Daugavpilī skolas tomēr apvieno; arguments – vidusskolu saglabāšanai un izglītības kvalitātes uzlabošanai 04. Feb (2022)

Daugavpils izglītības iestāžu tīkla reorganizācija ir risinājums vidusskolu saglabāšanai un izglītības kvalitātes uzlabošanai – tā par domes pieņemto lēmumu ziņots Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā.

Lai gan ļoti īsā laikā pilsētnieku plašu atbalstu guvusī un domē iesniegtā iniciatīva "Par Daugavpils izglītības iestāžu tīkla saglabāšanu" prasa apsvērtu un ar iesaistītajām pusēm izdiskutētu lēmumu par pilsētas izglītības iestāžu apvienošanu, dome ir pieņēmusi lēmumu par izglītības iestāžu konsolidāciju.

Šādas izmaiņas ir nepieciešamas, lai vairākas skolas Daugavpilī nezaudētu vidusskolas posmu, argumentēts domes oficiālajā informācijā. Iniciatīvas autore turpretī ir argumentējusi, ka, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 583, pašlaik nevienas Daugavpils skolas apvienošana ar citu vai pārveidošana par pamatskolu nav obligāti nepieciešama.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš domes mājaslapas publikācijā uzsver, ka, reorganizējot skolu tīklu, tiks saglabāti apvienojamo skolu piedāvātie mācību virzieni. Tas nozīmē, ka skolēniem būs iespēja izvēlēties izglītības virzienu vienas lielas izglītības iestādes ietvaros.

Mūsdienās izglītības kompetenču reformas kontekstā daudzas skolas saskaras ar nespēju nodrošināt augstu un pilnvērtīgu izglītības līmeni kādā no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvātajiem padziļinātas apguves priekšmetu groziem. Savukārt skolu kapacitātes apvienošanas gadījumā vidusskolēniem būs iespēja padziļināti un profesionāli apgūt dažādus mācību virzienus.

Īstenojot skolu tīkla reorganizāciju, izglītojamo vecākiem nebūs jāsatraucas par savu bērnu izglītības procesa nodrošināšanu, teikts domes publikācijā. Arī nākamajā mācību gadā skolēni turpinās mācīties līdzšinējās izglītības iestāžu telpās.

Vidusskolas posmā palielināsies klašu skaits, kas ne tikai atbildīs IZM prasībām, bet arī sniegs pilnīgi jaunas iespējas. Pedagogiem tiks piedāvātas atbilstošas darba slodzes un konkurētspējīgs atalgojums. Tas ļaus ne tikai saglabāt darba vietas apvienojamo izglītības iestāžu pedagogiem, bet arī piesaistīt jaunus pedagogus.

Pēc reorganizācijas arī pirmsskolas izglītības iestādes saglabās savas līdzšinējās telpas, bet tām būs iespēja izmantot lielo skolu materiāli tehnisko bāzi, piemēram, peldbaseinu, stadionu un citus resursus, kā arī veidot ciešāku sadarbību, lai pēc iespējas kvalitatīvāk sagatavotu audzēkņus mācībām 1. klasē.

Arī pašvaldībai efektīvāks skolu tīkls nozīmēs efektīvāku resursu koordinēšanu skolu materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai un papildināšanai, kas reizē ļaus uzlabot mācību procesa kvalitāti.

Pašlaik Daugavpilī ir 27 pirmsskolas izglītības iestādes (PII), pamatskolas izglītības posmu nodrošina 17 izglītības iestādes, un 12 no tām nodrošina arī vidusskolas posmu. Raksturojot situāciju izglītības jomā, Daugavpils Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova skaidroja, ka kopš 2000. gada Daugavpilī samazinājusies dzimstība, kas tieši ietekmē skolēnu skaitu pilsētas izglītības iestādēs. Neskatoties uz to, ka Daugavpils skolās mācīties izvēlas arī blakus esošo pašvaldību bērni, vairākās vidusskolās skolēnu skaits neatbilst Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) noteiktajām prasībām.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Vasiļjevs uzsvēra, ka pēdējo gadu laikā vidējais skolēnu skaits uz vienu izglītības iestādi sarucis no 1200 līdz aptuveni 600 skolēniem. Lai izglītības iestādes spētu saglabāt vidusskolas statusu un IZM finansējumu, minimālajam skolēnu skaitam vidusskolas posmā jābūt vismaz 120.

Pašlaik septiņas Daugavpils vispārējās vidējās izglītības iestādes nespēj izpildīt IZM izvirzītos kritērijus, kas apdraud skolu iespējas saglabāt vidusskolas statusu. Tas nozīmē, ka skolas nesaņems IZM finansējumu pedagogu darba atalgojumam.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes apkopotie dati liecina, ka dažādu līmeņu izglītības iestādes saskaras ar problēmām, kas ilgtermiņā negatīvi ietekmē izglītības attīstību. Neskatoties uz to, ka pašlaik pirmsskolas izglītības iestādēs kopumā ir 130 brīvas vietas, audzēkņu piepildījums, atkarībā no lokācijas, tajās ir nevienmērīgs. Pilsētas bērnudārzos pakāpeniski samazinās grupu skaits, kā arī bērni netiek pietiekami kvalitatīvi sagatavoti mācībām pirmajā klasē.

Sākumskolas posmā izglītības iestādes konkurē par skolēniem. Sākumskolas izglītības posms pieejams 17 pilsētas izglītības iestādēs. Pirmklasnieku skaits samazinās, bet tas nav kritisks un klases tiek nokomplektētas. Tomēr aizvien biežāk vērojama tendence, ka vecāki saviem bērniem jau sākumskolas posmā izvēlas tieši tās izglītības iestādes, kuras īsteno arī vidusskolas programmas.

Savukārt vidusskolu posmā skolēnu skaits tieši ietekmē izglītības iestāžu finansējumu un rezultātā arī kvalitāti. Pašlaik vien četrās vidusskolās skolēnu skaits ļauj veidot pa divām vai vairāk paralēlklasēm. Savukārt astoņās vidusskolās skolēnu skaits ir mazāks par 120.

Ņemot vērā zemo dzimstību pēdējo gadu laikā, turpmāko desmit gadu laikā vidusskolēnu skaits pilsētā varētu samazināties zem 1400. Skolēnu skaits klasēs būtiski ietekmē gan izglītības iestādes finansēšanas iespējas, gan pedagogu atalgojumu.

Jāpiebilst, ka, arī pretendējot uz Eiropas Savienības fondu finansējumu skolu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, vērā tiek ņemta izglītības ilgtspējība.

Diskusijas par efektīva skolu tīkla veidošanu Daugavpilī turpinās jau kopš 2019. gada. Šajā laikā Izglītības pārvalde, skolas un pašvaldība skatījuši vairākus iespējamos situācijas risinājumus.

Viens no iepriekš piedāvātajiem risinājumiem bija saglabāt tikai pamatskolas programmas tajās izglītības iestādēs, kuras neatbilst vidusskolu prasībām. Patlaban tas nozīmētu, ka no 12 pašreizējām skolām, kurās tiek īstenotas vidusskolas programmas, septiņas skolas zaudē šo statusu un kļūst par pamatskolām. Šāds risinājums neguva atbalstu un netika virzīts tālākai skatīšanai.

Lai septiņas pilsētas izglītības iestādes nezaudētu vidusskolas statusu, Daugavpils Izglītības pārvalde nāca klajā ar risinājumu – primāri apvienot blakus esošās skolas, tā saglabājot vidusskolas, izglītības iestāžu infrastruktūru un paplašinot izglītības moduļu klāstu skolās. Arī mazākās pirmskolas izglītības iestādes pašvaldība rosina pievienot vidusskolām, lai efektīvāk kontrolētu bērnudārzu audzēkņu sagatavošanu mācībām pirmajā klasē.

Janvāra Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti skatīja vairākus jautājumus saistībā ar izmaiņām izglītības iestāžu darbībā. Sēdes laikā apstiprinātie lēmumi, kas stāsies spēkā ar 2022. gada 1. augustu, paredz:

Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu, pievienojot to J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolai;

Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu, pievienojot tās Daugavpils Centra vidusskolai;

Daugavpils 3. vidusskolas, Daugavpils 9. vidusskolas un Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju;

Daugavpils 13. vidusskolas, Daugavpils 15. vidusskolas, Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju;

Daugavpils 16. vidusskolas, Daugavpils 17. vidusskolas, Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju;

Daugavpils 8. pirmskolas izglītības iestādes likvidāciju.

Lēmums par Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu, pievienojot to J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai konceptuāli atbalstīts 25. janvāra ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. Tomēr, ņemot vērā starptautiskā līguma prasības, jautājums Domes sēdē tiks skatīts pēc papildus konsultācijām ar IZM un Polijas vēstniecību.

Tāpat līdz 10. februārim atlikta jautājuma par Daugavpils 10. vidusskolas, Daugavpils 12. vidusskolas, Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju. Līdz nākamajai Domes sēdei abām vidusskolām jāpiedāvā savs redzējums saistībā ar turpmāko izglītības programmu īstenošanu valsts un mazākumtautību valodās.

Avots: Daugavpils dome; ManaBalss.lv


_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 45 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!


Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!


Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.