Masku obligātuma jautājums sākumskolās atkal būs Saeimas dienaskārtībā 02. Feb (2021)

Februāra pirmajā dienā Saeimā ir atkārtoti iesniegta vairāk nekā 10’000 iedzīvotāju parakstīta prasība valdībai pārskatīt masku valkāšanas obligātumu sākumskolās.

Pēc pirmā kolektīvā iesnieguma "Ļausim bērniem skolā brīvi elpot", ko Saeima saņēma un izskatīja decembrī, šā gada 12. janvārī Ministru kabinets nolēma atstāt spēkā savu lēmumu par masku lietošanu sākumskolās.

Tomēr tautas atbalsts aicinājumam pārskatīt šo lēmumu kopš pirmā iesnieguma ir noturīgi liels, tāpēc iniciatīvas autore praktiski šo pašu prasību, tikai jau attiecinātu uz visu Covid-19 pandēmijas laiku, ir iesniegusi parlamentā atkārtoti.

Iesniegumā autore argumentē, ka Eiropas Slimību un profilakses un kontroles centrs (ECDC) nerekomendē masku lietošanu sākumskolā, ņemot vērā reālos apstākļus, ka bērni nespēj lietot masku pareizi ilgstošā laika periodā. 23. decembrī ECDC publiskoja tehnisko ziņojumu "COVID-19 izplatība bērnu vidū un izglītības iestāžu nozīme slimības pārnesē", no kura secināms, ka obligāta masku lietošana skolās kā preventīvs pasākums pārsvarā tiek piemērota bērniem tikai no 12 gadu vecuma un vecākiem.

Ziņojumā arī secināts, ka skolu slēgšana ir galējs lēmums. To pieņemot, ir jārēķinās, ka iegūtais labums būs mazāks par negatīvajām sekām – kaitējumu bērnu fiziskajai un mentālajai veselībai, izglītības kvalitātei un ekonomiskai un sociālai situācijai kopumā. Latvijas "ekspertu aizmāršība liekas vismaz savāda, ņemot vērā, ka Latvijas Slimību un profilakses centrs ir sadarbības partneris ECDC, un tā ir autoritatīvākā organizācija Eiropas aizsardzībā pret infekcijas slimībām," iesniegumā Saeimai polemizē iniciatīvas autore.

Savā izvērtējumā Latvijas Veselības ministrija raksta, ka "līdzīgi nosacījumi lietot mutes un deguna aizsegus sabiedriskās vietās bērniem no 6 gadu vecuma ir ieviesti arī, piemēram, Slovēnijā, Luksemburgā, Polijā, Ungārijā, Islandē un Lietuvā. Somijā ir pienākums nēsāt sejas maskas no septiņu gadu vecuma, Maltā ir pienākums lietot sejas maskas no 4 gadu vecuma". Iepazīstoties ar nosaukto valstu praksi, iniciatīvas autore ir secinājusi, ka vārdi "līdzīgi", "pienākums" un "sabiedriskās vietās" nebūt nenozīmē obligātu prasību 1.–4.klasē atrasties mācību stundās klasē maskās visas dienas garumā, kā to paredz Latvijas valdības lēmums.

Valdības lēmuma pieņemšanas brīdī izvērtējumā pieminētajās parauga valstīs ar līdzīgiem nosacījumiem bija spēkā šādi nosacījumi:

Slovēnija: 2020. gada 5. oktobrī Slovēnijas valdība, pamatojoties uz Nacionālā veselības institūta priekšlikumu, pieņēma lēmumu, ka pamatskolā un vidusskolā skolēniem nav jāvalkā maskas, kad viņi atrodas savās klasēs un sporta nodarbībās. Masku lietošana attiecas uz skolas koplietošanas telpām un sabiedrisko transportu. Maskas mācību stundās bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, nav jālieto.

Luksemburga: 2021. gada 11. janvārī Luksemburgas Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā publiskotajā informācijā norādīts, ka maskas bērniem, kas vecāki par sešiem gadiem, obligāti lietojamas sabiedriskajā un skolas transportā, pārvietojoties pa skolu vai klasi. Atrodoties savās sēdvietā – skolas solā, lietot masku vai nē, ir izvēles jautājums. Masku lietošanai skolas pagalmā kā pamatskolā, tā vidusskolā ir tikai ieteikuma raksturs.

Somija: 2021. 11. janvārī Somijas Veselības un labklājības institūts publiskoja rekomendāciju (tā nav ne prasība, ne pienākums) par masku valkāšanu no 12 gadu vecuma vispārizglītojošās skolās, pamatojoties uz PVO rekomendācijām.

Īslande: Skolas 2021. gada 3.–31. janvārī bija karantīnā. 2020. gada 3. novembrī stājās spēkā aktuālie noteikumi par ierobežojošiem pasākumiem skolās. Pamatojoties uz valsts galvenā epidemiologa ieteikumiem, tajos noteikts, ka bērniem, kas dzimuši 2011. gadā vai vēlāk, ka maskas nav jāvalkā vispār. Maskas skolā nav jāvalkā 1.–4.klases bērniem. Viņiem nav jāievēro arī divu metru distance ne mācībās, ne interešu izglītībā un brīvā laika nodarbībās. Bērniem no 5. Līdz 10. klasei un šo klašu personālam maskas jāvalkā, ja nav iespējams ievērot divu metru distanci.

Malta: Masku vai vizieru obligāta valkāšana skolās noteikta vecumā no 11 gadiem. Jaunākiem bērniem maskas vai vizieri jāvalkā, tikai atrodoties koplietošanas telpās vai transportā.

Polija: Nacionālās Izglītības ministrijas un Valsts Sanitārās inspekcijas vadlīnijas skolām un izglītības iestādēm nosaka, ka maskas klasēs nav jāvalkā. 2021. gada 18. janvārī mācības atsāka 1.–3.klašu skolēni, ņemot vērā apsvērumu, ka kaitējums, kas tiek nodarīts bērnu attīstībai neesot skolā ir lielāks nekā potenciālais ieguvums no ierobežojošā pasākuma.

Ungārija: Ungārijā Covid-19 pandēmijas laikā nav tikušas slēgtas izglītības iestādes bērniem vecumā līdz 14 gadiem. Masku nēsāšana 1.–3.klasē skolās nav obligāta.

Lietuva: Lietuvā bērniem ne sākumskolā, ne pamatskolā maskas nav jāvalkā. Tās lieto tikai tās personas, tai skaitā bērni, kuri nav šīs mācību iestādes izglītojamie. Arī Lietuvas valdība 2020. gada novembrī bija pieņēmusi lēmumu par masku lietošanu skolā, bet dažu dienu laikā sabiedrības pieprasījuma dēļ savu lēmumu atsauca.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli, kolektīvā iesnieguma sākotnējai izskatīšanai Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā ir jānotiek ne vēlāk kā mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas parlamentā. Pirmais iesniegums par šo tēmu komisijā tika izskatīts 13 dienas pēc tā iesniegšanas.


Seko mums Facebook un arī Intagram!