Apmaksāta auklīte un vecāku iespējas gan strādāt, gan gādāt par bērnu – deputātam ir spēcīgi ieskati 25. Jan (2023)

Lai gan Andris Kulbergs (AS) ir Saeimas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas priekšsēdētājs, viņa ieskatā Latvijas lielā prioritāte ir demogrāfija un ģimeņu politika.

Par to deputāts pauž spēcīgu viedokli RīgaTV 24 sižetā, sakot, ka Latvijas "Aukstais karš, kurā zaudējam, ir [..] mūsu cilvēki".

Kā šai jomā vērā ņemamu piemēru deputāts min Nīderlandi, kurā izšķirīgais lēmums par lielāku ģimeni un bērniem tiek veicināts nevis tikai ar pabalstiem, bet ar abu vecāku vienlīdzīgu stimulēšanu iekļauties darba tirgū. "Viņi var pusi nedēļas pavadīt mājās, piemēram, trīs dienas mamma, divas – tētis, vai arī tiek apmaksāta auklīte," saka A. Kulbergs.

Neatkarīgi no salīdzinājumu tēlainības, ģimenes politika ir arī ManaBalss.lv autoru pastāvīga aktualitāte. Divas šādas iniciatīvas ir tikušas arī līdz Saeimai (skat. 69. un 106. punktu Mandātu komisijas mājaslapā). Abi kolektīvie iesniegumi – "Aukles līdzfinansējums arī vecākiem" un "Indeksēt vecāku pabalstu" – ceļu Saeimā sāka tās iepriekšējā sasaukumā un atrodas atšķirīgās to izskatīšanas stadijās.

Tiem abiem vienojošais pirmšķietami gan ir apzīmējums "iestrēguši", jo jaunajam sasaukumam nav pienākuma viens pret vienu pārņemt iepriekšējās Saeimas dienaskārtību. Bet, kad nu plašsaziņā izskan spēcīgi izteikumi par demogrāfijas politikas primārumu, tad arī organizācija ManaBalss kopā ar šo iniciatīvu autoriem aktualizēs šo abu iniciatīvu pārņemšanas nepieciešamību Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, lai nodrošinātu to pilnvērtīgas izskatīšanas pēctecīgumu.

Deputāts A. Kulbergs TV24 uzsver arī pieejamu mājokļu problēmu kā daļu no nepieciešamās ģimenes politikas. Šai sakarā savukārt izceļam divas iniciatīvas – "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu ģimenēm ar bērniem" un "Subsīdiju daudzbērnu ģimenēm arī bez aizdevuma". Apsver savu atbalstu un padalies arī ar šo ziņu!

Avots: Latvijas Avīzes portāls; RīgaTV 24

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!
Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 56 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!