Bites nejūtas labi 22. May (2020)

Pārfrazējot kādu grafiti Parīzē 1968. gada studentu nemieru laikā, “Dievs ir miris, Nīče ir miris, un bites arī nejūtas visai labi”.

Šonedēļ ar diskusijām ir aizvadīta Starptautiskā bišu diena, taču iepriecinošas ziņas tā nav nesusi – bišu pastāvēšana ir apdraudēta.

Medus vākšana nav vienīgais bišu veikums – tās, veicot apputeksnēšanu, nodrošina bioloģisko daudzveidību un, apputeksnējot 170 tūkstošus augu sugu, nodrošina izdzīvošanu divsimt tūkstošiem dzīvnieku sugu. Kā norāda Apvienoto Nāciju Organizācija, bez apputeksnēšanas radikāli var samazināties 87 pasaules vadošo kultūru – ogu, ābolu, bumbieru, gurķu, kakao, piparu, tomātu, sīpolu un kāpostu ražība.

Apputeksnētāji veic svarīgu darbu, taču ir apdraudēti – pasaulē pieredz krasu bišu skaita samazināšanos, pat ja barības pieejamība un citi svarīgi faktori bišu pastāvēšanai ir labvēlīgi. Tas sākotnēji konstatēts ASV, kur novērota pat 50% bišu saimju bojāeja. Izskaidrojums šādam procesam ir nepilnīgs, taču lielā mērā bišu saimju sabrukšanu stimulē pesticīdu izmantošana.

Arī Latvijā novēro šo fenomenu – biškopis Jānis Sietiņsons, kurš saimnieko aizsargājamā teritorijā – Gaujas nacionālā parka apkārtnē, šoziem zaudējis pusi bišu saimju. Latvijas pētnieki uzskata, ka bites varētu glābt, ja Eiropas Savienībā ierobežotu pesticīdu lietošanu. Ekodizaina kompetences centra pārstāve, pētniece Jana Simanovska uzsver, ka modelis ar mazām saliņām, kur tiek nodrošināta dabas aizsardzība, nedarbojas – piesārņojumam un cilvēka darbības nelabvēlīgajai ietekmei nav robežu.

ES plāno ierobežot pesticīdu izmantošanu, taču dabas aizsardzības organizācijas pasaulē un Latvijā norāda, ka šie regulējumi ir nepietiekami, tāpēc izveidota Eiropas Pilsoņu iniciatīva "Glābiet bites un lauksaimniekus!", kuras mērķis ir apturēt pesticīdu izmantošanu, kā arī izstrādāt alternatīvu lauksaimniecības metožu kopumu, lai saimniekotu videi, dzīvniekiem un cilvēkiem draudzīgāk.

Apsver savu atbalstu bišu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai!

Avots: LSM