Lai demokrātija nebūtu zaudētāja 02. Feb (2019)

Vienlīdzīgas simpātijas un vienlīdzīga atturība pret jebkuru no politiskajām partijām – tas ir darbības princips, kas ir ļāvis noturēt un vairot pilsoņu uzticību sabiedriskajai līdzdalībai ManaBalss sniegtajā platformā. Lai visplašākās sabiedrības finansiāli atbalstīto digitālās demokrātijas un līdzdalības telpu nepārņemtu partiju batālijas un PR cīņas, ManaBalss praktizē slieksni partiju virzītiem priekšlikumiem mūsu platformā – 1000 eiro maksas pakalpojumu par vienu iniciatīvu jebkurai partijai. Pretējā gadījumā ar šo digitālās demokrātijas instrumentu pati demokrātija tiktu diskreditēja un būtu zaudētāja.

Kopš 2011. gada ManaBalss ikdienas darbību sedz iedzīvotāju mikroziedojumi. Latvijas iedzīvotāji šajos gados ir parādījuši noturīgu interesi par ManaBalss darbības uzturēšanu. Pērn tie bija 13,5 tūkstoši unikālo ziedotāju, kas paralēli balsojumiem par iniciatīvām sniedza arī ziedojumus ManaBalss darbībai. Populārākais ziedojumu apjoms ir diapazonā no 50 eirocentiem līdz pieciem eiro.

Jānorāda, ka pats balsošanas pakalpojums ir bezmaksas, un ziedojumi, kas paralēli tam tiek lūgti, ir pilnīgi brīvprātīgi. ManaBalss komanda par ikvienu no tiem ir ļoti pateicīga.

Ir zināmi gadījumi, kad mūsu atbalstītāji savās internetbankās ir iestādījuši arī regulārus ikmēneša maksājumus ziedojumiem ManaBalss. Tas, šķiet, tomēr ir retums, un platformas lietotājus vairāk uzrunā atsevišķas viņu interesēm atbilstīgas iniciatīvas, kas viņiem ļauj būt iesaistītiem aktīvā, konstruktīvā valsts un pašvaldību politikas veidošanā un rosina atbalstīt ManaBalss, lai tas tehniski būtu iespējams arī turpmāk.

Šāds mikroziedojumu modelis neizklausās pēc drošākās finanšu plānošanas, tomēr tas ir pierādījis sevi kā visefektīvāko sabiedrības līdzdalības platformas kvalitātes nodrošināšanai. Ne velti Latvija pēc kolektīvo iesniegumu sekmīguma rādītāja Saeimā ir globālā līderībā. Līdz šim 26 no 38 parlamentā iesniegtajām iniciatīvām* ir atbalstītas un pozitīvi ietekmējušas likumdošanu. Pēc mūsu datiem tas procentuāli ir augstākais rādītājs pasaulē.

Runājot par mikroziedojumiem, no vienas puses cauri gadiem Latvijas sabiedrība ir praktiski pierādījusi savu gribu un gatavību kaut minimālā operacionālās darbības līmenī, tomēr šādu platformu uzturēt. Un no otras puses šāds modelis pieprasa konsekventu politisko neitralitāti, kas platformā nodrošina visplašāko leģitīmu, demokrātisku ideju pārstāvniecību. Jo tikai visplašākā sabiedrības uzticība, pat ja ManaBalss atsevišķie lietotāji individuāli ir ar atšķirīgiem un pat konfliktējošiem politiskajiem uzskatiem, nodrošina ManaBalss sekmīgumu.

Saprotams, ka partiju administratīvās, juridiskās un finanšu spējas ir ievērojami lielākas, nekā atsevišķiem cilvēkiem. Šā iemesla dēļ – lai par tautas mikroziedojumiem uzturēto platformu ManaBalss nepārņemtu iespēju ziņā jaudīgās politiskās organizācijas – tām tiek piemērots "ieejas slieksnis" – maksas pakalpojums par katru iniciatīvu atkarībā no partijas lieluma.

Kā esam norādījuši iepriekš (skatīt šeit), ManaBalss visnotaļ atbalsta pilsoņu plašāku iesaisti politiskajās partijās, un politiskajai piederībai nevajadzētu būt šķērslim līdzdalīties visdažādākajās pilsoniskajās aktivitātēs. Tomēr partijām objektīvi ir citi efektīvi instrumenti, kā ietekmēt likumdošanu un rīcībpolitiku. Tāpēc ManaBalss sniegto iespēju uzsvars tomēr ir uz plašāku sabiedrību, ne partijām un politiķiem. Vienlaikus partiju un politiķu iniciatīvas ar zināmu atrunu, bet paliek iespējamas un sekmīgi tiek arī īstenotas (piemēram, Jaunās konservatīvās partijas iniciatīva par azartspēļu zāļu aizliegšanu Latvijā).

Iesniegto iniciatīvu pieteikumu autoru politiskā piederība nav acīmredzama, tāpēc dažkārt informācijas trūkuma vai cilvēcisku kļūdu dēļ kāda iniciatīvas autora politiskā piederība atklājas tikai tās virzības gaitā, un tad jau, kaut novēloti, tomēr tiek meklēti risinājumi. Tāds, piemēram, var būt līgums ar autoru, ka iniciatīva netiks izmantota partijas reklāmai. Sekmīgas iniciatīvas gadījumā kārdinājums to izmantot arī partejiskiem mērķiem ir saprotams, tāpēc labāk visiem būtu iniciatīvu partejisko saistību deklarēt un caurspīdīgi noformēt uzreiz.

Atbilstīgi pieejamajiem resursiem ManaBalss pilnveido topošo iniciatīvu kvalitātes sietu, ieskaitot kontroli par iniciatīvu autoru politisko piederību. Noteicošais princips aizvien tomēr ir un paliek jauno iniciatīvu saturiskā kvalitāte, kas prasa ikdienas konsultācijas ar juristiem, konstitucionālo tiesību ekspertiem, ekonomistiem, nozaru ekspertiem u.c. Jānorāda, ka vidēji tikai ap 30% ManaBalss iesniegto priekšlikumu nonāk līdz publiskošanai un sabiedrības balsojumam.

Tas nozīmē, ka liela daļa ManaBalss ikdienas darba sabiedrībai nav redzama. Šis kvalitātes filtrs nodrošina, ka iniciatīvas tiek noformulētas maksimāli korektas un precīzas, un reizēm korespondence ar autoriem un ekspertiem prasa pat nedēļas. ManaBalss komanda ļoti novērtē ikviena autora ieguldīto laiku jaunas iniciatīvas radīšanā un tālākā virzīšanā pēc apstiprināšanas. Tomēr mēs lūdzam arī autoru un sabiedrības sapratni, ka mūsu kopējās demokrātiskās telpas jēdzīga un konstruktīva darbība nav pašsaprotama un mehāniska. Tā prasa darba stundas un līdzekļus, tā nozīmē arī izņēmuma gadījumus un cilvēciskas kļūdas.

ManaBalss komanda un brīvprātīgie eksperti, kas atbalsta platformas darbu, strādā ar katru iniciatīvas autoru „aizkulisēs” pirms iniciatīvas publicēšanas. Saprotams, ka iniciatīvas pieteikuma noraidīšana vai iniciatīvas apturēšana pēc kļūdainas publicēšanas autoram vai autorei ir nepatīkama, un, kā norādīts, vairākums priekšlikumu netiek publicēti.

Vai kaut kas no šīm korespondencēm, kur parādās arī domstarpības ar ManaBalss komandu, tiek vai netiek publiskots, ir katra personiskā darīšana. Lūdzam tomēr ņemt vērā, ka šaubu sēšana par ManaBalss objektivitāti ne obligāti ir veselīga mūsu kopējai demokrātiskā dialoga telpai. Diskusijas, domstarpības, arī kļūdas un sekojoši to labojumi ir demokrātiska dialoga dabiskas sastāvdaļas. Respektēsim viens otra darbu un lomu mūsu sabiedrības un valsts dzīvē!

______________________________________

* Sekmīgo iniciatīvu dati 2022. augustā – jau 56 likumu grozījumi no 94 izskatītajiem kolektīvajiem iesniegumiem.