Iniciatīva nav atbalstīta

Pārstāvis: Kustība "Dzīvesbiedri"Publicēta: 01. Oct (2020)

PAR VISU ĢIMEŅU TIESISKO AIZSARDZĪBU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

20'000
23'613
Jau parakstījuši 23'613

Iniciatīvas mērķis ir aicināt likumdevēju pieņemt tiesisko regulējumu ārpus laulības savienībā dzīvojošu pāru tiesiskai atzīšanai un sociālajai aizsardzībai. Laulība Latvijas sabiedrībā vairs netiek uzskatīta par vienīgo ģimenes formu, un arvien biežāk ģimenes attiecības tiek veidotas ārpus laulības institūta. Piemēram, 2019. gadā Latvijā piedzima 7 209 bērni jeb nepilni 39% no visiem dzimušajiem, kuru vecāki nav bijuši laulībā. Taču līdz šim likumdevējs ir vairākkārt izvairījies no šādu ģimenes formu tiesiskās atzīšanas un aizsardzības. Tas neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 110. panta jēgai – ka valstij ir jāaizsargā un jāatbalsta ģimene.

Iniciatīvas iesniedzējs aicina likumdevēju pieņemt sekojošu tiesisku regulējumu. 1. Ieviestu jēdzienu "dzīvesbiedri" un "dzīvesbiedru savienība" Latvijas tiesību aktos, kas apzīmētu pastāvīgi kopā dzīvojošus cilvēkus un divu cilvēku kopdzīvi, kuri nedzīvo laulībā, bet atrodas kopdzīvē un uzskata sevi par ģimenes locekļiem. 2. Nodrošināt dzīvesbiedru pāriem iespēju reģistrēt savas attiecības atvieglotā kārtībā, paredzot attiecību reģistrēšanu pie zvērināta notāra, tai skaitā izmantojot notāru attālināto pakalpojumu iespējas – digiNotārs. 3. Likumdevējam ir jāparedz tiesisks regulējums tiem gadījumiem, kad nelaulāti pāri nav reģistrējuši savas attiecības rakstiski, tomēr pāra attiecībām ir ģimenes dibināšanas raksturs, piemēram, kopīga bērnu apgādība, kopīgas mājsaimniecības uzturēšana vai ilgstošas faktiskās attiecības. Šādos gadījumos pāriem ir jābūt tiesībām tikt atzītiem par ģimeni un izmantot no tā izrietošās tiesības uz ģimenes aizsardzību. 4. Lai juridiski atzītu par ģimeni arī pārus, kas nav laulībā, ir nepieciešams grozīt tos normatīvos aktus, kas nodrošina ģimenes aizsardzību un atbalstu, piemēram, nodrošinot noteiktus pabalstus visām ģimenēm, atbilstīgus nodokļu atvieglojumus, samazinātas un nediskriminējošas valsts nodevas, tiesības uz mājokļa īres tiesību pārņemšanu, likumiskām mantojuma tiesībām un aizgādības tiesības pār bērniem, vienlaikus, piešķirot tiesības uz informācijas saņemšanu un lēmumu pieņemšanu veselības aprūpes jomā. 5. Jāparedz sociālas garantijas un nodrošinājums ģimenei tās plašākajā nozīmē - ne tikai laulātajiem, bet arī dzīvesbiedriem un to bērniem.

Juridiska kopdzīves dzīvesbiedru savienības atzīšana sniegs atbalstu visām Latvijas ģimenēm, dodot tām drošības sajūtu. Tiks novērsti gadījumi, kad, izbeidzoties attiecībām, kāda no attiecībās esošajām personām tiek nepamatoti materiāli aizskarta, piemēram, paliekot bez ienākumiem un mājokļa, kas nodrošinātu personu sociālo aizsardzību. Tas mazinās nepieciešamību personai vērsties pie pašvaldības pēc sociālās palīdzības pakalpojumiem. Tas novērsīs arī gadījumus, kad, vienam no dzīvesbiedriem nomirstot, otram par tiesībām uz mantojumu ir jāveic 60 reizes lielākas valsts nodevas, kā tas ir pašreiz. Tas palīdzēs risināt ēnu ekonomikas jautājumus, jo cilvēki varētu droši veikt savstarpējus bezskaidras naudas darījumus, nebaidoties par to nepamatotu aplikšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tas veicinās ģimeņu drošības sajūtu, jo ārkārtas brīdī cilvēkiem būs iespēja būt klāt, kad otra veselība ir kritiskā stāvoklī, kā arī sniegt tiesības pieņemt lēmumu, ja otrs dzīvesbiedrs to nespēj pieņemt pats. Tas aizstāvēs bērnu intereses, īpaši aizgādības jautājumos. Visbeidzot, dzīvesbiedru un dzīvesbiedru savienības atzīšana veicinās drošības sajūtu ikvienam Latvijas iedzīvotājam, sniegs atbalstu visām Latvijas ģimenēm un veicinās lielāku piederības sajūtu Latvijai.

Iniciatīvas jaunumi

Šodien stājas spēkā partnerattiecību regulējumspirms 22 dienām

Veselas četras pilsoņu iniciatīvas un ar tām saistīts neatlaidīgs pilsoniskais lobijs deviņu gadu garumā. Protams, vēl daudz kas pirms un ap to, tomēr – tāds bija ceļš līdz partnerattiecību juridiskai atzīšanai Latvijā.

Pērn 9. novembrī Saeima pieņēma grozījumus vairākos normatīvajos aktos, kas turpmāk dod iespēju pilngadīgām personām neatkarīgi no to dzimuma juridiski nostiprināt savas attiecības, vēršoties pie notāra un noslēdzot partnerību. Grozījumi stājās spēkā šodien, 2024. gada 1. jūlijā.

Naktī uz 1. jūliju Jānis un Maksims jau savā starpā noslēdza partnerību un pēc tam apmainījās ar sudraba gredzeniem, par Latvijā pirmo pāri, kas šādi reģistrējuši partnerattiecības, raksta Delfi.

Pēc partnerības noslēgšanas Jāni un Maksimu sagaidīja svinīgā ceremonija Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē, kur piedalījās gan viņu draugi, gan organizācijas "Dzīvesbiedri" pārstāvji, kā arī tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), kas uzrunā uzsvēra prieku un laimi būt klāt šādā brīdī.

Viņa pauda, ka ceļš uz regulējuma izstrādāšanu nebija gluds, taču bija laime pabeigt to, lai pēc tam cilvēki var vērtēt, kā to var papildināt. "Vēlos jūs apsveikt, ka esat paši, paši pirmie, kuri vēsturiski Latvijas tiesiskas demokrātiskas valsts cilvēktiesībām pasaka, ka katram cilvēkam ir tiesības būt laimīgam. Valsts to zina, atzīst, respektē un reģistrē," apsveikuma runā Maksimam un Jānim sacīja ministre.

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 77 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Kultūras darbinieki: Naura Puntuļa balsojums pret visu ģimeņu aizsardzību ir pretrunā nozares definētajai iekļaujošajai politikai08. Dec (2022)

Vairāk nekā 400 kultūras darbinieki publiskā vēstulē kultūras ministram Naurim Puntulim (NA) norādījuši uz pretrunām starp viņa balsojumu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā pret iniciatīvu "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību" un Kultūras ministrijas izstrādātajiem plānošanas un stratēģiskajiem dokumentiem un aicinājuši iespējamo nākamo termiņu kultūras ministra amatā aizvadīt atbilstoši Satversmē noteiktajām pamatvērtībām un ar savu darbību rādīt paraugu empātiskas un iekļaujošas sabiedrības veidošanā, raksta LSM.

Kultūras un mākslas nozares darbinieki atklātā vēstulē Kultūras ministrijai, kultūras ministram Naurim Puntulim un ministru prezidentam Krišjānim Kariņam ("Jaunā Vienotība") norādīja, ka 2022. gada 30. novembrī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā deputāts un kultūras ministrs Nauris Puntulis balsoja pret vairāk nekā 23 000 Latvijas pilsoņu atbalstīto iniciatīvu "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību", kas komisijā ar šo balsojumu tika noraidīta un līdz ar to noraidīta arī tās tālākā virzības izskatīšana Saeimā.

Ņemot vērā, ka Kultūras ministrijai un nozarei saistošos plānošanas un darbības stratēģijas dokumentos tiek uzsvērta saliedētas, iekļaujošas sabiedrības nozīme demokrātiskas valsts pastāvēšanā, kultūras darbinieku redzējumā ministra balsojums ir "pretrunā ar šīm demokrātiskas valsts pastāvēšanai svarīgajām dimensijām".

Vēstulē atzīmēts, ka "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam" skaidro:

"Eiropas Savienības līmenī definētais saliedētas sabiedrības koncepts ietver trīs savstarpēji saistītas dimensijas:

1) iedzīvotāju savstarpējās attiecības – savstarpēja uzticēšanās, sociālo tīklu veidošanās, sabiedrības daudzveidības pieņemšana;

2) iesakņošanās jeb piederība – ticība valsts institūcijām, taisnīguma izpratne un cieša saikne ar valsti;

3) izpratne par kopējo labumu – iedzīvotāju atbildības izjūta par līdzcilvēkiem un vēlme palīdzēt jeb solidaritāte, cieņa pret vispārīgiem sabiedrības noteikumiem un pilsoniskā/politiskā līdzdalība."

Kultūras darbinieki vēstulē akcentējuši, ka, viņuprāt, "sabiedrības daudzveidības pieņemšana nozīmē atzīt arī dažādās ģimenes, kas ir daļa no Latvijas sabiedrības un uz kuru tiesiskās aizsardzības nepieciešamību norāda Satversmes tiesa. Daudz šādu ģimeņu strādā arī Kultūras ministrijas pārvaldītajā nozarē, piedalās amatiermākslas kustībā, būs nākamā gada Dziesmu un Deju svētku lielā kopkora daļa."

Vēstulē arī pausts, ka ""ticību valsts institūcijām" iedragā tas, ka kultūras ministrs, no vienas puses, pasniedz valsts un starptautiski nozīmīgus apbalvojumus LGBTQ+ kopienas cilvēkiem, izceļ viņu nozīmi Latvijas vārda nešanā, bet, no otras, atņem tiesības viņu ģimenēm tapt atzītām un aizsargātām likuma priekšā. Šāda dubultmorāle nenoliedzami liek apšaubīt taisnīguma izpratni, mazina ticību valsts varai un nozares definētajai iekļaujošajai politikai."

Vēstules autori arī uzsver, ka ""kopējais labums" paredz drošu vidi un cieņpilnu attieksmi pret ikvienu cilvēku mūsu sabiedrībā. Naura Puntuļa balsojums nostāda daļu mūsu kolēģu nelīdztiesīgā pozīcijā un vairāk nekā 23 000 valsts iedzīvotājiem pauž, ka viņu viedoklis nav jāņem vērā un viņu pilsoniskā iesaiste ir nevērtīga. Salīdzinājumam, 23 000 iedzīvotāju veido lielāku kopkori nekā ietilpst jaunajā Dziesmusvētku estrādē."

"Vienota, droša un atvērta sabiedrība" ir viena no galvenajām prioritātēm arī Nacionālajā attīstības plānā 2021.- 2027. gadam: "Sabiedrība nevar būt vienota, droša un atvērta, ja sabiedrības līmenī netiek stiprināta sociālā iekļaušana un attīstīta empātija". 

Kultūras darbinieki vēstulē ministram norādījuši: "Mēs – kultūras un mākslas nozares pārstāvji – apzināmies savu nozīmi saliedētas, empātiskas sabiedrības veidošanā. Ar lielu atbildību mēs raugāmies, lai mūsu tiešais, radošais darbs palīdzētu radīt vidi, kurā cilvēki cits citam uzticētos, pieņemtu daudzveidību, rīkotos solidāri, cienītu savu valsti un cits citu, apzinātos savas balss spēku, ticētu līdzdalībai un savai spējai ietekmēt valsts darbu. Uzskatām, ka mūsu rīcība ir saskaņā ar Kultūras ministrijas definētajām nostādnēm."

Vēstules autori aicina Nauri Puntuli iespējamo nākamo termiņu kultūras ministra amatā aizvadīt "atbilstoši Satversmē noteiktajām pamatvērtībām, rīkoties atbilstoši savas vadītās nozares mērķiem, saliedēt visus Latvijas cilvēkus un ar savu darbību rādīt paraugu empātiskas un iekļaujošas sabiedrības veidošanā, pat ja tas ir pretrunā ar Nacionālās apvienības ideoloģisko nostāju."

Pilns vēstules teksts un to parakstījušo kultūras darbinieku saraksts ir iegūstams LSM mājaslapā.

Avots: LSM

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Jaunā Juridiskā komisija sākto Civilās savienības likumu savā darba kārtībā nepārņem06. Dec (2022)

Saeimas Juridiskā komisija otrdien lēma neturpināt 13. Saeimā sākto darbu pie Civilās savienības likuma, raksta LSM. Tas nozīmē, ka 14. Saeimas deputāti nelems par likumprojektu, kas aizsargātu visu ģimeņu tiesiskās attiecības.

13. Saeima Civilās savienības likumu paguva skatīt divos lasījumos. Deputātiem un pieaicinātajām personām bija daudz jautājumu likumprojekta autorei Tieslietu ministrijai, un diskusijas bija salīdzinoši plašas. Daļa deputātu norādīja, ka likumprojektu ir jāturpina skatīt, jo Saeimai ir jāpilda Satversmes tiesas lēmumus, kas prasa aizsargāt visas ģimenes – arī viendzimuma partneru veidotas.

Citi deputāti iestājas pret likumprojekta skatīšanu. Piemēram, Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Gunārs Kūtris likumprojektu nosauca par maskētu laulību likumu.

Savukārt komisijas vadītājs Andrejs Judins ("Jaunā Vienotība") norādīja, ka likumprojekts ģimeni neapdraud.

Bija arī daļa deputātu, kas sacīja, ka likumprojekts būtu jāprecizē, taču tas neliedz turpināt darbu pie tā.

Par darba turpināšanu pie šī likumprojekta balsoja pieci deputāti, taču pieci bija arī pret. Vienlīdzīga balsojuma gadījumā notika vēl viens balsojums, taču tas neatšķīrās. Tas nozīmē, ka deputāti lēma neturpināt darbu pie likumprojekta.

Uz jautājumu, vai Tieslietu ministrija gatavos jaunu likumprojektu, tās pārstāve Dagnija Palčevska atbildēja, ka par to būs jālemj nākamajai jomas vadībai.

"Tas noteikti ir jautājums, kad būs stājies amatā jaunais ministrs vai ministre un kāds ir viņa politiskais redzējums. Droši vien, ka šobrīd ir pāragri izteikt kādus minējumus. Katrā ziņā ļoti daudz alternatīvu, ko piedāvāt īsti nav, jo tie jautājumi ir vieni un tie paši, kas ir jāliek iekšā likumprojektā, ar citu nosaukumu vai ar nedaudz citu saturu. Bet, vai tas mainīs rezultātu, kāda ir politiskās vadības nostāja, to tad laiks rādīs," sacīja D. Palčevska.

Nolūkā izpildīt Satversmes tiesas spriedumu Labklājības ministrija izstrādāja grozījumus Darba likumā. Taču grozījumi nerisina tiesas identificēto problemātiku, ka likumdevējs nav paredzējis normatīvajos aktos nedz dažādu dzimumu pāru faktiskās kopdzīves, nedz arī viena dzimuma pāru faktiskās kopdzīves tiesību aizsardzību.

Dažādas iniciatīvas līdz šim ir nonākušas līdz Saeimai, piemēram, 2018. gadā Kopdzīves likums, 2019. gadā Dzīvesbiedru likums, taču nevienu no šiem likumprojektiem deputāti neatbalstīja.

Satversmes tiesa norādījusi, ka tiesiskais regulējums, kas paredzētu viendzimuma partneru ģimenei vien formālu atzīšanu, bet nenodrošinātu aizsardzību un atbalstu, pēc būtības nozīmētu viendzimuma partneru ģimenes atzīšanu par nesvarīgu ģimenes formu un tādējādi būtu cilvēka cieņu aizskarošs.

KONTEKSTS:

Likumdevējiem līdz šā gada 1. jūnijam bija jānovērš Darba likumā noteiktā par atvaļinājumu tikai bērna tēvam neatbilstība Satversmei. Tā lēma Satversmes tiesa, izskatot sievietes iesniegumu, kuras partnere nesaņēma pēc bērna piedzimšanas paredzēto atvaļinājumu. Tiesā uzsvēra, ka ģimene nav tikai laulībā balstīta savienība. Tādēļ valsts pienākums ir aizsargāt un atbalstīt arī viendzimuma partneru ģimenes. ST spriedums neskar laulības institūtu, kas definēts kā sievietes un vīrieša savienība.

Arī "Latvijas Senioru kopienu apvienība" atzinīgi vērtējusi piedāvāto regulējumu, norādot, ka noteikt kritērijus, pēc kādiem juridiski var formulēt, kas ir ģimene, un atbilstoši tam noteikt ģimenes sociāli ekonomisko aizsardzību un atbalstu, ir būtiski arī daudziem senioriem, jo Latvijā netrūkst gadījumu, kad dažādu iemeslu dēļ vecāka gadu gājuma cilvēki dzīvo kopā vienā mājsaimniecībā un rūpējas viens par otru, kamēr viņu juridiskie laulātie vai tuvākie radinieki par šiem cilvēkiem neliekas ne zinis.

Iepriekš ziņots, ka Saeimā varētu pietikt balsu Civilās savienības likumam. Tomēr to pieņemt neizdevās. Tā rezultātā desmitiem viendzimuma ģimenes lūgušas ģimenes fakta konstatāciju tiesas ceļā, daudzas jau to saņēmušas. Tāpat arī kustība "Dzīvesbiedri" Saeimā iesniedza līdzdalības platformas ManaBalss.lv iniciatīvu "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību" ar 23 544 Latvijas iedzīvotāju parakstiem. 14. Saeimas Mandātu komisija iniciatīvu noraidīja.

Vienlaikus Centrālajā vēlēšanu komisijā notika parakstu vākšana par grozījumiem Satversmē. Iniciatori "Latvijas vīru biedrība" piedāvāja noteikt, ka ģimenes pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija, tādējādi izslēdzot viendzimuma pārus no tādiem, kas var veidot ģimeni. Parakstu vākšana nebija veiksmīga. Arī vairāki juristi un nevalstiskās organizācijas ir pret Civilās savienības likumu.

Avots: LSM

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Mandātu komisija nevirza tālāk kolektīvo iesniegumu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību30. Nov (2022)

Iniciatīvu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, kurā tika rosināts tiesiski atzīt ārpus laulības savienībā dzīvojošus pārus un nodrošināt viņu sociālo aizsardzību, Saeimas Mandātu komisija trešdien, 30. novembrī, noraidīja, raksta LSM.

Jānorāda, ka šāda ārpus laulības savienībā dzīvojošus pāru atzīšana un aizsardzība attiektos arī uz viendzimuma pāriem.

Saeimas Mandātu komisijas deputāti šodien sanāca uz pirmo sēdi, un viens no pirmajiem tās darba kārtības jautājumiem bija lemt par tālāko virzību vairāk par 23'000 Latvijas iedzīvotāju atbalstītajai iniciatīvai "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību". Vairāki runātāji sēdē atgādināja, ka iepriekšējā Saeima ir ignorējusi un nav izpildījusi Satversmes tiesas uzstādījumu par visu ģimeņu aizsardzību.

"Tas ir likumdevēja pienākums ieviest visām ģimenēm aizsardzību, arī viendzimuma," norādīja Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska.

Komisijas deputātu viedokļi par iniciatīvas virzīšanu izskatīšanai Saeimā dalījās.

"Atbalstīt kādas citas iniciatīvas kā tikai un vienīgi dabiskas ģimenes ir laikam neatbilstoši," sacīja Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš ("LPV"). Arī deputāts Raivis Dzintars (NA) sacīja, ka balsos pret iniciatīvu, jo paralēlas institūcijas laulībai nav gatavs atbalstīt.

Savukārt parlamentāriete Antoņina Ņenaševa (P) uzsvēra, ka demokrātiskā valstī šādu jautājumu nevar neskatīt.

Pieci "Jaunās Vienotības" un "Progresīvo" deputāti balsoja "par", bet astoņi pārējo frakciju deputāti – "pret". Tādējādi iniciatīvas tālākās virzības izskatīšana Saeimā tika noraidīta.

Avots: LSM

AUTORS: MANA BALSS

Pievērs uzmanību – ar Tevis atbalstīto iniciatīvu tematiski saistīts jautājums ir Saeimas dienaskārtībā!11. Jan (2021)

Nacionālās apvienības politiķi rosina Satversmē nostiprināt vīrieša un sievietes veidotās ģimenes jēdzienu.

Izsaki par to savu viedokli, balsojot par vai pret šādu ieceri! Iepriekš autorizējies platformā, lai ar šo un citiem balsojumiem veidotu savu profilu un noskaidrotu atbilstību starp Taviem ieskatiem un politiķu balsojumiem Saeimā.

Proti, Satversmes pants, kurā pašlaik ir iekļauts jēdziens “laulība”, tiktu papildināts šādi: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, kas balstīta laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā, vecāku un bērna tiesības, ieskaitot tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis). Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.”

Nacionālā apvienība, pamatojot šādu ierosinājumu, runā par vērtībām, “kas gadu simtiem mūsu tautai un tās kultūrai bijušas īpaši tuvas un pat svētas”. Pēc šī politiskā spēka domām, viena no šīm vērtībām ir arī izpratne par ģimeni, kuras pamatu veido tēvs un māte – vīrietis un sieviete –, un viņu bērni.

Tādējādi likumprojekts iezīmējot trīs iespējamos ceļus, kā veidojas ģimene: laulības rezultātā, asinsradniecības rezultātā (vecākiem, tai skaitā arī nelaulātiem, radot bērnu), kā arī adopcijas rezultātā, kas no tiesiskā viedokļa Latvijas tiesību sistēmā pielīdzināms asinsradniecībai.

Šāds ierosinājums ir izpelnījies pretrunīgu reakciju. Piemēram, jaunatnes organizācija “Protests” uzsver, ka šādi netiks sniegta papildu aizsardzība ģimenei vai bērniem, bet gan atņemtas tiesības viena vecāka, kā arī viendzimuma partneru ģimenēm.

Ja Tev ir viedoklis par šo iniciatīvu un Saeimas gaidāmo balsojumu, dalies ar ParvaiPret aicinājumu sociālajos tīklos!

Avots: platforma ParvaiPret.lv

AUTORS: MANA BALSS

Saeima noraida viendzimuma partneru attiecību reģistrēšanu29. Oct (2020)

Saeima pēc divas stundas ilgušām debatēm ceturtdien, 29. oktobrī, noraidīja vairāk nekā 10’000 Latvijas pilsoņu iniciatīvu par viendzimuma partneru attiecību reģistrēšanu.

Saeimas sēdē par iniciatīvas noraidīšanu balsoja – 55 deputāti, pret – 30, bet viens deputāts atturējās.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija iepriekš izskatīja 10’392 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Viendzimuma partneru reģistrēšana" un rosināja šo iniciatīvu noraidīt.

Komisijas vadītāja Janīna Kursīte-Pakule (NA) Latvijas Radio argumentēja, ka iniciatīva noraidīta, jo tā ir pretrunā ar Satversmi.

"Galvenais ir Satversmes 110. pants, ka valsts aizsargā un atbalsta savienību starp vīrieti un sievieti. Satversmi mēs nevaram mainīt ar 10 tūkstošu vai 15 tūkstošu cilvēku parakstiem. Pie tā jāstrādā, bet ne jau ar Satversmes mainīšanu, kas var novest līdz ne visai labām sekām," sacīja deputāte.

Viņasprāt, dažādi praktiski jautājumi būtu risināmi citādi. Piemēram, mantisku problēmu jautājumi savienībā, kas nav laulība, būtu iztirzājami Kopdzīves likumā.

Pirms pāris gadiem gan tika noraidīta arī iniciatīva par šāda likuma izstrādi, taču tagad tā tiekot plānota Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā.

Pēc Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas lēmuma kustība "Dzīvesbiedri" 1. oktobrī platformā ManaBalss sāka jaunu parakstu vākšanu iniciatīvai "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību". Jau ir savākti nepieciešamie 10’000 parakstu, lai iniciatīvu iesniegtu parlamentā, tomēr tās virzītāji vācamo parakstu slieksni ir pacēluši līdz 20’000.

Iniciatīvas pārstāvis Kaspars Zālītis skaidro, ka šāds lēmums – vērsties pie sabiedrības ar aicinājumu pēc papildus atbalsta – ir pieņemts, lai uzskatāmi pierādītu: atbalstītāju pulkā nav tikai tie paši cilvēki, kuru kolektīvo iesniegumu Saeima nesen praktiski noraidīja.

Kā redzams jau pašlaik, aktīvo atbalstītāju loks ir lielāks par sākotnējiem 10'000. Arī iniciatīvas noraidījums sabiedrības aktivitātei šai jautājumā nav licis noplakt, bet gan gluži pretēji.

Tādējādi diskusijas par šo jautājumu jau drīzumā turpināsies.

Ja atbalsti iniciatīvu "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību", tad dalies ar to arī sociālajos tīklos!

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīvas virzītāji paaugstina vācamo parakstu slieksni līdz 20'00022. Oct (2020)

Iniciatīvas "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību" virzītāji paaugstina vācamo parakstu slieksni līdz 20'000.

Iniciatīvas pārstāvis Kaspars Zālītis skaidro, ka šāds lēmums – vērsties pie sabiedrības ar aicinājumu pēc papildus atbalsta – ir pieņemts, lai uzskatāmi pierādītu: atbalstītāju pulkā nav tikai tie paši cilvēki, kuru kolektīvo iesniegumu Saeima nesen praktiski noraidīja.

Kā redzams jau pašlaik, aktīvo atbalstītāju loks ir lielāks par sākotnējiem 10'000. Arī iniciatīvas noraidījums sabiedrības aktivitātei šai jautājumā nav licis noplakt, bet gan gluži pretēji.

Skaties iniciatīvas autora video un dalies ar šo ziņu!

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

62,6% Latvijas iedzīvotāju atbalsta Dzīvesbiedru likuma pieņemšanu07. Oct (2020)

62,6% Latvijas iedzīvotāju atbalsta Dzīvesbiedru likuma pieņemšanu, liecina jaunākā socioloģisko pētījumu aģentūras SKDS veiktā aptauja pēc kustības “Dzīvesbiedri” pasūtījuma, raksta TVNET.

Aptaujā piedalījās 1051 Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 75 gadiem.

Aptaujā tika uzdoti divi jautājumi. Pirmajā respondentiem ir jautāts, kāda ir viņu attieksme pret tā sauktā dzīvesbiedru likuma pieņemšanu.

62,6% aptaujāto atbildēja, ka atbalsta šāda likuma pieņemšanu, 25% norādīja, ka neatbalsta, bet 12% izvēlējās atbilžu variantu “grūti atbildēt”.

Ar otro jautājumu ir mēģināts noskaidrot, vai paši respondenti pazīst cilvēkus, kas dzīvo nereģistrētā kopdzīvē.

Lielākā daļa aptaujāto jeb 52,5% atzīmēja, ka viņu paziņu vidū ir cilvēki, kuri dzīvo nereģistrētā kopdzīvē.

Vēl 48% norādīja, ka nereģistrētā kopdzīvē dzīvojošie cilvēki ir viņu tuvāko draugu lokā, savukārt 15,6% aptaujāto atzinuši, ka paši dzīvojot nereģistrētā kopdzīvē.

Aptauja ir notikusi kontekstā ar 30. septembrī Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas noraidīto kolektīvo iesniegumu par viendzimuma partneru reģistrēšanu, nolemjot to nevirzīt izskatīšanai parlamentā. Tūlīt pēc tam platformā ManaBalss tika ierosināta iniciatīva "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību". Jau pirmās nedēļas laikā šī iniciatīva tuvojas likumā noteiktajam 10’000 parakstu slieksnim, lai to varētu kā kolektīvo iesniegumu atkal jau nodot Saeimai.

Saeimā vairākkārt tika mēģināts noregulēt attiecības starp cilvēkiem, kas nedzīvo reģistrētā laulībā. Piemēram, 2019. gada jūnijā Saeima noraidīja dzīvesbiedru likumprojektu nelaulāto pāru aizsardzībai, bet gadu pirms tam – Saeimas vairākums noraidīja iedzīvotāju iniciatīvu par kopdzīves likumu.

Avots: TVNET

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Rekordaugsta aktivitāte iniciatīvas atbalstam pirmajā diennaktī pēc publicēšanas02. Oct (2020)

Pirmajā diennaktī pēc iniciatīvas "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību" publicēšanas to ir atbalstījuši jau vairāk nekā 3200 parakstītāju. Tā ir lielākā aktivitāte jaunai iniciatīvai tās publicēšanas pirmajā dienā.

Pēc otrdien, 30. septembrī, Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē noraidītā 10’392 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesnieguma par viendzimuma partneru reģistrēšanu jeb lēmuma to nevirzīt izskatīšanai parlamentā, dienu vēlāk platformā ManaBalss ir sākta jauna parakstu vākšana iniciatīvai "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību".

Argumentācijai par iniciatīvu komisijas locekļi un pieaicinātie eksperti minēja gan to, ka Latvija ir viena no pēdējām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur viendzimuma pāru tiesības nav aizsargātas, gan ar to, ka ģimenes jēdziens ir plašāks par vīrieša un sievietes savienību, sēdē notikušo atstāsta portāls "Apollo".

Savukārt tie, kas bija pret iniciatīvu, atsaucās uz 1938. gadā paustiem argumentiem un to, ka Satversme aizsargā ģimeni un laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, kā arī, ka, ieviešot partnerattiecību regulējumu, "ir tikai laika jautājums" līdz viendzimuma laulību atzīšanai.

Jaunajā iniciatīvā, ko iesniegusi kustība "Dzīvesbiedri", šis jautājums ir paplašināts, un tās "mērķis ir aicināt likumdevēju pieņemt tiesisko regulējumu ārpus laulības savienībā dzīvojošu pāru tiesiskai atzīšanai un sociālajai aizsardzībai".

Uz "Apollo" jautājumu, kāpēc šāds likums ir nepieciešams, kustības "Dzīvesbiedri" pārstāvis norādīja, ka šī likuma ideja ir aizsargāt pārus, kas dzīvo nereģistrētā kopdzīvē.

"Šī ir viena no izplatītākajām ģimenes formām Latvijā, un šīm ģimenēm arī ir nepieciešama sociālā aizsardzība," pauda Kaspars Eglītis, piebilstot, ka šādi valsts tām var sniegt sava veida "sociālo spilvenu brīdī, ja kaut kas notiek".

K. Eglītis arī norādīja, ka, neskatoties uz tam plaši veltīto kritiku, viendzimuma pāru statuss šajā iniciatīvā "viennozīmīgi nav galvenais".

"Viendzimuma pāri ir daļa no ģimenēm, ko šis likumprojekts aizsargās. Tas aizsargās arī tos, ko daļa sabiedrības pazīst kā civillaulību; tas aizsargās cilvēkus, kas dzīvo kopā un viens par otru rūpējas. Protams, pretiniekiem gribas atrast kādu vainīgo, bet tie ir savā ziņā populistiski saukļi, lai "noraktu" jebkuru labu ideju," sacīja K. Eglītis.

Avots: portāls "Apollo"

Ja atbalsti šo iniciatīvu, dalies ar to sociālajos tīklos!

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS