Iniciatīva ir uzklausīta; tās prasība ir ieviešanas procesā

Pārstāvis: Apvienība "Pilsēta cilvēkiem"Publicēta: 11. Feb (2021)

RĪGAS IETVES JĀTĪRA PAŠVALDĪBAI!
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas domē

3'300
4'281
Jau parakstījuši 4'281

Ziemas laikā rīdzinieki regulāri sastopas ar situācijām, kad vairākas dienas un pat nedēļas pēc snigšanas uz daudzām ietvēm nav notīrīts sniega. Pašlaik par ietvju tīrīšanu atbild pieguļošo nekustamo īpašumu īpašnieki vai apsaimniekotāji. Visbiežāk ietves nav notīrītas pie graustiem un tukšiem zemesgabaliem. Sevišķi bēdīga situācija ir vietās, kur gājējiem jāšķērso brauktuve. Tur sniegs no brauktuves ir sastumts uz gājējiem paredzētās daļas, un gājējiem brauktuves šķērsošana ir bīstama un ļoti nekomfortabla. Šāda situācija nozīmē to, ka sevišķi cilvēkiem, kas pārvietojas ratiņkrēslos, ir tikai divi varianti – vai nu riskēt ar dzīvību un pārvietoties pa brauktuvi, vai arī palikt ieslodzītiem mājās, jo šķērsot sasalušus sniega kukuržņus ratiņkrēslā fiziski nav iespējams. Pārvietošanās ir apgrūtināta arī cilvēkiem ar bērnu ratiņiem. Tāpat uz slidenām ietvēm katru ziemu gūst traumas ļoti daudzi iedzīvotāji.

Kaimiņvalstu galvaspilsētās, piemēram, Helsinkos, Stokholmā un Viļņā, ietves no sniega pilnībā vai daļēji attīra pašvaldība. Arī Latvijā ir pilsētas, kur sniegu no ietvēm attīra centralizēti – Cēsis, Daugavpils, Līgatne, Madona, Mazsalaca un Rēzekne. Rīgai ir jāņem piemērs no šīm pilsētām un arī jāsāk uz pašvaldības zemes esošo ietvju centralizēta un mehanizēta tīrīšana, atbrīvojot no šā pienākuma pieguļošo īpašumu īpašniekus un apsaimniekotājus.

Tīrot ietves centralizēti ar šim nolūkam piemērotu tehniku, rīdziniekiem samazināsies tīrīšanas izmaksas (jo tīrīšana ar tehniku ir daudz efektīvāka par roku darbu), kā arī tiks nodrošināta nemainīgi augsta ietvju tīrīšanas kvalitāte visā ielu garumā. Tiks nodrošināta pārvietošanās brīvība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Iniciatīvas jaunumi

Rīgā šoziem centralizēti tīrīs divreiz vairāk ietvju07. Nov (2023)

Daļai nekustamo īpašumu īpašnieku Rīgā šī ziema būs pēdējā, kad jātīra sniegs no īpašuma piegulošās ietves. Pērn pašvaldībā nolēma trīs gadu laikā pāriet uz centralizētu ietvju tīrīšanu ziemā, un šis ir otrais etaps.

Šo pārmaiņu Rīgā panāca apvienība "Pilsēta cilvēkiem" ar pilsoņu iniciatīvu "Rīgas ietves jātīra pašvaldībai!", kas domē tika iesniegta 2021. gada decembra beigās.

Līdz nesenam laikam visur, un daudzviet pilsētā aizvien, īpašniekiem sniegs no sev piederoša īpašuma piegulošās ietves bija jātīra pašiem. No vienas puses šī prasība tika vērtēta kā netaisnīga, no otras – tas radīja haosu uz ietvēm, jo visi īpašnieki nebija vienlīdz atbildīgi.

Pagājušajā gadā Rīgas pašvaldība nolēma pāriet uz centralizētu ietvju tīrīšanu. Noteiktais pārejas termiņš – trīs gadi.

"Pagājušais bija pirmais gads, kad nepilnu 500 kilometru garumā Rīgas pašvaldība veica ietvju centralizētu tīrīšanu vēsturiskā centra zonā. Šogad šī teritorija būs divreiz lielāka. Mēs esam paredzējuši tīrīt 1042 kilometru ietvju, kas ir piegulošas pašvaldības ielām," LSM sižetā saka Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange.

Viņš stāstīja, ka neesot noteikta konkrēta teritorija, kurā pašvaldība tīrīs ielas. Tās tiks tīrītas visā vēsturiskajā centrā un pilsētas 1. un 2. kategorijas ielās. "Mēs rēķinām, ka paredzētais budžets ir 3,7 miljoni eiro, un mēs rēķināmies, ka ar šo finansējumu pietiks."

Kopumā ietves tīrīs 51 tehniskā vienība, no kurām 11 ir pašvaldības, bet pārējās – uzņēmuma "Hagberg" īpašums. Ir zināms arī, uz kurieni izvedīs notīrīto sniegu.

"Sniega izvešana ir noteikta divās vietās. Tas ir Rumbulas gals, šaipus Daugavai, un tas ir Rītausmas ielā 1. To var darīt ne tikai pašvaldība, bet arī citi iedzīvotāji vai uzņēmēji," sacīja Rīgas pilsētas izpilddirektors. Un tas būs bez maksas.

Tāpat Rīgas dome aicina elektroskūteru lietotājus nenovietot tos ietvju vidū, lai netraucētu mehanizēto tīrīšanu.

To, kuras ietves tiks tīrītas centralizēti, var uzzināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā.

Avots: LSM

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 67 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Centralizēta un mehanizēta ietvju tīrīšana ir iekļauta Rīgas domes dienaskārtībā21. Feb (2022)

Rīgas dome (RD) izvērtēs iespēju veikt grozījumus saistošajos noteikumos par pilsētas teritorijas kopšanu un virzīties pilnīgas vai daļējas centralizētas un mehanizētas ietvju ziemas uzturēšanas virzienā.

Tā atbildes vēstulē uz kolektīvo iesniegumu "Rīgas ietves jātīra pašvaldībai!" apvienībai "Pilsēta cilvēkiem" raksta Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.

Pērn 20. decembrī RD tika iesniegta prasība ņemt piemēru no citām Latvijas pilsētām – Cēsīm, Daugavpils, Līgatnes, Madonas, Mazsalacas un Rēzeknes – un sākt uz pašvaldības zemes esošo ietvju centralizētu un mehanizētu tīrīšana, atbrīvojot no šā pienākuma pieguļošo īpašumu īpašniekus un apsaimniekotājus.

Pamatojoties uz šo kolektīvo iesniegumu un ManaBalss.lv iesniegtajiem parakstiem, RD ir sagatavojusi informāciju par situāciju ar īpašumam piegulošajā teritorijā esošo ietvju uzturēšanu. Un tā ir sekojoša.

Līdzšinējā kārtībā jau vairāk nekā 30 gadus ir noteikts, ka visiem Rīgas pilsētā esošajiem nekustamo īpašumu īpašniekiem vai valdītājiem, kuru īpašums robežojas ar ielu, ir pienākums uzturēt gan savu īpašumu, gan īpašumam piegulošo teritoriju – no īpašuma robežas līdz ielas brauktuves malai, ielas apmalei.

Šīs uzturēšanas prasības ir noteiktas Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi". Tos tad RD atbildes vēstulē arī sola pārvērtēt un grozīt.

Šajos noteikumos cita starpā ir noteikta piegulošajā teritorijā esošo gājēju ietvju ar cieto segumu regulāra kopšana, ieskaitot sniega un apledojuma laikā gājēju ietvju drošas lietošanas nodrošināšanu, veicot attīrīšanu no sniega vismaz 50 % platumā no kopējā gājēju ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m, un pretslīdes materiāla kaisīšana, kā arī izkaisītā pretslīdes materiāla savākšana, tiklīdz tas vairs nav nepieciešams.

Ziemas periodā kopšanas darbi pirmo reizi jānodrošina katru dienu līdz plkst. 8:00 un, ja nepieciešams, periodiski – visas dienas garumā. Aizliegts veidot sniega vaļņus uz gājēju pārejām un krustojumiem un tuvāk par 5 m no gājēju pārejām un krustojumiem. Aizliegts veikt sniega uzkrāšanu uz apstādījumu apdobēm.

RD saistošajos noteikumos ir paredzējusi arī situācijas, kad nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam nav pienākuma veikt piegulošās teritorijas uzturēšanu. Proti, pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti un gadījumos, kad piegulošā teritorija ir nesamērīgi liela pret īpašuma teritoriju. T. i., ja piegulošā teritorija ir lielāka par pusi no īpašuma teritorijas. Tāpat, sākot ar 2021./2022. gada ziemu, Rīgas valstspilsētas pašvaldība atbilstīgi saistošajos noteikumos noteiktajam sniedz atbalstu piegulošo teritoriju uzturētājiem, nodrošinot bezmaksas smilts kaisāmā materiāla 50 kg apjomā izsniegšanu.

2020./2021. gada ziemas sezonā tika konstatēts, ka tajā laikā pielietotā uzturēšanas kvalitātes kontroles sistēma un rīcība neatbilstību konstatēšanas gadījumā, uzsākot administratīvā pārkāpuma procesu, nenodrošina galveno mērķi – nodrošināt atbilstoši uzturētu teritoriju un iedzīvotājiem iespēju droši pārvietoties pa ietvēm. Iemesls – administratīvā pārkāpuma process juridiski un birokrātiski norit nesamērīgi ilgi, un ne vienmēr administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšana vai soda piemērošana veicina atbilstoši uzturētu teritoriju.

Tāpēc 2021. gadā tika izdarīti grozījumi attiecīgajos saistošajos noteikumos, un pašlaik, ja RD Administratīvā inspekcija vai Rīgas pašvaldības policija konstatē neatbilstīgi uzturētu teritoriju, primāri tiek sākts administratīvais process un uzlikts pienākums atbildīgajai personai nekavējoties veikt nepieciešamos uzturēšanas darbus. Ja uzturēšanas darbi netiek veikti, tiek piemērota piespiedu izpilde teritorijas uzturēšanai, izmaksas par šo darbu veikšanu piestādītas atbildīgajai personai.

Secinājums par ieviesto piespiedu izpildes procesu – tas ir efektīvs un nodrošina iespēju saprātīgā laikā nodrošināt atbilstoši uzturētu teritoriju.

Papildus iepriekš minētajam, 2021./2022. gada ziemā RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde atbilstīgi tai šobrīd pieejamajiem resursiem organizē mobilo brigāžu darbu, lai intensīvas snigšanas laikā vai periodos, kad strauji veidojas apledojums, Rīgas pilsētas intensīvāk izmantotajā teritorijā pēc iespējas ātrāk nodrošinātu ietvju ziemas uzturēšanas darbu veikšanu.

2021. gadā ir sākts darbs pie izvērtējuma par iespēju veikt centralizētu piegulošajās teritorijās esošo ietvju ziemas uzturēšanu, veicot mehanizētu vienlaidus ietvju uzturēšanu. Šobrīd notiek darbs pie apjomu un izmaksu aprēķinu veikšanas, pārvaldības modeļa izstrādes un iespējamiem ieviešanas scenārijiem.

Plānots 2022. gada pirmajā pusgadā turpināt darbu saistošo noteikumu darba grupā un RD komitejās, lai pieņemtu izsvērtu un datos balstītu lēmumu par iespēju jau 2022./2023. gada ziemā veikt piegulošajās teritorijās esošo ietvju ziemas uzturēšanas darbus centralizēti un mehanizēti.

RD priekšsēdētājs vēstulē pateicas apvienībai "Pilsēta cilvēkiem" par aktivitāti un iesaisti dažādos ar publiskās ārtelpas un mobilitāti saistītajos jautājumos. "Iniciatīvai "Rīgas ietves jātīra pašvaldībai!" iesniegtie gandrīz 4000 iedzīvotāju paraksti noteikti norāda, ka ir turpināms darbs pie saistošo noteikumu prasībām, un ir nepieciešams papildus Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalsts piegulošo teritoriju ziemas uzturēšanas darbu veikšanai," vēstulē raksta M. Staķis. "Tāpēc darbs tiks turpināts, tiks izvērtēta iespēja veikt grozījumus saistošajos noteikumos un virzīties pilnīgas vai daļējas centralizētas un mehanizētas ietvju ziemas uzturēšanas virzienā."

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Par gaisa kvalitāti Rīgā un Eiropā – iesaisties!13. Jan (2022)

Tā kā esi parakstījis šo iniciatīvu un Tev visdrīzāk rūp sakoptas, atbildīgas un veselīgas vides jautājumi, lūdzam pievērst uzmanību šai organizācijas ManaBalss ziņai un aicinājumam līdzdarboties!

Proti, Rīga ir viena no piecām Eiropas pilsētām, kur iedzīvotāji šogad kopīgi meklēs risinājumus gaisa kvalitātes uzlabošanai savas pilsētas un Eiropas līmenī.

Kā viena no piecām pilsētām Rīga ir izvēlēta dalībai starptautiskajā projektā "CODE Europe". Šis projekts ir mēģinājums kopīgi radīt risinājumus Eiropas gaisa kvalitātes jomā, ļaujot sabiedrībai norādīt uz konkrētām problēmām un piedāvāt savas idejas to risināšanai. Projekta iznākums būs lokāla, nacionāla un Eiropas līmeņa likumdošanas iniciatīvas, lai risinātu gaisa piesārņojuma problēmas un ikvienam nodrošinātu veselīgu gaisa kvalitāti.

Projektā savu artavu var sniegt ikviens, kuram ir viedoklis par Rīgas gaisa kvalitāti un ir vēlme iesaistīties šīs problēmas reālā risināšanā. Projekta mājaslapā aicinām aizpildīt īsu anketu un raksturot problēmas, ar kurām nācies saskarties galvaspilsētas gaisa kvalitātes dēļ. Tas paredzami neprasīs vairāk par piecām minūtēm.

Katra pieredze un paustais viedoklis ir vērtība, kas palīdzēs uzlabot gaisa kvalitāti visiem Rīgas, Latvijas un Eiropas iedzīvotājiem!

Gaisa kvalitātes tēma kļūst arvien aktuālāka tās pārrobežu rakstura un ar to saistīto problēmu dēļ. Tiek lēsts, ka katru gadu apmēram 400’000 priekšlaicīgas nāves gadījumu Eiropā izraisa tieši gaisa piesārņojuma radītās problēmas. Lai panāktu veselīgu gaisa kvalitāti, jāmeklē visaptveroši un problēmas mērogam piemēroti risinājumi. Tāpēc šī projekta ietvaros tiks izmēģināts Eiropā vēl nebijuša mēroga ideju pūļa iesaistes metode jeb crowdsourcing.

Projekta gaitā savāktās idejas un ieteikumi tiks mērogoti. Projekta sākumā tie aptvers tikai vietējo (pilsētas) līmeni, bet projekta noslēgumā tie sasniegs Eiropas Savienības līmeni.

Tas notiks sekojoši:

- Vispirms iedzīvotāji iezīmēs tās gaisa kvalitātes radītās problēmas, ar kurām viņi savā galvaspilsētā saskaras ikdienā.

- Tad iedzīvotāji piedāvās risinājumus izceltajām gaisa kvalitātes problēmām.

- Iedzīvotāji atlasīs idejas un prioritātes, kas būtu aktuālas ne vien Rīgā, bet arī plašākā mērogā.

- Pamatojoties uz iepriekš apkopoto informāciju, iedzīvotāji kopā ar ekspertiem – Eiropas Vides Biroju – formulēs politikas priekšlikumus par gaisa kvalitāti.

Rīgā projektu vada organizācija ManaBalss un Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Projekta aktualitātēm un vērtīgai informācijai par pilsētas gaisa kvalitātes jautājumiem var sekot "Par tīru gaisu Rīgā" Facebook kontā!

***

Projekts CODE Europe 2022. gada garumā norisināsies piecās Eiropas pilsētās – Rīgā, Tallinā, Atēnās, Lisabonā un Burgasā. Tā ievaros tiek ieviests arī inovatīvs sociālās ieklausīšanās rīks, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj ievākt internetā pieejamo informāciju par iedzīvotāju nostāju gaisa kvalitātes jautājumos. Projekta gaitā norisinās arī pētnieciskā darbība par digitālo līdzdalību un tiek izstrādāta vispārēji pielietojama metodoloģija tās izvērtēšanai, kā arī ētikas vadlīnijas turpmākajām sociālās ieklausīšanās kampaņām.

AUTORS: MANA BALSS

Ziema aktualizē ietvju tīrīšanas pienākuma sadali Rīgā03. Dec (2021)

Pamatīgais sniegs pilsētā ir aktualizējis jautājumu, vai ietvju tīrīšanu Rīgā tomēr nevajadzētu uzņemties pašvaldībai.

Līdz ar ziemas sākumu ziņu portāls "Skaties" pievērš uzmanību apvienības "Pilsēta cilvēkiem" iniciatīvai "Rīgas ietves jātīra pašvaldībai".

Ziemas laikā rīdzinieki regulāri sastopas ar situācijām, kad vairākas dienas un pat nedēļas pēc snigšanas uz daudzām ietvēm nav notīrīts sniegs.

Pašlaik par ietvju tīrīšanu atbild pieguļošo nekustamo īpašumu īpašnieki vai apsaimniekotāji.

Sevišķi bēdīga situācija ir vietās, kur gājējiem jāšķērso brauktuve, jo tur sniegs no brauktuves ir sastumts uz gājējiem paredzētās daļas, un gājējiem brauktuves šķērsošana ir bīstama un ļoti nekomfortabla.

Arī sociālajos tīklos cilvēki jau sūkstījušies par nenotīrītajām Rīgas ielām, kas būtiski apgrūtina pārvietošanos.

Latvijā ir pilsētas, kur sniegu no ietvēm attīra centralizēti – Cēsis, Daugavpils, Līgatne, Madona, Mazsalaca un Rēzekne. "Pilsēta cilvēkiem" uzskata, ka Rīgai ir jāņem piemērs no šīm pilsētām un arī jāsāk uz pašvaldības zemes esošo ietvju centralizēta un mehanizēta tīrīšana, atbrīvojot no šā pienākuma pieguļošo īpašumu īpašniekus un apsaimniekotājus.

Ja atbalsti šo iniciatīvu, dalies ar to sociālajos tīklos!

Avots: ziņu portāls "Skaties"

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 45 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS