Bērniem pieejama zobārstniecība – aizvien risināma problēma 05. Aug (2021)

Tiesībsargs ir saņēmis Veselības ministrijas atbildes vēstuli pēc pieprasījumu informēt par īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem, lai risinātu situāciju konkrēti Liepājā saistībā ar valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem, kura pēdējo gadu laikā bijusi teju kritiska. Tā lasāms Tiesībsarga biroja ziņu lapā.

Šī ziņa sasaucas ar iniciatīvu "Valsts apmaksāta zobārstniecība bērniem akūtās situācijās", kas gūst atbalstu iesniegšanai Saeimā.

Tiesībsarga ieskatā, salīdzinājumā ar situāciju pirms diviem gadiem, šajā jomā ir vērojams pakāpenisks progress. Tāpat tiesībsargs pozitīvi vērtē plānotos ilgtermiņa pasākumus šo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai visās Latvijas pašvaldībās.

Jau kopš 2018. gada tiesībsargs ir saņēmis daudzus iesniegumus par kritisko situāciju tieši Liepājā attiecībā uz valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem. Bieži bērniem bija jāgaida rindā no pusgada līdz gandrīz diviem gadiem. Šis ir iemesls arī pirms gada izveidotajai iniciatīvai ManaBalss.lv platformā.

Veselības ministrija vēstulē tiesībsargam skaidro – kopš 2018. gada Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests, Liepājas dome un Liepājas zobārstniecības poliklīnikas vadība ir aktīvi iesaistījušies, lai risinātu jautājumu par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem Liepājā. Apkopojot aktuālo informāciju par pašreizējo situāciju Liepājā, ministrija secina, ka kopīgā darba rezultāts ir nesis pozitīvas iezīmes ar ilglaicīgu ietekmi šī pakalpojuma nodrošināšanā.

Ministrija arī norāda, ka šā gada 25. februārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības ministrijas kopīgi ar nozari un citām ministrijām sagatavotais vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.", un attiecībā uz bērnu zobārstniecību tiek plānots sekojošais:

- veicināt valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem;

- īstenot jaunu pieeju zobārstniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, piemēram, ieviešot jaunu apmaksas sistēmu un nosakot, ka katrā reģionā ir jābūt noteiktam skaitam zobārstu, kuri sniedz valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus bērniem;

- attīstīt ģimenes zobārstniecības pakalpojumus.

Tiesībsargs jau iepriekš vērsa uzmanību, ka uzteicama ir atbildīgo institūciju ilgtermiņa risinājumu apzināšana – tarifu palielināšana, kas varētu motivēt zobārstniecības iestādes slēgt līgumus ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu, dežūrārsta kabinetu izveidošana, jauno ārstu motivēšana darbam konkrētās pašvaldībās, taču šie pasākumi nav uzskatāmi par risinājumu, lai atrisinātu kritisko situāciju. Tāpat tiesībsargs iepriekš norādīja, ka viens no risinājumiem varētu būt valsts kompensācija pilnā apmērā par zobārstniecības pakalpojumiem, kas saņemti par maksu.

Avots: Tiesībsarga birojs


Lai veicinātu pēc iespējas ātrāku bērniem pieejamas zobārstniecības ieviešanu visur Latvijā, apsver savu atbalstu iniciatīvai "Valsts apmaksāta zobārstniecība bērniem akūtās situācijās" un dalies ar to sociālajos tīklos Facebook un Twitter!

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!


Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!


Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.