeimai.

Saeimā vairākkārt tika mēģināts noregulēt attiecības starp cilvēkiem, kas nedzīvo reģistrētā laulībā. Piemēram, 2019. gada jūnijā Saeima noraidīja dzīvesbiedru likumprojektu nelaulāto pāru aizsardzībai, bet gadu pirms tam – Saeimas vairākums noraidīja iedzīvotāju iniciatīvu par kopdzīves likumu.

Avots: TVNET

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Rekordaugsta aktivitāte iniciatīvas atbalstam pirmajā diennaktī pēc publicēšanas02. Oct (2020)

Pirmajā diennaktī pēc iniciatīvas "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību" publicēšanas to ir atbalstījuši jau vairāk nekā 3200 parakstītāju. Tā ir lielākā aktivitāte jaunai iniciatīvai tās publicēšanas pirmajā dienā.

Pēc otrdien, 30. septembrī, Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē noraidītā 10’392 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesnieguma par viendzimuma partneru reģistrēšanu jeb lēmuma to nevirzīt izskatīšanai parlamentā, dienu vēlāk platformā ManaBalss ir sākta jauna parakstu vākšana iniciatīvai "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību".

Argumentācijai par iniciatīvu komisijas locekļi un pieaicinātie eksperti minēja gan to, ka Latvija ir viena no pēdējām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur viendzimuma pāru tiesības nav aizsargātas, gan ar to, ka ģimenes jēdziens ir plašāks par vīrieša un sievietes savienību, sēdē notikušo atstāsta portāls "Apollo".

Savukārt tie, kas bija pret iniciatīvu, atsaucās uz 1938. gadā paustiem argumentiem un to, ka Satversme aizsargā ģimeni un laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, kā arī, ka, ieviešot partnerattiecību regulējumu, "ir tikai laika jautājums" līdz viendzimuma laulību atzīšanai.

Jaunajā iniciatīvā, ko iesniegusi kustība "Dzīvesbiedri", šis jautājums ir paplašināts, un tās "mērķis ir aicināt likumdevēju pieņemt tiesisko regulējumu ārpus laulības savienībā dzīvojošu pāru tiesiskai atzīšanai un sociālajai aizsardzībai".

Uz "Apollo" jautājumu, kāpēc šāds likums ir nepieciešams, kustības "Dzīvesbiedri" pārstāvis norādīja, ka šī likuma ideja ir aizsargāt pārus, kas dzīvo nereģistrētā kopdzīvē.

"Šī ir viena no izplatītākajām ģimenes formām Latvijā, un šīm ģimenēm arī ir nepieciešama sociālā aizsardzība," pauda Kaspars Eglītis, piebilstot, ka šādi valsts tām var sniegt sava veida "sociālo spilvenu brīdī, ja kaut kas notiek".

K. Eglītis arī norādīja, ka, neskatoties uz tam plaši veltīto kritiku, viendzimuma pāru statuss šajā iniciatīvā "viennozīmīgi nav galvenais".

"Viendzimuma pāri ir daļa no ģimenēm, ko šis likumprojekts aizsargās. Tas aizsargās arī tos, ko daļa sabiedrības pazīst kā civillaulību; tas aizsargās cilvēkus, kas dzīvo kopā un viens par otru rūpējas. Protams, pretiniekiem gribas atrast kādu vainīgo, bet tie ir savā ziņā populistiski saukļi, lai "noraktu" jebkuru labu ideju," sacīja K. Eglītis.

Avots: portāls "Apollo"

Ja atbalsti šo iniciatīvu, dalies ar to sociālajos tīklos!

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS