Pārstāvis: Anna DemčukaPublicēta: 10. Feb (2023)

NESABEIDZAM NERVUS BĒRNIEM, VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM – PAR PAKĀPENISKU SKOLA2030 IEVIEŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
4'169
Jau parakstījuši 4'169
5'831

Vēlos mainīt spēkā esošo Skola2030 sistēmu. No pieredzes zinu, ka daudzi skolēni sūdzas par nesamērīgu slodzi. Daudziem bērniem un pusaudžiem nākas iet gulēt vēlu un slikti izgulēties. Tas ietekmē koncentrēšanos un produktivitāti. Ir gadījumi, kad skolēni ir pat noģībuši pārslodzes dēļ. Tāpat cietēji no Skola2030 ir skolotāji. Daži priekšmeti ir salikti vienā, un nav skaidrības, kas un kā tieši ir jāmāca. Piemēram, "Sociālās zināšanas un vēsture". Skolotājam kārtējo tēmu saprotami izskaidrot ir grūti, lai to saprastu arī vājākais skolēns. Tāpat par priekšmetiem "Latviešu valoda" un "Tehnoloģijas un dizains" no vecāku puses ir dzirdēti apzīmējumi – "haoss" un "putra". Pilnīgi noteikti arī skolotāju vērtējums par šiem priekšmetiem būs tuvu tam. Dažiem jauniem priekšmetiem nav grāmatu, ir tikai elektroniskais materiāls, kas nav labākais iegaumēšanas un koncentrēšanās variants. Bērni ilgāk "sēž" viedierīcēs, un tas nav veselīgi. Ne visi sniegtie mācību materiāli ir pienācīgi rediģēti un kvalitatīvi. Vecāki sūdzas, ka, lai palīdzētu uzdotajos mājasdarbos, informācija ir jāmeklē internetā, bet nav jau skaidru atskaites punktu, kas ir jāmeklē un vai tas atbildīs nākamajā stundā vai kontroldarbā prasītajam.

Tāpēc aicinu novērst šo pārslodzi skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Nemeklējot vainīgos, ir jāatzīst, ka ar Skola2030 esam pārsteigušies. Aicinu pagaidām atgriezties pie iepriekšējās mācību sistēmas un metodikas ar iepriekšējo eksāmenu kārtību un Skola2030 sistēmu ieviest pakāpeniski, sākot ar kādu atsevišķu mācību priekšmetu, kurā ir pilnīgi visi mācību līdzekļi un skaidra metodika. Tad – nākamo un tā tālāk.

Skolēni grib mācīties, bet tam ir jānotiek bez pārslodzes, ar konkrētiem, secīgiem, paredzamiem un izsekojamiem atskaites punktiem. Tāpēc, atzīstot Skola2030 nepilnības, pagaidām atjaunojot iepriekšējo sistēmu un pārejot uz jauno sistēmu sagatavoti un pakāpeniski, mēs atjaunosim gan mācīties gribu, gan mācīties prieku un dzīves kvalitāti bērniem, skolotājiem un vecākiem. Šis ir jautājums arī par kvalitatīvu brīvo laiku pēc skolas – bez nesamērīgas spriedzes un nervu bojāšanas. Tikai tā bērni un jaunieši gūst sakarīgas, pielietojamas zināšanas un izpratni, ko viņi vēlas darīt tālāk un par ko kļūt.

Iniciatīvas jaunumi

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotāji lūdz apturēt projektu Skola2030 matemātikas apguvē29. Jan

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas pedagogi ir nosūtījuši vēstuli valsts augstākajām amatpersonām, norādot uz rupjām kļūdām projekta Skola2030 izstrādē un lūdzot apturēt tā realizāciju matemātikas apguvē, vienlaikus atzīstot, ka projekts ir kļūda, raksta LSM.

Tā kā šī ziņa sasaucas ar iniciatīvu "Nesabeidzam nervus bērniem, vecākiem un pedagogiem – par pakāpenisku Skola2030 ieviešanu", pārpublicējam to šeit pilnībā. Ja atbalsti šo iniciatīvu, tad ne vien paraksti to, bet dalies ar to sociālajos tīklos!

"Mēs, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotāji, esam ar darba pieredzi vidēji 30 gadi. Savā darba mūžā esam pieredzējuši dažādas izglītības reformas, un šī ir pati graujošākā," tā sākas vēstule Valsts prezidentam, premjerei, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un nozares ministrijai raksta pedagogi.

"Sabiedrībā ilgstoši kultivēts viedoklis, ka projekts Skola2030 nākotnē nodrošinās skolēniem visu nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču apjomu, lai jaunieši veiksmīgi turpinātu izglītību augstskolās, arī inženierzinībās un datorzinātnē," teikts pedagogu vēstulē. "Šobrīd ir vilšanās sajūta, jo, mūsuprāt, ir panākts gluži pretējais – tiek veikta mērķtiecīga matemātikas izglītības līmeņa degradācija un graušana."

Piektdien sastaptie Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāji Dainis Kriķis, Aija Vasiļevska, Dace Andžāne un Maruta Avotiņa gan stāstīja, ka šī neesot pirmā vēstule, un tik emocionāla reakcija bijusi tāpēc, ka pēc pirmās vēstules, kas rakstīta jau pirms pusotra gada, Skola2030 saturā grozījumi netika veikti.

Pēc Skola2030 vadlīnijām matemātiku māca jau četrus gadus, vidusskolas posmā piedāvājot trīs līmeņus: vispārējo, optimālo un augstāko.

Skolotājs D. Kriķis, kurš ir arī ģimnāzijas direktora vietnieks izglītības jomā un strādā nozarē kopš 1977. gada, stāstīja, ka matemātikas pedagogu šūmēšanās sākusies, uzzinot valsts eksāmenu rezultātus vidējā jeb optimālajā līmenī – tie bijuši tik slikti, ka šie vidusskolu beidzēji nespēs studēt augstskolās, kur vajadzīga matemātika.

Īpaši kritizē algebras un ģeometrijas apvienošanu vienā priekšmetā

"Mūsu galvenie iebildumi bija tādi, ka tiek izmestas dažas būtiskas tēmas no pamatskolas, tās tiek pārceltas uz optimālo līmeni. To mēs pārblīvējam un arī neizvērtējam optimālajā līmenī, kuras tēmas ir vajadzīgas, lai veiksmīgi varētu mācīties tālāk. Optimālā līmeņa saturam būtu noteikti jābūt tādam, lai skolēns veiksmīgi varētu arī studēt. Ieraugot šo situāciju, mēs apjēdzam, ka tā turpināt nevar, jo tad mēs nerēķināsimies ar jauniešiem, kas mācās jebkurā novadā, un jebkurā novadā ir talantīgi skolēni," pauda D. Kriķis.

Skolotāja D. Kriķa kolēģes uzsvēra, ka situācija ir pārspriesta arī matemātiķu pasākumos un sarunās ar universitāšu pārstāvjiem, un kolēģi ir mudinājuši, ka šo lietu tā nevar atstāt, un tieši Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai, kas ir līdere matemātikas mācīšanā, ir jāiestājas par visiem, jo tad viņus beidzot sadzirdēs.

D. Kriķa kolēģes teica, ka reformas mērķi ir patiešām lieliski, piemēram, uzsvērts, ka ir jāpanāk, ka skolēni tiešām izprot matemātiku, nevis iekaļ vielu, taču šos mērķus neesot iespējams realizēt. Skolotāja D. Andžāne sacīja: "Mēs nevaram gaidīt, ka skolēni kaut ko izpratīs, ja tematu loģiskā secība ir no A uz B, bet mēs vispirms mācīsim B. Man liekas, ka skolotājus tiešām šī secība ir samulsinājusi, tā ir izjaukta."

Pedagogi arī norādījuši, ka jaunais saturs skolās neienāca reizē ar jaunām mācību grāmatām, skolotājiem pašiem ir jāveido materiāli, kas komplektā ar biežo kadru mainību skolās rada pamatīgas jukas, un tādas pašas rodas arī bērnu galvās. Tiek arī īpaši kritizēts tas, ka vienā mācību priekšmetā apvienota algebra un ģeometrija.

Iebildumiem piekritusi arī Matemātikas skolotāju apvienības vadītāja Aleksandra Ivanova.

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas pedagogu ieteikumiem ir arī opozīcija

Tomēr sociālajos tīklos Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas pedagogu ieteikumiem ir arī opozīcija, kas pauduši uzskatu, ka viņu uzskati ir pārāk elitāri vai brīžiem esot mazliet vecmodīgi, un pasaulē tā vairs nedara.

Piemēram, Facebook vietnē ceļo Limbažu Valsts ģimnāzijas direktores Guntas Lāces vēstule. Vaicāta par savu viedokli par algebras un ģeometrijas apvienošanu, kas kritizēta pašā pirmajā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas vēstules punktā, G. Lāce pauda: "Abas divas šīs mācības saplūst, tur ir ļoti daudz kopīgā, tādēļ arī lielākoties Eiropā nav kursa "algebra" un "ģeometrija". (..) Gandrīz nevaru nosaukt vietu, izņemot Krieviju un Bulgāriju, manuprāt, kur šie kursi ir atdalīti."

Tomēr arī G. Lāce piekrita, ka Skola2030 matemātikas sadaļa ir jāpārskata. Viņasprāt, visvairāk ir jāvēta, vai programmā rakstīto var patiešām izdarīt laikā, kas tam ir atvēlēts, – tur esot pamatīgas problēmas.

Izglītības un zinātnes ministrija komentēt situāciju deleģēja Valsts Izglītības satura centru, tas savukārt savu komunikācijas pārstāvi Janu Veinbergu, kura sacīja, ka šis ir normāls process, ka jauninājumus darbībā var novērtēt tikai pēc zināma laika. Šobrīd saturs tiek pārskatīts arī citos mācību priekšmetos.

Avots: LSM

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 71 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītu likumu ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS