Iniciatīva ir daļēji atbalstīta

Pārstāvis: Uldis KronblūmsPublicēta: 21. Jun (2020)

SAGLABĀSIM JŪRMALAS DABAS UN KULTŪRVIDES VĒRTĪBAS ARĪ NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM
Iniciatīva tiks iesniegta Jūrmalas pilsētas dome

1'000
564
Jau parakstījuši 564
436

Jūrmalā notiek vairāku nozīmīgu teritorijas plānošanas dokumentu publiskā apspriešana. Uzskatām, ka daudzas plānotās izmaiņas kārtējo reizi ir saistītas ar atsevišķu personu iegribām, neņemot vērā jūrmalniekus īpaši satraucošo stāvokli dabas aizsardzībā un kultūrvides saglabāšanā. Tikai 150 m no Latvijas kultūras kanonā iekļautās Dzintaru koncertzāles pilsētas vēsturiskajā centrā ir paredzēta 18 m augstas piecstāvu ēkas būvniecība. Un atkal jaunu dabas un applūstošu teritoriju pārveidošana apbūves teritorijās paredzēta situācijā, kad pilsētā ir milzīgs skaits piedāvājumu iegādāties mājas, dzīvokļus un zemesgabalus. Joprojām tiek piekopta prakse būvēt viesu izmitināšanas objektus, pamatojot to ar tūrisma veicināšanu un darba vietu radīšanu, bet realitātē tiek uzbūvētas daudzdzīvokļu ēkas. Mēs pret to iebilstam.

Parakstoties par šo iniciatīvu, Tu piekrīti Jūrmalas pilsētas domei, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Kultūras ministrijai adresētā Jūrmalas aizsardzības biedrības 16.06.2020 iesnieguma Nr. 05/2020 "Par "viltus" viesu izmitināšanas objektu būvniecības pārtraukšanu, iebildumiem lokālplānojumam Jūrmalā, Turaidas ielā 10/12 un Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumiem" paustajiem iebildumiem (skat. piekumā). Mūsu iesniegumā minētos iebildumus vari apskatīt https://ej.uz/JAB_iebildumi, bet paši dokumenti ir pielikumā. Mēs aicinām to darīt ne tikai Jūrmalas, bet visas Latvijas iedzīvotājiem. Tikai kopā mēs varam nosargāt tās dabas un kultūrvides vērtības, kas nav novērtējamas naudā un ir saglabājamas visas Latvijas iedzīvotājiem un mūsu nākamajām paaudzēm.

Mums ir dziļa pārliecība, ka ilgtermiņā dabas un kultūrvides vērtību saglabāšana ir ekonomiski izdevīga. Šīs vērtības uzrunā un aicina atgriezties pilsētas viesus, kuru vajadzības nodrošina darbu mūsu iedzīvotājiem. Šobrīd Tavs paraksts liks vismaz aizdomāties tiem, kuri izlemj pilsētas vēsturiskā centra un dabas teritoriju likteni. Mēs ticam, ka kopā mums izdosies. Mēs arī ticam, ka reiz būs tāda Saeima, kas, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, beidzot dos iespēju noskaidrot pašvaldību iedzīvotāju vairākuma viedokli. Diemžēl to nevaram panākt jau 13 gadus (skat., piem. http://ej.uz/atnemceribu).

Pievienots dokuments

JAB_iebildumi_TP_dok_pielikums.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Panākums – pateicoties iniciatīvas autora neatlaidībai, 36'000 kvadrātmetri Jaundubultu kāpu meža netiks privatizēti02. Feb (2023)

Sveiks! Tu saņem šo ziņu, jo esi parakstījis/-usi kādu no Jūrmalas aizsardzības biedrības iniciatīvām. Ja esi parakstījis vairākas tematiski līdzīgas ManaBalss.lv iniciatīvas, tad Tu šo ziņu e-pastā vari saņemt vairākkārt. Atvainojamies par sagādāto neērtību un lūdzam Tavu sapratni – šī nav "nospamošana", bet gan mēģinājums turēt Tevi lietas kursā. Lai novērstu šādu ziņu dublēšanos vienam adresātam, ir nepieciešams programmēšanas darbs, ko pašlaik nevaram atļauties. Solām pie pirmās iespējas to paveikt.

Pateicoties vairāk nekā 4'000 jūrmalnieku atbalstam un Jūrmalas aizsardzības biedrības (JAB) ļoti daudzajiem iesniegumiem visdažādākajām institūcijām, skaistā 36'000 kvadrātmetrus lielā Jaundubultu kāpu meža privatizācija ir novērsta. Kāpa arī turpmāk paliks pilsētas zaļā zona!

Tā saziņā ar ManaBalss.lv saka JAB pārstāvis Uldis Kronblūms, kā arī tas ir lasāms biedrības mājas lapā.

Sekojot JAB argumentiem, Ministru kabinets sagatavoja privatizācijas atteikumu un  vēlreiz piedāvāja zemesgabalu pārņemt Jūrmalas domei.

Iepriekš pašvaldība atklāti atbalstīja privatizāciju, jo atteicās lūgt valsti nodot zemesgabalu tai bez atlīdzības. Bet, kad nu valsts pati piedāvāja, – par to vispār nelēma. Tagad, kad kļuva skaidrs, ka privatizācija tiks atteikta, dome 2023. gada 26. janvāra sēdē izmantoja atkārtotu piedāvājumu un nolēma pārņemt zemesgabalu savā īpašumā. Protams, mums jābūt modriem, jo nojumes uzturēšanai pašvaldībai būs jāiznomā atbilstīga zemes platība.

Minētais gadījuma sākums atspoguļots arī  2021. gada 19. decembra LTV radījumā. Tas vēstīja, ka dēļ izmaiņām Meža likumā būvju īpašniekiem ar valdības lēmumu būs iespēja privatizēt daudz lielākas valsts meža zemes, nekā agrāk bija atļauts.

Viens no ieguvējiem būtu bijis Rietumu bankas īpašniekam piederošais uzņēmums "EM Investments", kurš pieteicās privatizēt apmēram 36'000 kvadrātnetru kāpu meža jūras krastā, jo tam piederēja būves (nojume, caurlaižu punkts)  ar 100 kvadrātmetru kopējo platību pašā zemesgabala malā. Privatizācijas rezultātā 36'000 kvadrātmetru lielais zemesgabals tiktu iegūts par 29'000 EUR jeb aptuveni par 80 centiem kvadrātmetrā.

Nav šaubu, ka agrāk vai vēlāk zemesgabals ar kārtējo  Jūrmalas deputātu lēmumu kļūtu apbūvējams, un tā vērtība būtu mērāma jau miljonos. Protams, ka galvenais tādā gadījumā būtu zaudēta pastaigu vieta Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem.

Notikumu hronoloģija:

1. Jūrmalas dome atsakās lūgt valsti SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā atdot zemesgabalu bez atlīdzības pašvaldībai.

2. Panācām, ka SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pats piedāvā zemesgabalu  Jūrmalas domei. 19.01.2022. Jūrmalas domes attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē tomēr tiek nolemts to nepārņemt un virzīt šādu lēmumu uz Domes sēdi. 27.01.2022. sēdē domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis noņem šo jautājumu no dienaskārtības, un turpmāk tas netiek izskatīts.

3. Pēc ilgstošām aktivitātēm (iesniegumi, paraksti ManaBalss.lv) izdodas panākt, ka Ministru kabinets pretēji Jūrmalas domes cerētajam sagatavo tiesību aktu projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi zemesgabalā "Jaundubulti 1402", Jūrmalā".

4. SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" atkārtoti piedāvā Jūrmalas domei pārņemt zemesgabalu.

5. Jūrmalas dome pēkšņi maina kādreizējo viedokli, un 26.01.2023. domes sēdē pieņem lēmumu pārņemt zemesgabalu.

Viedokļa maiņu cenšas skaidrot ar to, ka iepriekš Aizsargjoslu likums neatļāva nodot valsts zemi pašvaldībai un otrādi, bet tagad grozījumi Aizsargjoslu likumā to atļauj. Tā nav patiesība, jo pirms grozījumu pieņemšanas pastāvēja atšķirīgi ministriju viedokļi, un praksē šādas nodošanas jau notika.

Jebkurā gadījumā pašvaldība drīkstēja pieņemt lēmumu par pārņemšanu, kas pārtrauktu privatizācijas procesu, un tālākais būtu Ministru kabineta kompetencē. Jūrmalas dome jau ir pieņēmusi šādus lēmumus, un konkrētajā piemērā zemesgabali ar kadastra nr. 13000071116 un 13000191103 ir bez jebkādām pašvaldībai piederošām būvēm un neatšķiras jau no minētā Jaundubulti 1402.

6. Vēl pieminēšanas vērts ir tas, ka jau minētajā 19.01.2022. komitejas sēdē, kur lēma zemesgabalu nepārņemt, domes priekšsēdētāja un komitejas vadītāja vietnieks Jānis Lediņš (arī Zemkopības ministra padomnieks un "Apvienotā saraksta" valdes loceklis) pauž diezgan interesantu viedokli:

"Ievērojot to, ka zemesgabals ir jākopj un jāuztur, jāveic nekustamā īpašuma nodokļa samaksa, jautājuma izskatīšana par zemesgabala pārņemšanu ir izdevīga zemesgabala īpašniekam un pārvaldītājam SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" un būvju īpašniekam SIA "EM Investments". Ierosina zemesgabalu nepārņemt."

Domes sēdē uz jautājumu, kā pēc viedokļa maiņas gatavojas izvairīties no zemesgabala kopšanas, Lediņa kungs īsti neatbild.

7. 31.03.2022. Jūrmalas dome pieņēma lēmumu Nr. 118 "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā", kur blakus esošās, tam pašam būdiņu īpašniekam piederošās bijušās sanatorijas "Jūras līcis" teritorijā atļauto izmantošanu mainīs no tikai publiskās apbūves arī uz daudzdzīvokļu. Iepriekš īpašnieki rakstīja, ka viņiem lielais 36'000 kvadrātmetru gabals nepieciešams, jo blakus atjaunošot dziednīcu, kas nu vairs īsti neatbilst patiesībai.

8. Mūsu pūlēm ir arī tāds rezultāts, ka vismaz Jūrmalā ne visi privatizācijas pieteikumi tiek apmierināti. Piemēram, zemesgabals Bulduri 1607.

Iniciatīvas autors pateicas ikvienam parakstītājam!

Avots: Jūrmalas aizsardzības biedrība

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Par gaisa kvalitāti Rīgā un Eiropā – iesaisties!13. Jan (2022)

Tā kā esi parakstījis šo iniciatīvu un Tev visdrīzāk rūp sakoptas, atbildīgas un veselīgas vides jautājumi, lūdzam pievērst uzmanību šai organizācijas ManaBalss ziņai un aicinājumam līdzdarboties!

Proti, Rīga ir viena no piecām Eiropas pilsētām, kur iedzīvotāji šogad kopīgi meklēs risinājumus gaisa kvalitātes uzlabošanai savas pilsētas un Eiropas līmenī.

Kā viena no piecām pilsētām Rīga ir izvēlēta dalībai starptautiskajā projektā "CODE Europe". Šis projekts ir mēģinājums kopīgi radīt risinājumus Eiropas gaisa kvalitātes jomā, ļaujot sabiedrībai norādīt uz konkrētām problēmām un piedāvāt savas idejas to risināšanai. Projekta iznākums būs lokāla, nacionāla un Eiropas līmeņa likumdošanas iniciatīvas, lai risinātu gaisa piesārņojuma problēmas un ikvienam nodrošinātu veselīgu gaisa kvalitāti.

Projektā savu artavu var sniegt ikviens, kuram ir viedoklis par Rīgas gaisa kvalitāti un ir vēlme iesaistīties šīs problēmas reālā risināšanā. Projekta mājaslapā aicinām aizpildīt īsu anketu un raksturot problēmas, ar kurām nācies saskarties galvaspilsētas gaisa kvalitātes dēļ. Tas paredzami neprasīs vairāk par piecām minūtēm.

Katra pieredze un paustais viedoklis ir vērtība, kas palīdzēs uzlabot gaisa kvalitāti visiem Rīgas, Latvijas un Eiropas iedzīvotājiem!

Gaisa kvalitātes tēma kļūst arvien aktuālāka tās pārrobežu rakstura un ar to saistīto problēmu dēļ. Tiek lēsts, ka katru gadu apmēram 400’000 priekšlaicīgas nāves gadījumu Eiropā izraisa tieši gaisa piesārņojuma radītās problēmas. Lai panāktu veselīgu gaisa kvalitāti, jāmeklē visaptveroši un problēmas mērogam piemēroti risinājumi. Tāpēc šī projekta ietvaros tiks izmēģināts Eiropā vēl nebijuša mēroga ideju pūļa iesaistes metode jeb crowdsourcing.

Projekta gaitā savāktās idejas un ieteikumi tiks mērogoti. Projekta sākumā tie aptvers tikai vietējo (pilsētas) līmeni, bet projekta noslēgumā tie sasniegs Eiropas Savienības līmeni.

Tas notiks sekojoši:

- Vispirms iedzīvotāji iezīmēs tās gaisa kvalitātes radītās problēmas, ar kurām viņi savā galvaspilsētā saskaras ikdienā.

- Tad iedzīvotāji piedāvās risinājumus izceltajām gaisa kvalitātes problēmām.

- Iedzīvotāji atlasīs idejas un prioritātes, kas būtu aktuālas ne vien Rīgā, bet arī plašākā mērogā.

- Pamatojoties uz iepriekš apkopoto informāciju, iedzīvotāji kopā ar ekspertiem – Eiropas Vides Biroju – formulēs politikas priekšlikumus par gaisa kvalitāti.

Rīgā projektu vada organizācija ManaBalss un Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Projekta aktualitātēm un vērtīgai informācijai par pilsētas gaisa kvalitātes jautājumiem var sekot "Par tīru gaisu Rīgā" Facebook kontā!

***

Projekts CODE Europe 2022. gada garumā norisināsies piecās Eiropas pilsētās – Rīgā, Tallinā, Atēnās, Lisabonā un Burgasā. Tā ievaros tiek ieviests arī inovatīvs sociālās ieklausīšanās rīks, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj ievākt internetā pieejamo informāciju par iedzīvotāju nostāju gaisa kvalitātes jautājumos. Projekta gaitā norisinās arī pētnieciskā darbība par digitālo līdzdalību un tiek izstrādāta vispārēji pielietojama metodoloģija tās izvērtēšanai, kā arī ētikas vadlīnijas turpmākajām sociālās ieklausīšanās kampaņām.

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīvas prasības domē ir daļēji atbalstītas10. Jan (2022)

Precizējot 2020. gadā Jūrmalas domē iesniegtās iniciatīvas statusu, tās autors saziņā ar ManaBalss.lv komentē, ka dažas no tālaika prasībām, kas guva parakstītāju atbalstu un tika iesniegtas domē, ir tomēr tikušas ņemtas vērā teritorijas plānošanas dokumentu nākamajā redakcijā.

Proti, ir saglabāta zona "Pilsētbūvniecības piemineklis "Vaivaru-Asaru-Mellužu vasarnīcu kvartāli"", saglabāja zonu "Pilsētbūvniecības piemineklis "Stirnu rags"", un dome arī atteicās no 17’000 kvadrātmetru apbūves mežā pie Lielupes Priedainē, atļaujot būvniecību tikai 2000 kvadrātmetru, "un ne tajā kritiskākajā vietā," piebilst autors. Tāpat dome atteicās arī no apbūves iecerēm dažās teritorijās kāpu zonā Bulduros.

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 45 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS

Aicinājums iestāties par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās un parakstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!"30. Oct (2020)

Tā kā esi parakstījis šo pašvaldības dzīves iniciatīvu, uzrunājam Tevi ar aicinājumu atbalstīt patiesi spēcīgas un efektīvas kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi Latvijas pašvaldībās!

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina arī Tevi to parakstīt un dalīties ar to savos sociālo mediju kontos.

Lūdzam iepazīties arī ar iniciatīvas pielikumā izklāstītajiem apsvērumiem, kāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums un nepieciešams risinājums.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS