Iniciatīva ir noraidīta

Pārstāvis: Uldis KronblūmsPublicēta: 08. Nov (2018)

PASARGĀSIM JŪRMALAS KĀPAS NO APBŪVES!
Iniciatīva tiks iesniegta Jūrmalas pildētas dome

5'000
1'737
Jau parakstījuši 1'737
3'263

Jūrmalas dome ir nodevusi publiskajai apspriešanai lokālplānojumu trīs zemesgabaliem Jūrmalas kāpās Bulduros pie pludmales, lai atļautu apbūvēt līdz šim neskarto kāpu zonu. Kāpas virsotnē Parex bijušā īpašnieka ģimene blakus tai jau piederošajai liela apjoma būvei, kas formāli tika nodēvēta par sabiedrisku ēku, plāno attīstīt īpašumu, kas dokumentos tiek saukts par viesu namu, kā arī izveidot pievedceļu kāpās un jaunas ielas tuvējā mežā. Pret neskartās dabas teritorijas pārveidošanu jau 2016. gadā iebilda vairāki tūkstoši jūrmalnieku, bet Jūrmalas dome un VARAM iebildumus neņēma vērā. Būvniecība un tās pievedceļu izbūve dabas teritorijās kārtējo reizi iznīcinās Jūrmalas lielāko vērtību – skaisto dabu, mazinot pilsētas pievilcību. Nav šaubu, ka kāpās tiks uzcelta kārtējā dzīvokļu ēka, jo līdzīgas viltus viesnīcas un viesu namus ātras peļņas tīkotāji ar Jūrmalas domes atbalstu pilsētā sabūvējuši jau daudzus desmitus.

Parakstoties jūs piekrītat Jūrmalas pilsētas domei adresētajam Jūrmalas Aizsardzības biedrības 07.11.2018 iesniegumam Nr. 23/2018 “ Par iebildumiem lokālplānojumam zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304”. Detalizētāku aprakstu jūs varat atrast www.jab.lv, bet pats iesniegums ir pielikumā. Aicinām parakstīties pret kāpu apbūvi ne tikai Jūrmalas, bet visas Latvijas iedzīvotājus. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam nosargāt tās dabas vērtības, kas nav novērtējamas naudā un ir saglabājamas visas Latvijas iedzīvotājiem un nākamajām paaudzēm. Šo Jūrmalas dārgumu nedrīkst upurēt dažu cilvēku peļņas interesēs.

Mums ir dziļa pārliecība, ka ilgtermiņā dabas un kultūrvides vērtību saglabāšana ir arī ekonomiski izdevīga un palielinās kopējo kūrorta vērtību. Tieši šīs vērtības uzrunā pilsētas viesus, kuru vajadzības nodrošina darbu Jūrmalas iedzīvotājiem. Jūsu paraksts ir svarīgs, jo liks aizdomāties tiem, kuri izlemj daudzu pilsētas teritoriju likteni. Mēs ticam, ka kopā mums izdosies!

Pievienots dokuments

JAB_23_2018_JD_41A_iebildumi_parakstits.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Panākums – pateicoties iniciatīvas autora neatlaidībai, 36'000 kvadrātmetri Jaundubultu kāpu meža netiks privatizēti02. Feb (2023)

Sveiks! Tu saņem šo ziņu, jo esi parakstījis/-usi kādu no Jūrmalas aizsardzības biedrības iniciatīvām. Ja esi parakstījis vairākas tematiski līdzīgas ManaBalss.lv iniciatīvas, tad Tu šo ziņu e-pastā vari saņemt vairākkārt. Atvainojamies par sagādāto neērtību un lūdzam Tavu sapratni – šī nav "nospamošana", bet gan mēģinājums turēt Tevi lietas kursā. Lai novērstu šādu ziņu dublēšanos vienam adresātam, ir nepieciešams programmēšanas darbs, ko pašlaik nevaram atļauties. Solām pie pirmās iespējas to paveikt.

Pateicoties vairāk nekā 4'000 jūrmalnieku atbalstam un Jūrmalas aizsardzības biedrības (JAB) ļoti daudzajiem iesniegumiem visdažādākajām institūcijām, skaistā 36'000 kvadrātmetrus lielā Jaundubultu kāpu meža privatizācija ir novērsta. Kāpa arī turpmāk paliks pilsētas zaļā zona!

Tā saziņā ar ManaBalss.lv saka JAB pārstāvis Uldis Kronblūms, kā arī tas ir lasāms biedrības mājas lapā.

Sekojot JAB argumentiem, Ministru kabinets sagatavoja privatizācijas atteikumu un  vēlreiz piedāvāja zemesgabalu pārņemt Jūrmalas domei.

Iepriekš pašvaldība atklāti atbalstīja privatizāciju, jo atteicās lūgt valsti nodot zemesgabalu tai bez atlīdzības. Bet, kad nu valsts pati piedāvāja, – par to vispār nelēma. Tagad, kad kļuva skaidrs, ka privatizācija tiks atteikta, dome 2023. gada 26. janvāra sēdē izmantoja atkārtotu piedāvājumu un nolēma pārņemt zemesgabalu savā īpašumā. Protams, mums jābūt modriem, jo nojumes uzturēšanai pašvaldībai būs jāiznomā atbilstīga zemes platība.

Minētais gadījuma sākums atspoguļots arī  2021. gada 19. decembra LTV radījumā. Tas vēstīja, ka dēļ izmaiņām Meža likumā būvju īpašniekiem ar valdības lēmumu būs iespēja privatizēt daudz lielākas valsts meža zemes, nekā agrāk bija atļauts.

Viens no ieguvējiem būtu bijis Rietumu bankas īpašniekam piederošais uzņēmums "EM Investments", kurš pieteicās privatizēt apmēram 36'000 kvadrātnetru kāpu meža jūras krastā, jo tam piederēja būves (nojume, caurlaižu punkts)  ar 100 kvadrātmetru kopējo platību pašā zemesgabala malā. Privatizācijas rezultātā 36'000 kvadrātmetru lielais zemesgabals tiktu iegūts par 29'000 EUR jeb aptuveni par 80 centiem kvadrātmetrā.

Nav šaubu, ka agrāk vai vēlāk zemesgabals ar kārtējo  Jūrmalas deputātu lēmumu kļūtu apbūvējams, un tā vērtība būtu mērāma jau miljonos. Protams, ka galvenais tādā gadījumā būtu zaudēta pastaigu vieta Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem.

Notikumu hronoloģija:

1. Jūrmalas dome atsakās lūgt valsti SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā atdot zemesgabalu bez atlīdzības pašvaldībai.

2. Panācām, ka SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pats piedāvā zemesgabalu  Jūrmalas domei. 19.01.2022. Jūrmalas domes attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē tomēr tiek nolemts to nepārņemt un virzīt šādu lēmumu uz Domes sēdi. 27.01.2022. sēdē domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis noņem šo jautājumu no dienaskārtības, un turpmāk tas netiek izskatīts.

3. Pēc ilgstošām aktivitātēm (iesniegumi, paraksti ManaBalss.lv) izdodas panākt, ka Ministru kabinets pretēji Jūrmalas domes cerētajam sagatavo tiesību aktu projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi zemesgabalā "Jaundubulti 1402", Jūrmalā".

4. SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" atkārtoti piedāvā Jūrmalas domei pārņemt zemesgabalu.

5. Jūrmalas dome pēkšņi maina kādreizējo viedokli, un 26.01.2023. domes sēdē pieņem lēmumu pārņemt zemesgabalu.

Viedokļa maiņu cenšas skaidrot ar to, ka iepriekš Aizsargjoslu likums neatļāva nodot valsts zemi pašvaldībai un otrādi, bet tagad grozījumi Aizsargjoslu likumā to atļauj. Tā nav patiesība, jo pirms grozījumu pieņemšanas pastāvēja atšķirīgi ministriju viedokļi, un praksē šādas nodošanas jau notika.

Jebkurā gadījumā pašvaldība drīkstēja pieņemt lēmumu par pārņemšanu, kas pārtrauktu privatizācijas procesu, un tālākais būtu Ministru kabineta kompetencē. Jūrmalas dome jau ir pieņēmusi šādus lēmumus, un konkrētajā piemērā zemesgabali ar kadastra nr. 13000071116 un 13000191103 ir bez jebkādām pašvaldībai piederošām būvēm un neatšķiras jau no minētā Jaundubulti 1402.

6. Vēl pieminēšanas vērts ir tas, ka jau minētajā 19.01.2022. komitejas sēdē, kur lēma zemesgabalu nepārņemt, domes priekšsēdētāja un komitejas vadītāja vietnieks Jānis Lediņš (arī Zemkopības ministra padomnieks un "Apvienotā saraksta" valdes loceklis) pauž diezgan interesantu viedokli:

"Ievērojot to, ka zemesgabals ir jākopj un jāuztur, jāveic nekustamā īpašuma nodokļa samaksa, jautājuma izskatīšana par zemesgabala pārņemšanu ir izdevīga zemesgabala īpašniekam un pārvaldītājam SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" un būvju īpašniekam SIA "EM Investments". Ierosina zemesgabalu nepārņemt."

Domes sēdē uz jautājumu, kā pēc viedokļa maiņas gatavojas izvairīties no zemesgabala kopšanas, Lediņa kungs īsti neatbild.

7. 31.03.2022. Jūrmalas dome pieņēma lēmumu Nr. 118 "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā", kur blakus esošās, tam pašam būdiņu īpašniekam piederošās bijušās sanatorijas "Jūras līcis" teritorijā atļauto izmantošanu mainīs no tikai publiskās apbūves arī uz daudzdzīvokļu. Iepriekš īpašnieki rakstīja, ka viņiem lielais 36'000 kvadrātmetru gabals nepieciešams, jo blakus atjaunošot dziednīcu, kas nu vairs īsti neatbilst patiesībai.

8. Mūsu pūlēm ir arī tāds rezultāts, ka vismaz Jūrmalā ne visi privatizācijas pieteikumi tiek apmierināti. Piemēram, zemesgabals Bulduri 1607.

Iniciatīvas autors pateicas ikvienam parakstītājam!

Avots: Jūrmalas aizsardzības biedrība

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Jūrmalas dome izskata iesniegtās iniciatīvas un nolemj neņemt vērā prasības par krasta kāpu aizsargjoslu07. Jan (2022)

Jūrmalas pilsētas domē 2021. gada rudens beigās ir pieņemts lēmums Nr.501 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu". Saistībā ar divām ManaBalss.lv autoru iniciatīvām ar prasībām par krasta kāpu aizsargjoslu saglabāšanu dome atbildes vēstulēs ziņo, ka šīs prasības ir izskatītas, bet nav atbalstītas.

Līdz ar to iniciatīvas "2,6 miljoni kvadrātmetru Jūrmalas kāpu tiek pakļauti apbūves riskam. Nepieļausim to!" un "Jūrmalas teritorijas plānojumā saglabāt kāpu krasta aizsarglīniju" prasības nav atbalstītas.

Abas prasības teritorijas plānojumā saglabāt kāpu krasta aizsarglīniju ir izskatītas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā. Dome komentē, ka līdzšinējā krasta kāpu aizsargjoslas daļas bez apbūves teritorija noteikta neprecīzi, un nav datu (augstas detalizācijas topogrāfisko plānu, biotopu, meža zemes robežu) par privātā īpašumā esošiem zemesgabaliem.

Domes izstrādātais risinājums teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kas paredz apbūves izvietojuma izvērtēšanu detālplānojumā, balstoties uz detalizētām izpētēm, ietver visus faktorus, uz kuriem balstoties vēsturiski šī līnija tika veidota. Līdz ar to prasības un ierobežojumi apbūves izvietošanai krasta kāpu aizsargjoslā nodrošinās vides aizsardzības un dabas vērtību saglabāšanas mērķa izpildi, vienlaikus dodot iespēju īpašumu racionālai izmantošanai daļā, kur nav konstatētas dabas vērtības, teikts domes atbildes vēstulē.

Vienlaikus dome skaidro, ka minētās izmaiņas ir attiecināmas tikai uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības noteikto papildu būvniecības ierobežojumu – krasta kāpu aizsargjoslas daļu bez apbūves jeb iepriekš saukto "kāpu būvlaidi". Savukārt Aizsargjoslu likumā noteiktā Rīgas līča krasta kāpu aizsargjosla Teritorijas plānojumā tiek saglabāta bez izmaiņām.

Avots: ManaBalss.lv; Jūrmalas pilsētas dome

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 45 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS

Aicinājums iestāties par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās un parakstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!"30. Oct (2020)

Tā kā esi parakstījis šo pašvaldības dzīves iniciatīvu, uzrunājam Tevi ar aicinājumu atbalstīt patiesi spēcīgas un efektīvas kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi Latvijas pašvaldībās!

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina arī Tevi to parakstīt un dalīties ar to savos sociālo mediju kontos.

Lūdzam iepazīties arī ar iniciatīvas pielikumā izklāstītajiem apsvērumiem, kāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums un nepieciešams risinājums.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS