Iebilst pret zemām pilsoniskās līdzdalības iespējām 23. Oct (2020)

Arī Eiropas Latviešu apvienība (ELA) iebilst pret pilsoniskās līdzdalības iespēju ierobežojumiem topošajos Pašvaldību likuma grozījumos.

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", prasot patiesi iekļaujošu kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi arī pašvaldībās.

Līdz šim kolektīvie iesniegumi ir atrunāti Saeimas kārtības rullī, kā iznākumā kopš 2011. gada pēc pilsoņu iniciatīvam ir grozīti jau 36 likumi, ieskaitot Satversmi. Līdzīga sistēma tiek veidota arī pašvaldībās, tomēr Pašvaldību likuma grozījumu pašlaik virzītā redakcija paredz tiesības uz kolektīvajiem iesniegumiem un citiem līdzdalības mehānismiem, piemēram, līdzdalības budžetēšanu un iedzīvotāju valdēm, tikai pašvaldībās reģistrētajiem pilsoņiem. Tas izslēdz no demokrātiskas līdzdalības plašu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju loku, un ELA norāda, ka tas neatbilst arī politiskajiem uzstādījumiem par diasporā dzīvojošo pilnvērtīgu iesaisti un līdzdalību, kas ir atrunāta Diasporas likumā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Ārlietu ministrijai atdresētā vēstulē ELA aicina Pašvaldību likuma projektā cita starpā nodrošināt tiesības un iespēju arī ar pašvaldību saistītajiem diasporas piederīgajiem izmantot jaunos sabiedrības līdzdalības rīkus – tiesības ierosināt publisko apspriešanu, iesniegt kolektīvo iesniegumu, izvirzīt iedzīvotāju valdes kandidātus vai kandidēt pašam, ierosināt iedzīvotāju valdē izskatāmus jautājumus, iesniegt līdzdalības budžeta projektus un par tiem balsot.

Pašlaik Pašvaldību likuma grozījumos ir paredzēts, ka šādas tiesības ir personām, kuru "dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā", un tas izslēdz diasporas piederīgos, kuri atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām ir savu atbūtni apliecinājuši, paziņojot PMLP savu dzīvesvietu ārvalstīs – tas dzēš dzīvesvietas reģistrācijas faktu Latvijā, norāda ELA.

Tomēr atbilstīgi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam pilsoniskās līdzdalības tiesības – vēlēšanu tiesības – ir arī ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, kuriem "attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums". Tāpēc šādas līdzdalības tiesības attiecīgajiem ar pašvaldību saistītajiem diasporas piederīgajiem piešķiramas arī pašvaldības ikdienas norisēs starp vēlēšanām, argumentē ELA.

Arī iniciatīvā "Atveram pašvaldības!", kuru kopā ir izveidojusi organizācija ManaBalss, inovāciju kustība VEFRESH, apvienība "Pilsēta cilvēkiem", zināšanu pārneses kustība RA.DU un Zemgales NVO centrs, ietver prasību paredzēt tiesības parakstīt kolektīvos iesniegumus pašvaldībām to teritorijās esošo īpašumu turētājiem. Līdztekus pašvaldībās reģistrētajiem iedzīvotājiem citas sabiedrības grupas, kurām iniciatīva prasa šādas tiesības, ir pašvaldībās strādājošie, studējošie, mītošie ar īres līgumiem un pašvaldības teritorijā mītošie ES valstu pilsoņi.

Ja Tu atbalsti iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", tad paraksti to un dalies ar to sociālajos tīklos un citviet!


Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!