Pārstāvis: SIA Maxima LatvijaPublicēta: pirms 19 dienām

SAMAZINĀM PVN PĀRTIKAS PRODUKTIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'580
Jau parakstījuši 1'580
8'420

Rosinām noteikt samazināto PVN likmi 5% apmērā pārtikas produktiem, t. sk. svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, piena produktiem. Tas uzlabos vietējo ražotāju konkurētspēju veikalu plauktos un nodrošinot mazāk aizsargāto sabiedrības grupu atbalstu. Šobrīd, ekonomiskās krīzes apstākļos, mums visiem kopā ir vēl svarīgāk kā jebkad, pirmkārt, sniegt atbalstu mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem ikdienas vajadzību nodrošināšanai, samazinot cenas, un, otrkārt, saglabāt darba vietas un atbalstīt vietējos lauksaimnieku un ražotājus, lai veicinātu ekonomikas atkopšanos.

Rosinām veikt šādus grozījumus PVN likumā. 1) Papildināt 42. pantu ar 17. daļu, nosakot, ka Nodokļa samazināto likmi piecu procentu apmērā piemēro svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, piena produktiem. 2) Saglabāt spēkā esošu 42. panta 16. daļu, kas nosaka Nodokļa samazināto likmi piecu procentu apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Vienlaikus ir būtiski nodrošināt godīgu un caurspīdīgu PVN samazināšanu, lai ieguvējs būtu gala patērētājs. Tādēļ aicinām tirdzniecības vietās īstenojot visaptverošu iniciatīvu “Godīgs PVN samazinātājs”.

Šīs pārmaiņas sniegs nozīmīgu atbalstu Latvijas ģimenēm, īpaši, cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem, veicinās pilnvērtīga uztura pieejamību, svaigas un veselīgākas pārtikas patēriņu, kā arī sniegs būtisku ieguldījumu vietējo lauksaimnieku un ražotāju konkurētspējas veicināšanai. Nepieciešamību izvērtēt “iespējas samazināt PVN svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem” ir iekļauta Valdības deklarācijā (70. punkts). Aicinām neatlikt šī risinājuma ieviešanu un pielikt visas pūles mērķa sasniegšanai. Iniciatīvas autori un virzītāji ir “Maxima Latvija” un tās Korporatīvais vadītājs Jānis Vanags, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes loceklis Guntis Gūtmanis un biedrības “Zemnieku saeima” valdes loceklis Mārtiņš Trons.

Pievienots dokuments

Samazinam_PVN_partikas_produktiem__pielikums.pdf 180 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 1'580

Iniciatīvas jaunumi

Sabiedriski atklāts un saprotams lobijs: arī Maxima Latvija izvēlas uzrunāt sabiedrību un likumdevējus caur ManaBalsspirms 19 dienām

Tā ir sakritis, ka pēc saņemto iniciatīvu iesniegumu precizēšanas un izvērtēšanas neatkarīgi viena no otras pēdējās dienās ir publicētas veselas divas Latvijas biznesa pārstāvju virzītas iniciatīvas.

Šodien, 20. jūlijā, tā ir SIA Maxima Latvija pārstāvētā "Samazinām PVN pārtikas produktiem".

Piektdien, 17. jūlijā, tā bija Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācijas Latvijā izveidotā iniciatīva "Par veselības nozares budžeta palielināšanu".

Pilsonisko iniciatīvu platforma ManaBalss ir pieejama jebkuru autoru ierosinātiem un virzītiem priekšlikumiem, kas vien atbilst Saeimas kārtības rullī (skat. 5.3 punktu "Kolektīvā iesnieguma izskatīšana") un pašas platformas kvalitātes kritērijos noteiktajam.

Abos jaunākajos gadījumos iniciatīvu publicēšana ir maksas pakalpojums, kas ir atrunāts ManaBalss iniciatīvu iesniegšanas kritērijos. Viens no iemesliem diferencētajiem maksas pakalpojumam ir uzņēmumu, biznesa asociāciju un arī politisko partiju daudz lielākais administratīvais un finanšu resurss attiecībā pret vienkāršajiem pilsoņiem, kuriem visi ManaBalss pakalpojumi ir bez maksas.

Protams, ka gluži "bez maksas" ManaBalss darbība nav iespējama – platformas operacionālos izdevumus sedz tās lietotāju pastāvīgie mikroziedojumi. Populārākais ziedojumu diapazons ir no 50 centiem līdz pieciem eiro. ManaBalss ir ļoti pateicīga tiem 24’000 ziedotāju, kas atbalstīja platformas darbu 2019. gadā un turpina to darīt arī šogad.

Šis politisko, apolitisko, sabiedrisko un tematisko interešu ziņā visplašākā spektra sabiedrības atbalsts ir viens no pīlāriem, uz kura balstās ManaBalss neitralitāte. Ar šādu visplašāko tautas atbalstu ManaBalss komanda var atļauties arī ilgtermiņā saglabāt sava darba pilnīgu neitralitāti, dodot ideju lobija platformu ikvienai leģitīmai iniciatīvai.

Ikvienai ManaBalss publicētai idejai ir jābūt sabiedriski nozīmīgai. Tomēr neatkarīgi no tā cits iemesls maksas pakalpojumam, ko piemērojam kompānijām, biznesa asociācijām un politiskajām partijām, ir iespēja šādu savu sociāli nozīmīgu iniciatīvu izmantot kompānijas, industrijas vai partijas mārketingā un tēla veidošanā.

Šāda iespēja demokrātiskā sabiedrībā noteikti ir atbalstāma – ja uzņēmumi un to asociācijas, kā arī partijas gūst sev labumu, darot labu visiem. Bet tam ir jānotiek caurskatāmi, virzītās idejas lobijam ir jābūt caurspīdīgam un ikvienam saprotamam – kurš to virza, kāda ir virzītāja komerciālā vai cita interese un kāds no tā ir dažādo iesaistīto pušu – arī visplašākās sabiedrības – labums.

ManaBalss iedrošina izmantot ap mūsu platformu gadu gaitā izveidojušos savstarpējās uzticības un digitālās līdzdalības ekosistēmu, lai demokrātiski, godīgi un atklāti aktualizētu un virzītu savas intereses, kas sakrīt ar plašākām sabiedrības interesēm. Intereses ir labas; intereses ne obligāti ir tikai materiālas. Bez interesēm nebūtu arī panākumu. Tās liek mums no rīta celties, rosīties un sasniegt – sev, savai kompānijai vai organizācijai, sabiedrībai un Latvijai. Un jānotiek tam ir maksimāli atklāti, saprotami un izdiskutēti. ManaBalss komandas vērtējumā mūsu sniegtie pakalpojumi ir viens no formātiem, kā to ir iespējams darīt, un mēs ikvienu uz to visnotaļ iedrošinām.

AUTORS: MANA BALSS