Pārstāvis: Uldis KronblūmsPublicēta: pirms 16 dienām

SAGLABĀSIM JŪRMALAS DABAS UN KULTŪRVIDES VĒRTĪBAS ARĪ NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM
Iniciatīva tiks iesniegta Jūrmalas pilsētas dome

1'000
121
Jau parakstījuši 121
879

Jūrmalā notiek vairāku nozīmīgu teritorijas plānošanas dokumentu publiskā apspriešana. Uzskatām, ka daudzas plānotās izmaiņas kārtējo reizi ir saistītas ar atsevišķu personu iegribām, neņemot vērā jūrmalniekus īpaši satraucošo stāvokli dabas aizsardzībā un kultūrvides saglabāšanā. Tikai 150 m no Latvijas kultūras kanonā iekļautās Dzintaru koncertzāles pilsētas vēsturiskajā centrā ir paredzēta 18 m augstas piecstāvu ēkas būvniecība. Un atkal jaunu dabas un applūstošu teritoriju pārveidošana apbūves teritorijās paredzēta situācijā, kad pilsētā ir milzīgs skaits piedāvājumu iegādāties mājas, dzīvokļus un zemesgabalus. Joprojām tiek piekopta prakse būvēt viesu izmitināšanas objektus, pamatojot to ar tūrisma veicināšanu un darba vietu radīšanu, bet realitātē tiek uzbūvētas daudzdzīvokļu ēkas. Mēs pret to iebilstam.

Parakstoties par šo iniciatīvu, Tu piekrīti Jūrmalas pilsētas domei, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Kultūras ministrijai adresētā Jūrmalas aizsardzības biedrības 16.06.2020 iesnieguma Nr. 05/2020 "Par "viltus" viesu izmitināšanas objektu būvniecības pārtraukšanu, iebildumiem lokālplānojumam Jūrmalā, Turaidas ielā 10/12 un Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumiem" paustajiem iebildumiem (skat. piekumā). Mūsu iesniegumā minētos iebildumus vari apskatīt https://ej.uz/JAB_iebildumi, bet paši dokumenti ir pielikumā. Mēs aicinām to darīt ne tikai Jūrmalas, bet visas Latvijas iedzīvotājiem. Tikai kopā mēs varam nosargāt tās dabas un kultūrvides vērtības, kas nav novērtējamas naudā un ir saglabājamas visas Latvijas iedzīvotājiem un mūsu nākamajām paaudzēm.

Mums ir dziļa pārliecība, ka ilgtermiņā dabas un kultūrvides vērtību saglabāšana ir ekonomiski izdevīga. Šīs vērtības uzrunā un aicina atgriezties pilsētas viesus, kuru vajadzības nodrošina darbu mūsu iedzīvotājiem. Šobrīd Tavs paraksts liks vismaz aizdomāties tiem, kuri izlemj pilsētas vēsturiskā centra un dabas teritoriju likteni. Mēs ticam, ka kopā mums izdosies. Mēs arī ticam, ka reiz būs tāda Saeima, kas, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, beidzot dos iespēju noskaidrot pašvaldību iedzīvotāju vairākuma viedokli. Diemžēl to nevaram panākt jau 13 gadus (skat., piem. http://ej.uz/atnemceribu).

Pievienots dokuments

JAB_iebildumi_TP_dok_pielikums.pdf 1,5 MB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 121